vrijdag 17 november 2017

Dictee vrijdag 17 nov 2017 (3): dictee Groot Zutphens Dictee 2017 [1207]

Dictee - dictees [1207]

Groot Zutphens Dictee 2017

(auteurs: een collectief)

Flora en fauna

1. De heraldische, dubbelstaartige gouden leeuw, keelkleurig [heraldiek: rood] getongd en genageld, is Zutphens stadsmascotte.

2. Ook geïnspireerd door Lions' (!) prestigieuze leeuwen stortten [niet nu!] de dicteesamenstellers zich dit jaar op flora en fauna; bereid (!) u voor op nog eens zeven zinnenprikkelende zinnen.

3. In het glaciale tijdperk van het pleistoceen begraasden grote herbivoren als de wolharige mammoet en de steppewisent, gewilde jachttrofeeën van neanderthalers, de toendravlakten langs de oer-Rijn (!) waar honderdduizend jaar later Zutphen zou liggen.

4. De fysicus en theoloog Martinet en academicus De Gorter schreven in het achttiende-eeuwse Zutphen botanische publicaties van internationale importantie en beiden zijn gelauwerd in het lokale wegennet [Er zijn straten naar hen genoemd].

5. In de zogenaamde Stadsboomgaard [eigennaam], gesitueerd op de contrescarp [vestingbouw: buitenoever van een vestinggracht, tegenover de escarpe] in de noordoostelijke verdedigingslinie van de vroegzeventiende-eeuwse frontierstad [grensstad], plantte men verscheidene regio-eigen appel- en perenrassen waaronder de zeldzame jeanned'arcpeer [soortnaam].

6. Recentelijk verscheen over deze boomgaard een fullcolouruitgave in A5-formaat, een pro-Deoproject van pomologische en andere experts.

7. De extinctie [uitroeiing] van de Falco peregrinus [vergelijk de wolf = Lupus lupus] was nabij, maar sinds het verbod op DDT is het aantal slechtvalken spectaculair toegenomen; je ziet ze frequent met hun aerodynamische bouw en ingebouwde spoilers vanaf de
Sint-Walburgis- en Nieuwstadskerktoren steile duikvluchten maken.


8. Het lijdt volgens een boomexpert geen twijfel dat de elfhonderdzevenenzeventig met voorbedachten rade geschuinde en langs de N348 geplante eenstijlige meidoorns van het exorbitant prijzige kunstproject Het Witte Lint [eigennaam: het lint van die meidoornbomen] alweer ten dode zijn opgeschreven doordat ze te veel te lijden hebben gehad.

9. Terwijl Zutphen de eikenprocessierups bestrijdt met mezen waarvoor talloze aviaria [vogelhuisjes] zijn opgehangen, wordt de door de destructieve varroamijt met uitsterven bedreigde bij juist verwelkomd in Zutphen Bijenstad [eigennaam, april 2009] een bijenlint waarin de stedelingen bijvriendelijke tuinen aaneenrijgen.


Dictee vrijdag 17 nov 2017 (2): dictee Groot Dictee Eindhoven 2017 [1206]

Dictee - dictees [1206]

Groot Eindhovens Dictee 2017

(Geen titel; auteur: Frits Spits)

1. De eerste muzikale herinnering die ik aan de stad Eindhoven heb, is een fonkelende, helverlichte jukebox, een ingenieuze
kwartjes-dubbeltjesslikker in een snackbar aan de Aalsterweg [straatnaam Eindhoven], die parallel loopt aan het Stad(s)wandelpark, waar expressieve jongemannen met grote elviskuiven [VD] en stoere leren jacks de muntstukken ingooiden om vervolgens luidkeels mee te zingen met Jailhouse Rock [titel van een film] terwijl de coca-cola [VD] en de frites [mv.] met mayonaise van hand tot hand gingen ('friet' is enkelvoud).


