zondag 24 juni 2018

Dictee zondag 24 juni 2018 (2): dictee Oefendictee (oud) 559 [1350]

Dictee - dictees [1350]

Hierbij vast het gereviseerde Oefendictee (oud) 559.

Dictee 559 (DLIX) Specialistendictee (21-10-2012)

1. Een VTOL-vliegtuig kan een vertical take-off and landing uitvoeren. Sporkehout komt van de vuilboom [en een lorkenboom is een lariks]. Hem kunnen we geen schonehandenverklaring geven. 'Afkorting' is een containerbegrip. Daar ga ik mijn handen niet aan vuilmaken. Als ik in Groningen dictee [ww dicteeën] , neem ik daar een B&B. [bed and breakfast] En dan toch: danser sur un volcan [zich vermaken met groot gevaar op komst]? Komt tefra van lava? Ja: vast materiaal. Vond GB de Biblebelt (voorheen!; immers: kleine letter) wellicht een vuilnishoop van afgedankte bijbeltjes, VD denkt daar altijd al anders over, GB nu ook! In een vulturefund zitten aasgieren. De VUT is de regeling 'vervroegde uittreding uit dienstverband'. De vuurdriehoek wordt gevormd door Ram, Leeuw en Boogschutter. Een kooltje vuur gloeit, een kooltje-vuur bloeit. Een vuurvogel is een feniks, een vuurvogeltje een prachtvink. De VUV is de vatu, de munteenheid van Vanuatu. 'De Lijn' heet officieel VVM (Vlaamse Vervoersmaatschappij). De afkorting v.v.v. staat onder andere voor veni, vidi, vici.

2. De V1 en de V2 zijn V-wapens [Duits VWaffen, verkorting van Vergeltungswaffen]. VWI's zijn Vlaamse wetenschappelijke instellingen. De VWuF is de Vlaamse Wushufederatie, de VYF de Vlaamse Yachtingfederatie. Een vyomanaut (gaganaut) is een Indiase ruimtevaarder. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid en voor Weerafdeling. Die onderneming is een hele waag. De rode Walen zijn de Teuten [Bargoens sprekende bevolkingsgroep in Limburg, misschien van zigeunerafkomst, meestal ketellappers en marskramers]. Een waal(schokker) vist o.a. op waal [soort van paling met dun, geelachtig buikvel] op de Waal, een Waalsgezinde is een wallingant. De waanzinaria is de befaamde aria uit de opera Lucia di Lammermoor van G. Donizetti. Certo certius is zo zeker als tweemaal twee vier is. Jij bent mijn waardste [GB] vriend! De vrijgezellenjongen (VD ook: vrijgezelle jongen) ging naarstig op zoek. Bij de lokalisatie werd de gezochte locatie gelokaliseerd. De verkaste kamerbewoner vergastte ons op een introductiebuffet. De advocaat kwam erbij staan: hij zal ons bijstaan met raad en daad.

3. Het moet nu toch niet verder de spuigaten uitlopen of de pan uit rijzen! 'Waardestelsel' is een andere term voor
'normen-en-waardenstelsel' [vaste uitdr.]. Je moet alles ad valorem [naar waarde] beoordelen [naar, op waarde schatten]. Een dignitaris is een waardigheidsbekleder. Wie de waarheid spreekt, is zelf een Kretenzer [Hans Faverey]. Waaro? O, daaro. De Wase hoofdstad is Sint-Niklaas. Daar zat de wallingant [verfransing van België, autonomie voor Wallonië] dan aan de wallenkant. Tanden worden wel aangeduid met ivoren wachters. Een wadloper [ook: treintype] heeft geen bovenleiding en gaat naar de Wadden. Typisch geval van wafelijzerpolitiek [uitgaven voor de ene gemeenschap compenseren bij de andere]. Computerchips zijn van wafers [siliciumschijfje] gemaakt. Marieken van Nimweghen was een wagenspel. Dit is een wagner- of hoorntuba. Deze trein heeft meerdere wagons-lits [enk.: wagon-lit]. Het gemarmerde [ook (internet); gemarbreerd, gepersilleerd en doorregen – met vet (dooraderd, doorwassen)] vlees van een wagyurund is een delicatesse. Een Wajong*er (ook: ') heeft een Wajong*uitkering (ook: -). Bij wajang [poppenspel] kent men: wajang gedog [platte, houten], wajang koelit [platte, leren] en wajang orang (= wong, met levende spelers). Een wakaman [straatslijper] hosselt (horselt – SR: bijbaantje hebben).


