zondag 29 maart 2020

1851 Dictee zondag 29 maart 2020 (2) dictee Oefendictee maart 2020 (5)

Dictee - dictees [1851]

Oefendictee maart 2020 (5)

1. Op de tournee van het muziekgezelschap werd vaak een tournée générale aangeboden. J.M. staat voor ‘je maintiendrai’, ik zal handhaven (zinspreuk van de Oranje-Nassaus en het Nederlandse wapen). Hij geslaagd? Dat zal Jaapje heten. Die jackass van een Jack Pudding had net een nieuwe jacket(kroon) gekregen, maar was wel zijn jackboots vergeten. Kan jacquardweefsel ook een jaquemart draperen? Uit de jadders komt melk. Vreemd dat je eerst (al) in Jaffa moet liggen om vervolgens naar Jaffa te gaan … Jazeker: jaeger ondergoed is jaegerondergoed. Een hindoetempel betreed je via de jagamohan. Jagen deed je vroeger met pijl-en-boog. De jahannam is de islamitische hel. Jailbreaken doe je met een smartphone of een tablet. Een contradictio in terminis: Jakobsdag is de feestdag van de H. Jacobus?

2. ‘Jakobus’ is trouwens zeldzaam in VD: a) Jak. = de brief van Jakobus (Bijbelboek) – ook: Jb., b) de twee Jakobs = twee van de twaalf apostelen, nl. Jakobus, de zoon van Zebedeus en Jakobus, de zoon van Alfeus, c) de verkorting ‘Koos’: o zo Koos (ik denk er net zo over) en d) sub reservatione Jacobaea: onder het voorbehoud van Jakobus, t.w. van de woorden van Jak. 4:15: ‘si Dominus voluerit’ (als de Heer het wil) en ‘si vixerimus’ (als wij dan leven). Gewinnen is (Bijbels) telen: Abraham gewon Izaäk en Izaäk gewon Jakob, Abraham teelde Izaäk en Izaäk teelde Jakob. Wie zorgdragend is, draagt zorg en moet zorg dragen. De jalap, jalappe of jalappenplant levert een purgeermiddel. Beschrijf het jaliefgevoel eens. Doe mij maar jalapeño (chilipeper, heet). In de dicteewereld vindt men veel jalousie de métier. In BE kennen ze de jamaicacoalitie. In Indonesië kennen ze de rubbertijd (jam karet – uitspraak dj), niet te verwarren met bijvoorbeeld het academisch kwartiertje.

3. Een jammer [uitspraak] is een stoorzender. Het wordt steeds lekkerder: mjam, jammie, mjammie njamnjam! Sint-Jakob valt op 25 juli. Tweemaal heeft VD het sub lemma over St.-Jakob, ook: Sint-Japik en Jakobsdag dus. De kraampjeshouders op het ijs (wat was dat ook alweer?) roepen ‘jan’ en bedoelen ‘jannever’. Johannes de Doper is St.-Jan Baptist en de apostel Johannes is St.-Jan Evangelist. De janjaweed (ook mv. – uitspraak!) vind je in Darfur. Die jan-weetal is net als dat lijsje-weetal een jan-moeial. ‘Uitbraak’ (dat ik uitbraak) is de eerstepersoonsvorm van ‘uitbraken’. Hij is een vlugge japie. Een jap(neus) (klerikaal) komt niet uit Japan. Waarom hoort bij ‘jarretelle’ (+ s) jarretellengordel? Antwoord: ‘jarretel’ is couranter en dat heeft als mv. ‘jarretellen’. ‘Basketten’, ‘stencilen’ en ‘batikken’ zijn werkwoorden. Wanneer vallen ze: verloren maandag, verzworen maandag, koppermaandag, blikkendinsdag, Dolle Dinsdag, de honderdduizend en een blauwe maandag?