2. Wat later, het zal in 1960 zijn geweest, zag ik de flamboyante, maar inmiddels oudgediende, Peter Koelewijn, samen met zijn Rockets [zekere band] optreden in een etalage van een muziekwinkel in de Hoogstraat [straatnaam Eindhoven] waar ze ook de beroemde egmondgitaren [als hammondorgel en wurlitzerorgel] verkochten, die me met hun glanzend gelakte kasten en hun strakgespannen snaren probeerden te verleiden en daar niet in slaagden, omdat mijn gevoel voor muziek weliswaar groot is, maar dan louter als luisteraar en niet als muzikant.

3. Naast designstad [lijkt een soortnaam] nu is Eindhoven ook altijd een muziekstad geweest waarin op de een of andere manier vaak tegendraadse geluiden opklonken die iets vertelden over het ongemakkelijke dat in de stad altijd aanwezig is, ongemakkelijk omdat de stad lelijk wordt gevonden door een buitenstaander, terwijl juist een inwoner hartstochtelijk houdt van deze Brabantse metropool met de karakteristieke Lichttoren [eigennaam], de futuristische schotel die aan de rondweg staat, de vreemde Blob [De Blob in Eindhoven en de naastgelegen ondergrondse fietsenkelder zijn ontworpen door de Italiaan Massimiliano Fuksas]. Ook het naastgelegen Piazza [busstation] dat zich tegenover de Piazza [overdekt winkelcentrum] bevindt, de heringerichte fabrieksgebouwen van Philips, Strijp-S [eigennaam] genaamd met het monumentale Klokgebouw [Cultuurhallen], en natuurlijk de bosrijke omgeving met de ontelbare Noord-Brabantse vennen.

4. Nog steeds veer ik op als ik hoor dat een muzikant of een artiest die succes heeft uit Eindhoven komt, het succes van Fresku [Nederlands rapper, acteur en cabaretier] spreekt me aan, omdat juist in hem de contouren zichtbaar worden van de nieuwe Nederlander, de nieuwe Eindhovenaar, die in zich een verleden draagt, maar die, zonder pathos, met veel gevoel voor empathie, zijn angstkreten over de samenleving op ons afvuurt waarin het verlangen weergalmt dat alle groepen mensen in staat zullen zijn gloedvol en respectvol met elkaar samen te leven, het is een verlangen dat bij Eindhoven past, immers altijd de stad die voorop loopt als het gaat over vernieuwing.Dictee vrijdag 17 npv 2017 (1): dictee Groot Dictee Sint Anthonis 2017 [1205]

Dictee - dictees [1205]

Groot Dictee Sint Anthonis 2017 (in De Oude Heerlijkheid)

In de schaduw van de rômfabriek (auteur: Piet Vloet)

1. Schitter in alle disciplines waarin geschitterd kan worden; Oploo past deze euforiserende leuze toe door toneelkunst, want het beseft dat kunst altijd ook woord- en toneelkunst behelsd heeft; juist op dit punt slaat het would-bekunstdorp Sint Anthonis een astronomische modderfiguur: het heeft zelfs geen toneelclub waardoor mijn bloed karnemelk wordt.

2. Geroemd moet worden het initiatief van het Oploose echtpaar dat drie toneelclubs tot een drie-eenheid, niet te verwarren met de
rooms-katholieke Drie-eenheid, weet te smeden en met een gezamenlijk superoptreden Oploo op de Noord-Brabantse toneelkaart zet.


3. Een aubade aan de auteur die reuzegrote gebeurtenissen uit het verre verleden een reuzengestalte geeft in een authentiek, historisch verhaal dat ontroert en waarvoor hij veel research verrichtte en vele interviews afnam.

4. Velen van ons kennen de rômfabriek; een typisch Brabantse betiteling, want "rômme" is ordinaire, alledaagse, doordeweekse koeienmelk en "melk" is karnemelk waarvan de room is afgekarnd voor goudgele boter; daarnaast is er nog sprake van fiets over de betekenis waarvan zelfs deskundigen ruziën. Raad jij of raadt u nu maar wat het precies is.

5. Het toneelstuk onthult het verhaal van onderduikers en gecrashte piloten die door de moffen gezocht werden maar ook expliciet van heroïeke helpers, die in de schaduw van de fabriek, verborgen voor Duitsers en gewetenloze NSB'ers, deze refugiés hielpen met inzet van hun hachje zonder dat zij op hun iPhones geïphoned konden worden over eventuele razzia's door bloedfanatieke, minderjarige nazietjes die in koelen bloede moordden.