4. Een wake-upcall is figuurlijk een eyeopener. De waldenzen werden in 1532 calvinisten. Voor waterbouwwerken gebruik je Walcherse palen [tot 1,35 m lang en 4,5 cm dik in het midden]. Heerlijk, walesantraciet stoken en daarbij waldorfsalade eten! Wat doe je met een heinhaak? Juist, sloten heinen [schoonmaken en afsteken]! Een walkingdinner is een lopend buffet (maar of dat echt (zelf) loopt …). Wat hebben Walkuren ten aanzien van het Duits verloren? Juist: de umlaut. De wallinganten streven de verfransing van België na. Een walmgat of zoggat is een 2- à 3-duimsgat (2 tot 3 duimsgat, twee- tot drieduimsgat). De Walpurgisnacht is in het volksgeloof de feestnacht van de heksen op de Blocksberg (in de Harz). Deze wals is in ¾-maat (driekwartsmaat). Walvis is ook de benaming voor een zeker heen en weer schommelen (en weggooien) van een kind ['Toen Jonas in de walvis zat ...']. Krill is walvisaas. In hoger sferen vind je Walvis [sterrenbeeld] en Walvisstaart (ster, niet meer in VD]. Een walvisser vangt meestal geen walvissen. Wham (wam), daar lag hij.

5. Op motorrijtuigen uit Nigeria staat WAN; dat kan ook een wide area network zijn. Wie wanbetaalt, is een wanbetaler, een wanboffer heeft een wanbof [tegenvaller, strop]. Ik ben het prototype van een wandelend woordenboek. Is dit nu tropisch wanehout? Voor
DNA-onderzoek gebruiken ze wangslijm. Een wankelmotor heeft geen heen en weer gaande zuigers, maar draaiende. Geloof die Lord Wanhoop maar niet. Alweer zo'n wannabewhizzkid. Wie wanpresteert, levert een wanprestatie. Een WAO'er benut de Wet op de Arbeidsongeschiktheid en kan een WAO-gat hebben. Wat is de WAP nog meer naast het wireless application protocol? NL: Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren.


6. Een wapendrager is een rups van de mot Spodoptera exempta. We gaan nu naar de wapenpool [oe] (wapendepot). Op 11 november vieren de Belgen Wapenstilstand. In Antwerpen is de Lange Wapper een kwelgeest [folklore]. Warez [wèhrs] is illegale software. Dit is de allerallerlaatste waarschuwing. Zij werden gezocht voor meerdere crimes passionnels [ook: crime passionnels]. Dit was een gebackmaskte boodschap [verborgen in muziek; alleen te horen bij achteruit afspelen]. Zij is een echt mama's-kindje [maar haar eigen mama's kindje ...]. Na een bal masqué [mv. bals masqués of bal masqués] volgt het demasqué. Verder kom je masqué alleen nog tegen bij het biljarten [door een ervoor liggende bal niet bereikbaar] De Pasjtoen [mv.; de grootste bevolkingsgroep in Afghanistan] spreken Pasjtoe (Pathaans). Die pasja laat zich graag vertroetelen door een aantal vrouwen [en speelt er de meester over]. Het Pascha is het joodse paasfeest [uittocht uit Egypte]. Een pashmina is een sjaal van de zijdeachtige wol van de kasjmiergeit. Tighremts zijn lemen Berberkastelen. Het Occidental is een kunstmatige wereldtaal. Dat lijsje-weetal is – zeker niet verrassend – met die janweetal getrouwd. Twee weten (nog) meer dan een.

7. Die jan-doet-al (duivel-doet-al, duvel-doet-al) kende het hellmanngetal [maat voor strengheid va winters]. Crin végétal is een vulmiddel. Met veel elan toonde hij zijn élan vital. Speelt hij in een café- of een competitie-elftal? Het figuurlijk tegen iemand aanlopen, kan leiden tot het achter iemand aan lopen (iemand achternalopen). Je zult maar een goede snee aan hebben [dronken zijn]. Hen kennende, zullen ze de radio al aanhebben, terwijl ze ook hun jas nog aanhebben (ook: aan hebben). Ik moet eropaan kunnen, dat hij dit werk zal aankunnen. Een 70-plusser behoort tot de 70 plusgroep. Spelen jullie weleens met een a-al-tolletje [zeskantig tolletje met letters]? Is aa-lava vulkanisch materiaal? Ja: bloklava, schollava. Is een 2pk'tje
[deux-chevaux, lelijke eend] een 2pk-auto? Nee, die zal wel meer dan 2 paardenkrachten – 2 pk – hebben. Vier maal vier is zestien, maar een viermaalvier (niet in wdb.: 4x4) is een auto. Hij wil tegen iets aan schoppen (ertegenaan schoppen). Om die aan-en-uitrelatie op te poetsen, daar zul je een kluif aan hebben. Drie maal drie is negen, eenieder zingt zijn eigen lied. Er komt een nieuwe
warmte-krachtcentrale.


