zaterdag 13 september 2014

Dictee woensdag 17 sep 2014 (15): dictee 779 (3) [276]

Hierbij deel 3 van dictee 779.

7. Onherroepelijk verloren zijn, naar de vaantjes zijn, naar de haaien zijn. Met een vaartje holde hij naar zijn vaartje. Hij heeft die studie vaarwelgezegd. Geef de vadoek even aan. Het nagerecht is vacherin. De Vaddahs stammen oorspronkelijk uit Sri Lanka. De Heilige Vader is de paus. De Drie-eenheid of Triniteit bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De opsteller van dit dictee is niet Vader Rijn. Een vadersvader is iemands vaders vader. Wat zijn benwa- of geishaballen? Wat moeten we met zulke vago's? Dat vakbargoens zegt me niks. Wat wordt met 'de val van Urk' aangeduid? 'Falconet' is vernederlandst tot 'valkenet'. Dit is een valse Vermeer van Van Meegeren. Uit de corvina worden onder andere bardolino en valpolicella geproduceerd. Waartoe dient een valreepsscepter? De valserik spande snel een valstrik.

8. Het vroegere ‘ad valvas’ heeft nu plaatsgemaakt voor e-valven. Bora en mistral zijn koude valwinden, chinook (Wikipedia ook: snow eater) en föhn warme. Een Chinook is [Wikipedia] een
tandemrotor-transporthelikopter. Waar ligt het Groot Gemeneland van Arkel? Hun tegenwens was: van 't zelfde, van 's gelijken. Ons Wilhelmus is genoemd naar Wilhelmus van Nassouwe. Reeds acht jaar na het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd de Pacificatie van Gent gesloten. 297 jaar later vond de pacificatie van Atjeh plaats. In de Van Dale staat dat de Vandalen in 455 Rome plunderden, daarom spreken wij nu nog steeds van vandalenwerk. Dit lijkt in niets op Reins leuke Van Dalewerk. Hoe werkt de vang van Prony? Ze speelden vangeman. Hij kreeg ervanlangs, vanjewelste! We zullen de boel aan kant maken. Willen ze hem van kant maken? Waar betaal je met vatu's? Zijn focus ligt van negen tot vijf: hij is een van-negen-tot-vijftype. Wat moet ik met die vaporware? Die variétéartiest heeft een grote variëteit aan acts.

9. Die scheep is, moet varen; wie a zegt, moet ook b zeggen. Voor de beschrijving van varicose (varicosis, varicositas) heb je varikeuze begrippen nodig. De scheldnaam voor Prins Hendrik was varkensheintje. Het staat vast dat hij een man van stavast, een jan-stavast is. Een expert moet die zaakjes goed kunnen inschatten. Ze wensten me waarachtig nog wel slaapwel. Beware (ook: Engels, vergelijk: Beware the Ides of March, Shakespeare, Julius Caesar) de paparazzi! Gaan jullie maar vast lopen, want de motor is vastgelopen. In het Liedboek (voorheen: voor de Kerken) luidt het vijfde couplet van lied 217 als volgt: "Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing." Hij werkte eerst bij VenW ((ministerie van) Verkeer en Waterstaat), maar sinds oktober 2010 is dat het (nieuwe) ministerie van IenM geworden (Infrastructuur en Milieu). Met die danaïden worden ronde openingen of vaten aangeduid. Je zult het vat der Danaïden maar moeten vullen.
10. Een eretitel van Maria luidt: Eerwaardig vat of Schoon vat van godsvrucht. Een vaatwasser moet vaatwassen, de vaten wassen. In het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) werd de onfeilbaarheid van de paus (als hij ex cathedra sprak) afgekondigd. Het Tweede Vaticaans Concilie of Vaticanum II was het 21e oecumenische concilie (1962-1965). 'Voorbeelden' heeft twee afkortingen: vbb. en vbn. De antiabortusorganisatie VBOK is de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. De veelgeprezen afkorting V.D.Q.S. betekent: vin délimité de qualité supérieure (aanduiding op Franse streekwijn die de plaats van herkomst garandeert).