6. Voor deze hulp was mannen- en vrouwenmoed nodig, want werd je geattrapeerd door laag-bij-de-gronds verraad van pilatussen of door iemands loslippigheid, dan wachtte je de kogel of misschien nog erger het concentratiekamp waar een tergend langzame dood loerde totdat Magere Hein je kwam halen.

7. Wij, toeschouwers, zien het optreden van de tonelisten maar moeten ook oog hebben voor de arbeid die een tiental vrijwilligers verrichtte: decorbouwers voor een coulisselandschap en geaquarelleerde luchten, coupeuses en costumières voor archaïsche kostuums anno Domini 1944, grimeuses voor een beatrixkapsel en dan vergeet ik nog de auteur, de regisseuse en alle coacteurs en coactrices inclusief de souffleuses.

8. Voor mij als linguïst is Oploo in drieërlei opzicht het kunstdorp bij uitstek, wat nog meer profiel krijgt door het pseudo-Romeinse amfitheater dat gebouwd is met de inzet van de zzp'ende bevolking waar zelfs een duizendtal bijtjes op de achtergrond zoemt.

9. Cultureler kan toch niet: een trias van cultuur, natuur en coöperatie. Applaus voor Oploo.


woensdag 15 november 2017

Dictee woensdag 15 nov 2017 (1): dictee Klein Gents Dictee 2017 [1204]

Dictee - dictees [1204]

Klein Gents Dictee 2017

[Nieuw in Gent: maximaal 1 fout per woord.] 

Niets dan de waarheid (auteur: Peter Catrie)

1. De sociale media zijn een riool waar filmpjes van dabben [uitspraak: èh, zekere dansmove uitvoeren] en sextortion [VD] als fecaliën ronddrijven. Een ander fenomeen tussen die mentale anomalieën is het nepnieuws, een kokendheet topic dezer dagen. Voor alle duidelijkheid: ik spreek niet over menistenleugentjes ofte ['of de' lijkt minder juist: in dat geval alleen: of] leugentjes om bestwil. Ook niet over broodjeaapverhalen van kullebroeren [grappenmaker; VD alleen: kullebroers] of de onvermijdelijke horoscoop van een argeloze Kreeft [sterrenbeeld].

2. Nee, ik spreek over fake news [geheel Engels, 'fake' wel 'Nederlands woord, maar 'news' niet] waarmee sommige nobiljons [BE: notabele] uitpakken. Deze luitjes, die uit zijn op pecuniaire voordelen, jongleren met leugens zoals het cruijffiaanse Barça [FC Barcelona, over de cedille is internet vrijwel unaniem] tikitaka [VD] speelde met een bal tegen de franquisten [zekere fascisten] en Francofascisten van de Koninklijke [= Real Madrid]. Of spelen ze eerder balletje-balletje? Smombies [van smartphone + zombie] en naïevelingen worden in elk geval flink belazerd middels hoaxen [vals computerbericht] die als neofyten [plant, geen neofiet = nieuwkomer] in de jungle van het internet woekeren. Gecomplotteerd, antidemocratisch en orwelliaans volgens sommigen. Maar besteld door welke klandizie? Toen een Syrisch gezin in de no-goarea Homs [plaats] na de putsch zei dat zelfs hun za'atar [niet in wdb.: een magisch kruidenmengsel] was gestolen door milities werd dit afgedaan als nepnieuws uit het land waar datsja's [buitenverblijf] als pied-à-terre(s) [verblijf] gebruikt worden.

3. In de aanloop naar de jongste Amerikaanse verkiezingen leidden veel IP-adressen met fake news naar een plaats in
Zuidwest-Macedonië. In deze garnizoensstad van het leugeneskadron werden gretig nieuwsberichten gecopy-pastet door whizzkids met een
hands-onmentaliteit tussen alle huis-tuin-en-keukenbesognes door. Misschien is het wel gewoon op-en-top plezant om zo'n reeks malicieuze leugens achterelkaar te concipiëren.