8. Met wtw wordt warmteterugwinning bedoeld. De warong keliling [venter] komt periodiek langs. De war on terror [oorlog tegen het terrorisme] is reëel, de war of the worlds is zo genoemd naar een zogenaamd sciencefictionboek (sf-boek, scifiboek [saai-faai]). Uit de mond van de jagers klonk het 'wartoe' [haarwild gezien of in de buurt]. Een hoya is een wasbloem. Wasco is een bepaald merk waskrijt. Was da kreucht und fleucht: wat er kruipt en vliegt (Schiller). WASP's zijn white Anglo-Saxon protestanten. Met X duiden we een onbekende aan, met Y een bekende? Een wassen beeld maken, is dat een wassen neus? Was sich liebt, das neckt sich: wie van elkaar houden, plagen elkaar (en omgekeerd) . In Wassenaar zag ik een heraldische wassenaar [wassende maan in wapens]. Een watapana [waaiboom] is een dividivi. Hij laat Gods water over Gods reinsteen [ook :akker] lopen (geen hand uitsteken om iets te verhelpen of te verbeteren). Waartoe dient grijswater [oppervlakkig gereinigd – voor wc, auto wassen, etc.]? Verbieden van straatprostitutie heeft een waterbedeffect [alleen maar verplaatsen naar elders]. De waterbies stamt uit de cypergrassenfamilie. Een arni is een waterbuffel. Waterenergie is gewoon blauwe energie [getijde-energie, getijenergie].

9. We gingen watertrappen (niet: dauwtrappen!) en daarna waterfietsen. Najaden, nereïden, zijn watergodinnen, Neptunus is de watergod. Agoeti's zijn waterhazen. Het boekvolumen (het was een deel van de Dikke Van Dale) had een volume van zestienhonderd kubieke centimeter (25 bij 16 bij 4). Daar ligt drieëntwintig kuub afval. Wie brandsticht, is een brandstichter. VD kent de adam-en-eva's [naam voor monnikskap, witte dovenetel en gevlekte orchis] niet meer, zelfs niet in het paradijs. Door de paradijsappel werd Eva totaal verblind. De alibaba's zijn vooronderstelde misdadigers. Aachten zijn gewoon haagten (onderaardse gangen). Die bewering was van een gratuite [ongegrond] gratuïteit [ongegrondheid]. Zijn er nu nog aepyornissen [uitgestorven reuzenvogel] op Madagaskar? De afkorting a.ej. betekent: anni ejusdem (van hetzelfde jaar). De bijwoorden 'aequa lance' en 'aequo animo' betekenen respectievelijk: onpartijdig en kalm. Acuïteit: gezichtsscherpte.

10 Die tekst is vergeven van de accents aigus [ook: accent aigus], accents graves [ook: accent graves] en accents circonflexes [GB, VD: nog 'Frans']. Wat is het verschil tussen abscissen (afstanden), apsissen (absides – enk. abside, apsis, uitbouw van een kerkkoor) en abcessen [gezwel]? Een ABS is een antiblokkeerremsysteem. De ABC-formule (Aantal gewogen dienstjaren, Beloning, Correctiefactor – uitkering bij ontslag) is de kantonrechtersformule. Toon Hermans: je mag aanzitten aan het diner, maar je mag nergens aanzitten. Ik heb een WAM-sticker. Maar wat betekent WAM eigenlijk? In NL: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

zaterdag 23 juni 2018

Dictee zondag 24 juni 2018 (1): dictee Wekelijkse spellingtest RL 003 [1349]

Dictee - dictees [1349]

Wekelijkse spellingtest RL 003 [elke zondag]

Welk van de 3 antwoorden is juist?
Oplossingen: volgende week!
Bron (mede): Oefendictee (oud) 503

1. Koot en Bie karakteriseerden zo'n persoon als ..........
a. typje, typeje of typetje
b. tiepje, typje of typeje
c. tiepje, typeje of typetje.

2. In Egypte spraken heel vroeger alle .......... vast wel ..........
a. Kopten          koptisch
b. Kopten          Koptisch
c. kopten           Koptisch.

