zaterdag 13 september 2014

Dictee woensdag 17 sep 2014 (8): dictee 777 (2) [269]

Hierbij het tweede deel van dictee 777.

4. Met terra mater wordt Moeder Aarde aangeduid. Let op de uitspraak bij: terrasiena, siena en terra di Siena. Waarvoor wordt terra sigillata gebruikt? Laag-bij-de-grondse, platvloerse humor noch terre-à-terregein wordt op prijs gesteld. De oefening vond op het terreplein plaats. Voor de Rode en Witte Terreur (terreur blanche) moet je in het vroegere Frankrijk zijn. Ik vind die terribles simplificateurs terribel. Voilà, jullie terrientje soep. Wij leveren alleen terroirwijnen. Die terroristen strijden onder de Al Qaidavlag. Zij zijn de tertii gaudentes, de lachende derden. Is dit stuk in A-groot of a-klein geschreven? We moeten dat boek terugvragen. We moeten onze chef na dat bezoek wel terugvragen. De Germaanse p gaat terug op een Indo-Europese b, vergelijk lip en Latijn labium. Tesjoeva (joden): berouw.
5. 'Tête-bêche' is een soort kop-aan-staartbegrip. Wat verstaat men onder tethering? THF is tetrahydrofuran. Past die Wacht am Rhein bij de Rijn ook op Rein? Nee, dus. De afkorting van grosso modo is gr.m. De Italiaanse term 'mosso' betekent in de muziek overigens 'beweeglijk'. Hoe sterk zijn die eustatische schommelingen? De thangka is een banier bij een boeddhistisch huisaltaar. Als de thars daar maar niet aan vreten … Is er een thaumaturg nodig om een thaumatroop te bedienen? Het prototype van een volmaakte butler is The Admirable Crichton. De theatijnen (theatijner monniken) komen oorspronkelijk uit Chieti. Waren er Thebaanse thebaïden (thebaïdes)? Uit een theepad [pèht] komt één kopje thee. Thenardsblauw: kobaltblauw.
6. We leerden theeplukken en zagen hoe de inboorlingen thee plukten. Beauty is in the eye of the beholder. John Steinbeck heeft ons the grapes of wrath, de druiven der gramschap, nagelaten. Voor ons was hij the great Unknown, mister X. Cricket is the king of sports. The Mohicans waren de Mohikanen. Een themafeest kan de middeleeuwen of het Wilde Westen betreffen. Een themakanaal is een zekere radio- of tv-zender. Theocons? Waar wordt theofylline voor gebruikt? Een theologoumenon [oe] is erg persoonlijk. De theremin is een wel heel bijzonder elektronisch instrument. Er worden nu geen thespiswagens meer gebruikt. Met the two nations worden armen en rijken bedoeld. Ze zongen The Star-Spangled Banner mee. Hij is een man van thomasstaal. De thomaschristenen zijn geen ongelovige thomassen.