4. Zijn dit profetieën die de ondergang van het Avondland [VD: westerse wereld] inluiden? Een teken des tijds zoals de art-decostijl van Cauchies [Cauchie, internet: beeldend kunstenaar] sgraffiti [mv. van sgraffito, dat maakte hij, internet; graffiti is wat 'simpeler' – met de spuitbus] in Brussel plaatsgemaakt heeft voor choquerende [ook: shockerende] muurschilderingen refererend aan het caravaggisme [schilderkunst, scherpe contrasten licht en donker] en De lijken van de gebroeders De Witt [titel schilderij]?

5. Nee hoor, nepnieuws is van alle tijden: bijvoorbeeld al in de oudheid met een lastercampagne van Octavianus tegen Marcus Antonius. In de middeleeuwen voerde de officiële chroniqueur van het Oost-Romeinse Rijk een clandestiene lastercampagne tegen keizer Justinianus: een echt Byzantijns [niet byzantijns = slaafs, maar Byzantium betreffend] complot. Dichter bij huis werden drukkers geëxcommuniceerd in de Zeven Provinciën [de Verenigde Nederlanden gedurende de Republiek] wegens verspreiden van fake news avant la lettre.

6. Wel nieuw is dat al die data op sociale media, gecombineerd met een korte aandachtsspanne, katalysatoren kunnen zijn van een nieuwe meme [eenheid culturele overdracht] die inspeelt op de al getroebleerde gemoederen van de online-ingezondenbriefschrijvers [met klemtoon op 'online', anders 'online' los!], denken we bijvoorbeeld maar aan de discussie rond Zwarte Piet. Houdt u dus goed afstand van de sociale media. Op het Apennijns Schiereiland wil men dit overigens al niet meer blauwblauw laten en beraadt men zich nu over gevangenisstraffen  voor dergelijke charlatanerieën. Even geen tijd voor fettuccine [It. lintpasta].

7. Ten slotte: dat het Groot Dictee de kraaienmars blaast, leek initieel ook op fake news. Impardonnabel is dit voor pietjes-precies en linguïstische prinzipienreiters maar misschien krijgen we in plaats hiervan Het Liegebeest [titel van een voormalig BE-tv-programma] wel op de treurbuis terug!dinsdag 14 november 2017

Dictee dinsdag 14 nov 2017 (2): dictee Oefendictee november 2017 (5) [1203]

Dictee - dictees [1203]

Oefendictee november 2017 (5)

1. De stof gore-tex heeft nuttige toepassingen. De conciërge van een gymnasium heet claviger. Sirenengezang kan beter niet verstoord woorden door sirenegeloei. Een gaine is een elastisch buikkorset (geen corselet). Een chaitya is een heiligdom of stoepa waarin de boeddhistische relikwieën of soetra’s werden bewaard. Een gaita is een doedelzak. Gadodede is in SR commelina [geslacht van tuinsierplanten met hemelsblauwe bloemen], een lastig te bestrijden onkruid. Een gadotyo [g van goal: gaa-doh-tjoo] is een godsvogeltje of huiswinterkoning. De een is gallofoob, de ander gallomaan. Garimpeiro's [g van goal, pee] zijn goudzoekers. Daar kun je gargantueske maaltijden bestellen. Een gaskomfoor biedt veel comfort. Wat orgelpijpen heeft, is gechantourneerd. Een deputé is een gedeputeerde. Het kort geding in NL wonnen ze; zo'n kortgeding in BE zouden ze geheid verloren hebben.

2. Mij favoriete kleur is geelgroen, mijn dito stof is het (volgens VD geelgouden (!)) geelgoud. Hoe schrijf je 'geiser' en 'geisha' tegenwoordig? Als je gejost bent, ben je gesjareld: bedonderd. Een gelebek is een zeker dikbekje. Met een licentie ben je gelicenseerd of gelicentieerd. De gelofteaflegging was indrukwekkend. Welk gemengd dubbel won de gemengddubbelfinale? Heeft Gent ook een gentrificatieprogramma? Spreek snel uit: geolied. Een ander woord voor gerstebier is gersten [geen n uitspr.!] Wat gerecycled is, is gerecycleerd. Hoeveel geco's (gesco's) hebben jullie in dienst? De arbeider heeft zich gesyndikeerd. Een get-together is in SR een gezellige bijeenkomst. Getourmenteerd (getormenteerd) en getroebleerd vroeg hij zich af, hoe hij in die getruukte val getrapt was. De getijdenbeweging kan energie opleveren voor onze energievretende maatschappij.