3. Steunde nou de .......... het Unicef-gala of was dat de ..........?
a. Unie KBO          Unie mhp
b. Unie kbo            Unie MHP
c. Unie KBO          Unie MHP.

4. Het Pascha is het ..........     ............
a. Joodse          paasfeest
b. joodse           paasfeest
c. joodse           Paasfeest.

5. Hij wierp het .......... om de stevigste tak van de ..........
a. vijgentouw          vijgenboom
b. vijgetouw            vijgenboom
c. vijgetouw            vijgeboom.

6. Hij was wel de .......... speler bij het ..........
a. valsste           valsspelen
b. valste             valsspelen
c. valste             vals spelen.

7. Dit weer kun je wel .......... noemen.
a. berepokkenweer
b. berenpokkeweer
c. berenpokkenweer.

8. Zij .......... gisteren wat de pot ..........
a. schaften          schafte
b. schaftten         schaftte
c. schaftten         schafte.

9. Met een .......... blik overhandigde hij het .......... document.
a. vileine          velijnen
b. vilijne            velijne
c. vilijne            velijnen.

10. Een .......... is een rits kinderen of een ..........
a. veling             kristal
b. veelling          kristal
c. veling             cristal.

Oplossing vorige week [002]:
1 c 2 c 3 a 4 c 5 c 6 a 7 c 8 b 9 b 10 b

Contact: leentfaarrein@gmail.com


donderdag 21 juni 2018

Dictee vrijdag 22 juni 2018 (1): dictee Groot Heusdens Dictee 2018 [1348]

Dictee – dictees [1348]

Groot Heusdens Dictee 2018

[Titel telde niet mee: Heusden700] (auteur: Dimph Vos)

1. Ter ere van zeven eeuwen Heusden zijn, naar verluidt, vele honderden vrijwilligers in de weer om deze heugelijke [ook: heuglijk, andere uitspraak] gebeurtenis gedurende 2018 een gedenkwaardig tintje te geven: dé gelegenheid om het gevoel van verbondenheid te bestendigen bij de pioniers van weleer en te laten ontstaan bij de laatbloeiers.

2. Voor degenen die de berichtgevingen tijdens burgemeester Augusteijns ambtsperiode gemist hebben: zevenhonderd jaar geleden kreeg de vesting Heusden stadsrechten, al zijn er, blijkens de annalen, gerede twijfels over het exacte jaartal.

3. Een kleine twintig jaar geleden zou de hele goegemeente nooit ofte nimmer haar akkoord hebben gegeven, noch zich geconformeerd hebben aan een dergelijke lach-of-ik-schietshow, maar de wereld verandert en volgens ijzeren wetten verandert Heusden dus mee. Oftewel: de sombere voorspellingen over eeuwigdurende vetes zijn gelogenstraft.

4. Op de terrassen van grand[ook: + s, GB/VD] cafés en in kleine cafeetjes trachtten destijds de dames en heren uit de ambtenarij én uit de politiek bij elkaar in het gevlij te komen [vaste uitdrukking, anders ook: gevlei] onder het genot van een driegangendinertje of desnoods van een sateetje met karamelijsje toe, want de dreiging om de laan te worden uit gestuurd [beter: om de laan uit te worden gestuurd - of ook (lastiger voor dictee): om de laan uit gestuurd te worden] vanwege onoverbrugbare conflicten en patjepeeërsgedrag was onmiskenbaar aanwezig.

5. Weg van de gemeentelijke ivorentorenmentaliteit durfde niemand zich er met een jantje-van-leiden van af te maken en wilde elke zelfbenoemde notabele coûte que coûte in de race blijven. Daarbij raakte het hooggeëerd publiek al snel in de ban van een verbaal variéténummer, dankzij een flinke portie semantiek en taalvirtuositeit van Heusdens quasi-intelligente bestuurders.

6. Niet ter zake doende bloedgroepdiscussies [beter: bloedgroependiscussies] hebben ten langen leste plaatsgemaakt voor een zinsbegoochelende, participerende en activerende, outreachende [niet in wdb.: bij zorgverlening niet wachten tot de klant zich meldt, maar proactief eropuit gaan] mindfulnessverantwoorde [achtzaamheid] woordenvloed in groepsdiscussie: een verrijking van onze democratie.