3. Met al een geuzeconsumptie van zes (6) stuks zei hij: "Nemen we nog een geusje?" Een gevalstudie is een casestudie of casestudy. Gewagen is gewag maken van. Een gezaghebber moet gezag hebben en dus gezaghebbend zijn. Volgens de quasideskundige was de frequentie drie millihertz (afko: mHz). Een retourette is een retourwinkel. Bij het syndroom van Gilles de la Tourette (tourette, gillesdelatourette, tourettesyndroom, gillesdelatourettesyndroom) kunnen tics convulsifs optreden. Met GIP wordt het Gibraltarees pond aangeduid. De gioer is de overgang tot het jodendom. De scheldnaam voor niet-moslims is giaur [gaa-voer]. We gaan naar onze gîte (vakantiehuisje). De must have gebruikte hij als giveaway. In volle gloor was de chloordamp te zien. In SR kun je een glogetuigschrift [gloo] behalen. Een gnome is een zedenspreuk, een gnoom o.a. een kabouter. In het godshuis werd gepredikt over de Godsgezant. Wie goeddoet, goed ontmoet. Hij maakte een goedgeschreven verhaal.

4. Een goth hangt de gothic aan. Hij zat onder de goudenregen. Met gotong-rojong wordt aangeduid dat iedereen in de gemeenschap elkaar helpt ... Gracieus is met gratie. Eem granmorgu is in SR een itajara (zeker zaagbaars). De gram of grande is wat je te vorderen hebt (je gram halen). Gramnegatief en -positief slaan op bacteriën. Grasharingen hebben niets met tenten van doen. Vanwege haar gratie kreeg ze een gratificatie. Hoeveel grebbenbergen zouden er zijn? Wat is de groentelade-inhoud? Gropesi is in SR taugé. Het gyrokompas is kapot. De advocaat zou hem vrijpleiten. Het EKO-keurmerk is een ecokeurmerk. De Wmo-raad adviseert over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hij werd voortdurend gebasht en gedist: vaak werd er een diss over hem uitgestort [mv. disses of dissen]. Jammer, dat oké en OK geen verbogen vorm hebben (GB: oké is bnw.). Wat doet een Haarlemmer met haarlemmerolie? En: houd je van Haarlemmer halletjes? In de Haarlemmer Hout hoorde ik hem Haarlemmerdijks spreken en haarlemmerdijkjes (haarlemmerdijkies) maken. Een hagada is een boek met liederen over de exodus uit Egypte. De halacha is een dogmatische stroming binnen het jodendom. Voor een haf (strandmeer) kan een nehrung (strandwal) liggen. Op de hadj had de hadji zijn hadithje bij zich. Zijn ze weer aan het hakketakken? Is dat echt halal vlees (halalvlees)? Halloumi lijkt op feta. De halfopen (en dus halfdichte) deur stond half open.


Dictee dinsdag 14 nov 2017 (1): dictee Groot Brummens Dictee 2017 [1202]

Dictee - dictees [1202]

Groot Brummens Dictee 2017

Megamedley van monstrueuze moordverhalen, of: drie historiën uit de te verschijnen canon van de Brummens-Eerbeekse geschiedenis (auteur: Oliver Gee)

1. Sinds stratenmakers in onze Meengatstraat [straatnaam] op een geïsoleerde mammoetkop stuitten, is onder heemkundegekken kolossale heibel ontstaan over het volgende enigma: baatten neanderthalers in voorhistorisch Brummen een abattoir uit? Maakten deze karikaturale untermenschen [vrij naar: übermensch] bijvoorbeeld dankbaar gebruik van de barre meteorologische variabelen van het saalien [tijdperk]? Daardoor konden ze, ver voor de tijd van frigidaire en mp3'tjes, hun half-om-halfgehakt van olifanten- en lynxenvlees vanuit de weitas onmiddellijk vacuüm vriesdrogen in de dichtstbijzijnde gletsjer. Zo kon men het gemakkelijk maanden later in de anachronistische koekenpan gooien, om het op het clichématige rabelaisiaanse vreetfestijn te serveren.

2. Heeft uw immanente vwo'er of havoër de feiten in dezen inmiddels gegoogeld? Dan stiefelen wij verder door het boordevolle relaas van onze dorpse antecedenten tot aan de vroege middeleeuwen. Daarin kreeg de no-nonsense bekeermachine [met andere klemtoon: aaneen] Sint-Liudger [ook: Sint-Ludger] een appetijtelijk kaveltje land nabij Eerbeek ten geschenke van een devote graaf. In het reçuutje was de ecclesiastische bestemming vastgelegd, zodat binnen no-time [correct: in no time - GB] een houten kapelletje kon verrijzen.
Glas-in-loodramen, monstransen en ander luxueus liturgisch ameublement misten nog ten enenmale, maar door het begrote bedrag werd mettertijd wel de rooms-katholieke gezindte hier ter plaatse gesanctioneerd.


3. Wij menen consciëntieus te handelen door nu de tussenliggende era's rigoureus te omitteren, om onze kijker te richten op de laatste periode van ons triptiek [de- en het-woord]: de tijd van allongepruik en klavecimbelmuziek. 1706 was het jaar van de fameuze Brummense burgeropstand. Het belastinginningsrecht werd toentertijd (ook; toendertijd) gecoördineerd door een college van ambtsjonkers. Deze kapitalisten avant la lettre zwaaiden de scepter met willekeur en ze hadden geen sjoege van beëdigde accountants. Toen de heren op een heiige avond hun assemblee in cafeetje 't Kromhout hielden, verzamelde zich voor het etablissement een gemêleerde groep rabiate dorpers met kitscherige flambouwen en hooivorken. Onze fiscale helden hadden nu trammelant, maar gelukkig kon een verder demasqué worden afgewend. Een stagiaire smokkelde een hittepetitterig kattebelletje naar Arnhem, vanwaar per ommegaande een peloton klabakken werd geëxpedieerd. De ontzette edellieden werden ontzet, zodat de champagneflûtes konden worden geheven op deze justitiële triomf.

4. Deze onbesuisde dorpsodyssee op zevenmijlslaarzen voortijdig te aborteren zou door de sentimentalisten onder ons als een daad van bruut vandalisme kunnen worden geëxpliqueerd [geëxpliceerd, andere uitspraak]. Toch moet omwille van de spoilervermijding de rest van de kostelijke anekdotes die gezamenlijk onze collectieve geschiedenis vormen, gezocht worden in de aanstaande folio-uitgave.


zondag 12 november 2017

Dictee zondag 12 nov 2017 (1): dictee Oefendictee nov 2017 (4) [1201]

Dictee - dictees [1201] 

Oefendictee november 2017 (4)

1. Hier, een lekker eau de toiletteje! Ik vond een eeneurostuk (1 eurostuk). Ik heb je een tijdlang niet gezien: waar was je? Is die club nu eredivisionist of eerstedivisionist? Een eersteklascoupé is een eersteklas verblijfplaats. In de Eifel staan vast wel eiffeltorens. Sommigen schrijven eID, anderen e-ID. Er is eigengemaakte bosbessentaart bij de caffè latte. Wij vieren het eindejaar (jaareinde) altijd feestelijk. Wie heeft het EK voetbal 1992 gewonnen? Je wist wel, dat 'éksito' welslagen betekent, toch? Is dat elektroakoestische rapport al binnen? Wat valt je op bij 'elektriciteitspanne' in papieren GB en oGB? Empowerment stimuleert tot initiatief. Emmes is ibbus, immes en ippes. Een empaná is een Antilliaans borrelhapje, een empanada een Spaanse platte koek. De details werden en détail vermeld. Enchilada is opgerolde en vervolgens gebakken tortilla. Moslims kunnen taqiyahs dragen tijdens het gebed. Een van de Bijbelse engelenkoren is Engelen.