7. Waren er zevenhonderd jaar geleden ellenlange
mes-op-de-keeltaferelen en zochten haviken naarstig naar hun prooi, heden ten dage is de marketingtrukendoos dé haarlemmerolie [kwakzalversmiddel] waarop het Heusdense schip blijft drijven. Sinds Heusden, Drunen en Vlijmen één gemeente vormen, hanteert Heusden het motto van de drie musketiers: "Eén [GB p. 44 – nooit accent op een inheemse hoofdletter] voor allen en allen voor één".


zaterdag 16 juni 2018

Dictee zondag 17 juni 2018 (1): dictee Wekelijkse spellingtest RL 002 [1347]

Dictee - dictees [1347]

Wekelijkse spellingtest RL 002 [elke zondag]
Welk van de 3 antwoorden is juist?
Oplossingen: volgende week!
Bron (mede): Oefendictee (oud) 502

1. Zo'n .......... zou ik ook wel willen dragen!
a. Kim Jong-unbrilletje
b. kimjongunbrilletje
c. kimjong-unbrilletje.

2. .......... is een verkorting van ..........
a. taffia          rataffia
b. taffia          ratafia
c. Taffia         ratafia.

3. Het .......... aantal bleek .......... en wel: 13 te zijn.
a. vermelde          tig duizend
b. vermelde          tigduizend
c. vermeldde        tig duizend

4. Als alle bomen naar elkaar.........., zal het bos.........
a. toegroeien          toe groeien
b. toegroeien          toegroeien
c. toe groeien         toegroeien.

5. Dat is wel zeker: .......... is ..........
a. schuldeloos          schuldevrij
b. schuldenloos        schuldenvrij
c. schuldeloos          schuldenvrij.

6. Hij heeft een .......... die veel .......... bevat.
a. trukendoos          trucs
b. trukendoos          truuks
c. truccendoos         trucs.

7. We konden .......... waar de wissel .......... (afgegeven) was.
a. traceren           getraceerd
b. trasseren         getrasseerd
c. traceren           getrasseerd.

8. Een .......... is een ............
a. bullenbijter        bullenbak
b. bullenbijter        bullebak
c. bullebijter          bullebak.

9. Een .......... (plant) is .......... (sterk waterminnend).
a. sclerofyt          sclerofyl
b. sclerofyt          sclerofiel
c. sclerofiet         sclerofiel.

10. Ondergetekende verklaart dit naar waarheid, .............
a. secundum veritatum
b. secundum veritatem
c. secundem veritatem

Oplossing vorige week [001]:
1 c 2 c 3 a 4 b 5 a 6 b 7 c 8 c 9 b 10 a

Contact: leentfaarrein@gmail.com
woensdag 13 juni 2018

Dictee donderdag 14 juni 2018 (1): dictee Driehoeken [1346]

Dictee - dictees [1346]