2. Jullie lusten vast wel een engelsebol. Of liever een Bossche bol of een berlinerbol? Zij is een enigst kind. Heb je die en-passantslag niet gezien? Een voorbeeld van epateren is épater le bourgeois. Met epoque maken ben je epochemachend bezig. Hij is eraf gekomen met drie (3) jaar. Daarmee is hij er bekaaid van afgekomen. Als whizzkid zou hij erboven uitsteken. Wist de stier veel over de arena, toen hij erin rende ... Met *meyer* alleen: erlenmeyer. Met * meier*: meier, gemeier, temeier [VD ook: temeie], hofmeier, meieren, kletsmeier, berkenmeier, biedermeier (GB) en ook (VD): klepmeier(en), kloostermeier, lulmeier, meier, meierij, meierrecht, smeieren [vermorzelen] en stadsmeier(recht). De ERP is de enterprise resource planning. We zijn ertegenaan gegaan: we hebben het ertegenaan gegooid (de modder). Hoe zou de politie daartegen aankijken?

3. Ik moet ervan op aan kunnen, dat je niet liegt. Anders zal ik je ervan langs geven. Ervoor zorgen is ervoor zorg dragen. De esprit de corps is de korpsgeest. In eterniet zit geen ethaan verwerkt. Et al. is de afkorting van et alii. Met heimwee zei hij: "Et in Arcadia ego". Elke etnie heeft zijn eigen ethos. Aan euritmie is de naam van Rudolf Steiner (die van de steinerscholen, vrije scholen) verbonden. Het Euroland bestaat uit eurostaten. Geloof me, je kunt evengoed (evenzogoed) thuisblijven. Evoceren of evoqueren is een kwestie van evocatie. Bij het dictee was er een ex aequootje. De toestemming moet ex ante (vooraf) worden aangevraagd. Ex capite doe je iets uit hoofde van je ambt. De incasso ging snel, de excasso wat minder: uiteindelijk moest ik per cassa om het geld. Met de door mij gesponsorde voetbalclub ging het excelsior (steeds hoger). Die beursnotering is ex dividend. Die exfoliërende boom zal spoedig kaal zijn. Volgens overeenkomst en afspraak: ex pacto et conventu.

4. Bij exploot werd het exploiteren van de seksshop annex coffeeshop verboden. Per expresse is per ijlbode. Wat extra muros is, is extramuraal. Hij doet dat ex voto, volgens een gelofte. In de laatste ronde reed de schaatser [cijfers] een 30'er. Op de fancy fair heb ik een fancy rokje gekocht. Mijn favo's hebben gewonnen. Een fermette [tuh] is een woonboerderij. Een feria is op de Antillen een (verkoop)beurs. Genotype plus milieu is fenotype. Kijk: fenneken! In SR spelen ze fietjebal (tafelvoetbal). De kans op regen is fiftyfifty. In BE gaan ze voor fijn stof, in NL voor fijnstof. Hij had gefixt, maar heeft het daarna toch gefikst. In de Bijbel gingen de Israëlieten naar de Filistijnen. Fini, finito, basta! Het begon met een vernissage en eindigde met een finissage. Lekker, zo'n fishstick (visstick)! Colorfieldpainting, kan dat een fullcolourproduct zijn? Een gebroken been kan gefixeerd worden. Moet die flapuit de flap-over (flip-over) bedienen? Foundation wordt ook wel aangeduid met fond de teint. Een formatteur doet iets met floppydisks. Hij had drie fransmans in dienst. Fricandeau is kalfsvlees, fricandon is vleesbrood (BE) en fricassee is fijngehakt vlees met pikante saus. Frijnen is scharreren, toch? Frittata's zijn omeletten (Italiaans). Zit niet te frunniken aan die fruits de mer (zeevruchten). De Frontbeweging was een Vlaamsgezinde politieke beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het IJzerfront. Ik wil weer fulltime werken. Funchi [foen-tsjie] is een Antilliaans gerecht van maismeel, een soort gebakken polenta. De Fuikdag is een bootfeest op de Caraïben (Carieben). Een fundi is nu eenmaal geen realo. Fylogenese is biogenese van een soort. Een fyofyo is een tropische bedwants. Een fysisch geograaf is fysischgeografisch bezig.