Driehoeken

Van de veelhoeken heeft een driehoek 3 zijden en 3 hoeken. De som van de 3 hoeken is 180o. Een scherphoekige driehoek heeft 3 scherpe hoeken (= kleiner dan 90o), een stomphoekige driehoek heeft 1 stompe hoek (tussen 90o en 180o) en dus verder 2 scherpe hoeken, een rechthoekige driehoek heeft een hoek van 90o en verder 2 scherpe hoeken (als die allebei 45o zijn hebben we de zogenaamde geo- of tekendriehoek, elke scholier heeft die in plastic), vervolgens heeft een gelijkzijdige driehoek drie hoeken van 60 graden en gelijke zijden en een gelijkbenige driehoek heeft 2 gelijke zijden (de hoeken daartegenover zijn ook gelijk). Dit kun je allemaal in de Dikke Van Dale terugvinden. De Driehoek met hoofdletter is een sterrenbeeld op het noordelijk halfrond, de roze driehoek is het symbool van de homo's. Grappig is (BE) ook nog de anale driehoek, gevormd door de plaatsen Reet, Kontich en Aartselaar. De gouden driehoek is het grensgebied van Myanmar (tot 1989: Birma), Thailand en Laos, waar papavers voor opium gekweekt worden. De vierde letter van het Griekse alfabet is de delta (symbool: klein δ, groot Δ). De Triad is de driehoek Japan, VS, EU. Denk ook aan de triangel in de muziek. Met het volgende mag u gerust zelf aan de gang. VD heeft het over triangulaire of trigonale getallen. Een gebruikelijker naam, maar die staat niet in VD, is driehoeksgetallen. Hoe zit dat, driehoek is toch meetkunde, en getallen, dat is toch rekenkunde of algebra? Wel, pak er maar eens pen en papier bij. Zet bovenaan maar eens een (1) kruisje (x) en daaronder links en rechts twee kruisjes, zodat er een mooie gelijkzijdige driehoek ontstaat van drie kruisjes (3). Vervolgens daaronder weer een regelmatig rijtje van drie kruisjes, u hebt er nu zes (6) en de figuur is een mooie en regelmatige 'opgevulde' gelijkzijdige driehoek van kruisjes. Dit kan je eindeloos zo voortzetten: na een rijtje van vier eronder heb je er tien (10), daarna met vijf erbij vijftien (15), en je ziet het al: + 6 = 21, + 7 = 28, + 8 = 36, + 9 is 45 en + 10 = 55. Leuk, jazeker, maar nu komt mijn vraag: als een zijde (neem voor het gemak dus de onderkant) 100 kruisjes heeft, hoeveel kruisjes staan er dan totaal in de (opgevulde) gelijkzijdige driehoek? Ja, zult u zeggen, dat is dus 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100. Even doorbijten, of de rekenmachine pakken? Kan, maar het kan slimmer: Schrijf eronder 100 + 99 + 98 + ... 3 + 2 + 1. Als je dat optelt krijg je steeds 101, en dat 100 maal, totaal 100 x 101. Dan heb je ze allemaal wel dubbel geteld, dus het echte antwoord is maar 50 x 101 of ½ x 100 x 101 = ½ x 100 x (100 + 1). Zou het echt waar zijn, dat bij een onderste rij van n kruisjes het totaal ½ n (n + 1) is? n = 1 (1 kruisje) geeft ½ x 1 x 2 = 1 (klopt) en n = 6 geeft ½ x 6 x 7 = 21 (klopt). De formule lijkt (!) dus juist! Wiskundigen willen een echt bewijs. Dat gaat hier volgens volledige inductie: ALS de formule klopt voor n, stop er dan onderaan n + 1 kruisjes bij en je krijgt ½ n (n + 1) + n + 1 kruisjes = (½ n + 1) (n + 1) = ½ (n + 2) (n + 1) = ½ (n + 1) (n + 2) = ½ (n +1) (n + 1 + 1) – precies dezelfde formule met n + 1 in plaats van n, dan klopt die dus ook voor n + 1. Als de formule klopt voor n = 1 (hebben we gecheckt), geldt deze DUS ook voor n = 2, n = 3, enz. Juist, voor elke n dus en ook voor n = 100 of n = 100.000 (en dat tel je niet meer na met de hand). Leuk stukje wiskunde!

 
 
 dinsdag 12 juni 2018

Dictee dinsdag 12 juni 2018 (2): dictee Wekelijkse spellingtest RL 001 [1345]

Dictee - dictees [1345]

Wekelijkse spellingtest RL 001 [elke zondag]
Welk van de 3 antwoorden is juist?
Oplossingen: volgende week!
Bron: Oefendictee (oud) 501

1. Ook Barneveld ligt in de ..........
a. biblebelt
b. Bijbelbelt
c. Biblebelt

2. Een wiskundige vergelijking kan .......... wortels hebben.
a. multipel
b. multiple
c. multipele

3. De naam van dat weefsel is ..........
a. surah
b. soera
c. surra

4. Een .......... gebruik je voor (tegen) de luizen.
a. nisskakam
b. Nisskakam
c. niskakam

5. In jongerentaal wordt ironisch .......... gezegd
a. vet coewl
b. vetcoewl
c. vetcool

6. Soms .......... ik, soms .......... ik.
a. tai chi     tae-bo
b. tai-chi     tae-bo
c. tai-chi     tae bo

7. .......... is de visschubbenziekte.
a. Ichtiosys
b. ichtyosis
c. Ichtyosis

8. Zowel .......... als .......... hebben met kleuren te maken.
a. fulcollourdruk     colorfieldpainting
b. fullcolourdruk     colourfieldpainting
c. fullcolourdruk     colorfieldpainting

9. Het plan is .......... en ..........
a. onpraktisch     onproduktief
b. onpraktisch     onproductief
c. onpractisch     onproductief

10. Deze wissels zijn
a. a vista
b. avista
c. à vista

Oplossing vorige week [000]: n.v.t.
1 abc 2 abc 3 abc 4 abc 5 abc 6 abc 7 abc 8 abc 9 abc 10 abc

Contact: leentfaarrein@gmail.com
Dictee dinsdag 12 juni 2018 (1): dictee Oefendictee juni 2018 (1) [1344]

Dictee - dictees [1344]

Oefendictee juni 2018 (1)

1. Gezocht op 'den': dennenboom (pijnboom), met den aankleve van dien (met alles wat erbij hoort), bijhorigheden, in den aanvang (archaïsch, ook: de), in den beginne (ook: Genesis 1:1), uit den aard (der zaak) [archaïsch, ook: de], het is naar den aard (er valt niets op af te dingen), naar den aard [zoals 't behoort; arch., ook: de], Den Haag, zich den Here afzonderen [aan de Heer wijden], al den dag [arch., ook: de], op den dril zetten [voor gek laten lopen op 1 april], in den Here arbeiden, in de wijngaard des Heren werken, aan den arme zijn, van den arme trekken, van den beginne (af), het heeft den Here behaagd (overlijdensadvertenties), in den bloede bestaan (verwant zijn), prins van den bloede (troonopvolger – infant), naar den bloede (vleselijk, lijfelijk), buiten bezwaar van den Lande (zonder dat het land moet betalen – Indië!), in den donder blauwen (iets heel stiekem doen – vgl. kom hier voor den donder), in den blinde (op goed geluk), uit den boze (volstrekt verwerpelijk), iets in den brede verhalen (breed uitmeten), predikant tot gelovigen: broeders en zusters (in den Here), om den brode (voor de kost, niet uit lust of liefde), voor den dag (komen) (arch., ook: de), het daghet in den (inden) oosten (middeleeuwse ballade), houdt den dief (archaïsch, nu: houd de dief), vele diensten, den lande bewezen, op de(n) dompel zijn (aan de sukkel), vooruit, voor de donderdag [bastaardvloek], uit den dode opstaan, in de(n) droge (op de droge plaats), in den drum (moeilijkheden), kom hier, voor den duivel, op den duur (op de lange duur), ere zij God in den hoge [Luc. 2:14], naar den eis [archaïsch, ook: de – zoals het behoort], van den frisse (prosit!), Den Bosch (zoete lieve Gerritje), "Den Vaderlant ghetrouwe / Blijf ik tot in den doot." (Wilhelmus), God in den hemel!, God in Den Haag!, een groet uit den vreemde, uit den helen (uit één stuk), slaat uw ogen naar den hoge (ten hemel), welke interpretatie van 'Van den vos Reynaerde' is dat?, spreekwoord: wat baten kaars en bril, als den uil niet zien en wil?, op de(n) kerf halen (op de lat, op krediet), Den Briel, met den klaren [bij daglicht], voor den klaren [voor de dageraad], met den koorde straffen (ophangen), een stille in den lande, aan den lijve gestraft worden, aan den lijve voelen, ondervinden, iemand aan den lijve onderzoeken (fouilleren), morgen aan de dag [arch., ook: de – morgen zodra de dag aanbreekt], de muis in den donker knijpen (schijnheilig, achterbaks zijn), in den natte (in, onder water), onthouden van den twaalven tot den noen [een slecht geheugen hebben], in den Here ontslapen (als een gelovige), Den Uyl zag een opening naar de VVD, opzien tot den Here, op den overschot zitten (niets meekrijgen, niet meetellen), een prinses van den bloede (van de regerende koninklijke familie), den Raad van State gehoord, hij slaat er in den blinde naar (gist zonder grond), Den Helder, om den wille van de smeer likt de kat de kandeleer (vriendschap tot eigen voordeel), (tot) uit den treure(n) (uitentreuren, tot vervelens toe – ook: tot in den treure), het gaat hem naar het vlees (naar den vleze) [zijn zaken gaan goed], Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Joost van den Vondel, voorbeeld van een enjambement [doorlopen naar volgende versregel; overloop]: de avond houdt de lauwe vlag / der zomer op den berg omhoog, voorbeeld van een epanodos [herhaling zin in omgekeerde volgorde]: "Ik prijs den Heer, den Heer prijs ik!", een green [ee] is een grove den (Pinus silvestrys kijk – 2018 – eens bij 'green' en bij 'grenenboom' in VD), looft den Heer (halleluja, alleluja, arch., thans: loof de Heer – Laudate Dominum), Hams wil zeggen: als of uit Den Ham, L.B.S.: lectori benevolo salutem, den goedgunstigen lezer heil!, L.S.: lectori salutem, den lezer heil!, mannenbroeders: broeders in den Here, nademaal [= omdat, doordat, van: na den maal], RO = Residentieorkest, Den Haag, rorate = de 4e zondag in de advent ["Rorate coeli desuper (Dauwt, hemelen, uit den hoge.)"], A. den Doolaard: Het land achter Gods rug en treeknorm [gezondheidszorg, landgoed Den Treek].

2. Hessoniet (essoniet) is een oranjerode variëteit van grossulaar [kaneelsteen]. Gezocht op '*esso*': [GB,] gesso [ondergrond schilderen: lijm en hout], cresson [waterkers], dessous [damesondergoed], moesson, ressort, agressor, assessor [toegevoegd bestuurslid], dressoir, stressor [stressveroorzakende factor], accessoir [bnw., toegevoegd], espresso, processor, professor, accessoire(s), accessoria [mv.], compressor, vleessoort, appcessoire [accessoire die gebruikt wordt bij een bepaalde app op een smartphone], coprocessor, espressobar, espressokop, oostmoesson [droog], ressorteren, ressortraad, westmoesson [nat], cressonnette [culinair: tuinkers], moessonregen, professoraal, professoraat, foodprocessor, gastprofessor, persprofessor, ressortleider, ressortparket, vredessoldaat, wordprocessor, autoaccessoire, espressokoffie, flitsprofessor, haaraccessoire, microprocessor, modeaccessoire, bestuursressort, espressomachine, professorentoga, ressortraadslid, turbocompressor, woonaccessoires, bureauaccessoire en espressoapparaat.

3. Uit VD (selectie): agnèssorelsoep, après-soleil (aftersun), balletjessoep, bonae fidei possessor: bezitter te goeder trouw, bras dessus, bras dessous (arm in arm, zeer vertrouwelijk), businessopportunity, constitutum possessorium (stilzwijgende bezitsovergang – antoniem: traditio brevi manu, eigendomsverkrijging van goederen waarvan men reeds houder is), dualcoreprocessor [twee kernen, onafhankelijk], ex professo (e.p., beroepshalve), fitnessoefening, foodprocessor, in confesso (erkend, tussen twee partijen vaststaand), istesso tempo [muziek], montessorimethode, pakjessoep, possessoir [het bezit betreffend], pressostaat (drukregelaar), [afgekort:] BBQ-accessoires. yoga-accessoires, damessolo, professorandus (niet-gepromoveerde hoogleraar), quadcoreprocessor (4 kernen), regius professor (die bekleedt een door Hendrik VIII ingestelde leerstoel), repressor (zeker eiwit), res accessoria [juridisch: bijzaak], ressource [hulpbron], ressources [mogelijkheden, capaciteiten], sliertjessoep, stressorexia [vermagering door stress], suppresso nomine (met weglating van de naam), weessok (!), e-commerceprofessor, ICT-professor [ook wel: ict], IT-professor [niet: it], Beatlessound en VR-accessoire (virtual reality). Een p.eo. is een professor extraordinarius (buitengewoon hoogleraar). Een citroentetra kan trouwens zwemmen en vergeet vooral niet bij het Essostation [Technische Handleiding] te tanken, want dat was uiteindelijk de aanleiding tot deze uitweiding!

4. Hij heeft een studium immane loquendi: een geweldige drang om te praten. De katvrouw verschalkte de vleermuisman. Er was één plaats te kort: Karel kon niet zitten. Schrijf je 'prosopopoeia' [ee] [persoonsverbeelding] wel goed? Dju (nondeju, nondedju), die djoeroetoelis [klerk] en djongos (huisbediende) mochten dan beiden wel een djimat (talisman, amulet) hebben, maar die verhinderden niet dat moslims hen als dhimmi's [niet-moslims] djizja [protectiegeld] lieten betalen. Loopt een marchingband harder met marcheerpoeder [cocaïne]? Een op-en-neer komt uit de bouwkunde, recht op en neer is op de 'gewone' wijze – iets kan dus een recht-op-en-neerkarakter hebben – en een recht op-en-neer is een gewone klare [jenever]; een op-en-neertje [of recht-op-en-neertje] is seks in de missionarishouding. Overigens kan een baby in een bouncer op en neer bewegen, kan een liftcabine op en neer gehesen worden en zijn forens/zen op en neer reizende werknemers. Gezocht op 'ki?': ki (kunstmatige inseminatie), kie [echtgenoot], k.i.d. [donor], KiB (kibibyte), KIB (BE: kamer van inbeschuldigingstelling, ook: KI!), KIM (NL: Koninklijk Instituut voor de Marine) en KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam). Met 'ki' nog: ki = internetextensie van Kiribati, ki = kunstmatige intelligentie (AI – artificial intelligence, AI = aviaire influenza, de klassieke vogelgriep, ook: Amnesty International en de ISO-landcode van Anguilla – internet: ai, een ai is ook nog een aai = drietenige luiaard) en ki = kadastraal inkomen (BE). Hebben jullie ook mattentaarten [van 'mat'; tarte au maton, niet in wdb.]? Ik zoek ook nog enkele tarte tatins (tartes tatin).