4. Het Heilig Officie is de inquisitie, de Congregatie voor de geloofsleer. Zonder jas en nel kom je nergens. Onze buurman is naar kapitein Jas gegaan. Op de Veluwe zijn er heiloze gebieden. Ze gingen een jasje spelen. In Tunesië beleefden ze de Jasmijnrevolutie (2010-2011). Dat duurde even voor de frank viel: jasperen [ee] is het voorkomen van jaspis geven (niet: voorkomen). Een jatagan is een atagang (dolk, zwaard). Bij Frans jassen kletsen ze gewoon door. Jatropha's gebruik je voor biobrandstof (jatrophaolie dus). De Javaprogrammeur rookte java, at een javaantje – zijn vrouw een javanis – en keek naar de
java-aap.
Die jazza is een jazzy jazzcat. De naam ‘jeep’ komt van ‘General Purpose’. Zien jelui die snelle jelle daar als een jekko rennen? Het jejunum is de nuchtere darm. De Jeugdstorm was de jongerenorganisatie van de NSB. Hebben jullie die je-weet-welkater echt gekocht?


5. I.H.S. en J.H.S. schelen ook voluit maar één letter. In het Bargoens is een jid een Jood. Een jegging is een jeanslegging. Het jehoededom, dat zijn de Joden. Het IS-kalifaat is een vorm van jihadistan. JIMtv stond in BE voor Jong, Interactief en Meertelevisie (Jong, Interactief en Meer-televisie). De loya jirga is de landelijke raad van stamhoofden in Afghanistan. John Bull's Mother is de Engelse staatskerk. Een youngadultfilm is voor young adults, jongvolwassenen. Ze praten thuis joods. Een kleine job is een joppie. Ook Tom Dumoulin kan een jour sans (offday) hebben. In een spel kun je een jouw (gemaakt punt) scoren. De IS-strijders zijn sowieso Jovi ipsi iniquus (strijdlustig). Het zijn alleen geen jozefs (kuise mannen). Zullen we ju-ju spelen? Juistem, dat bedoel ik nou. Hij was jupiter van niemandsland (no man's land). Ze heeft gesproken, Vrouwe Justitia. Noem dat maar Kunst met een grote K.

6. Huiliehuilie (© en ®: DIMdictee-ineenflansmethode) Ik ben zielig. Ik heb me in een praatgroepje omringd met zielenpieten en zielenpoten. Sommige daarvan zijn goedgelovige sukkels, maar er zijn ook babbeleguigjesverkopers, die gewend zijn met apenmunt te betalen en doorspekt zijn in het iemand aftroggelen door cancan in de Chinese kerk. Er waren ook lossepraatjesverkopers met nieuws uit de barbierswinkel. En vergeet mijn medepraatjesmakers niet die een vie manquée hebben met hun miskend talent: typisch lijdend aan een violon d'Ingres, maar leidend in onze discussies. Ook zie ik des histoires de femmes regelmatig voorbijkomen. Jenseits von Gut und Böse, daar lijkt het vaak op. Onte praatjes zijn niet welkom in deze groep, blauwe bloempjes wel. Het Frans praten wordt je er afgeleerd. Gossip mag niet, noch haarlemmerdijkjes. Ook hoor je veel qu'en
dira-t-on, zeg maar: hearsay. Menus propos [uitspraak: muh-nuu
proo-poo
] worden geduld, dat zijn kleine praatjes die rondgaan. Wie veel spatjes heeft, vertelt
(voor de) vaak stadspraatjes. En let op: tori’s in takitaki (Sranan(g), Sranan(g)tongo) mogen beslist ook!


7. Doe die k-klus maar lekker zelf! Is kweesten niet een queeste naar de liefde? Wie restless legs heeft, lijdt aan het rustelozebenensyndroom. Hij zat in medio (in het midden van) de kring. In medias res betekent: midden in de zaak, midden in het betoog, het onderwerp (ook: medias in res). (Van) die kale jonker kun je wél plukken. Met Kaaps goed wordt kaapgoed bedoeld en met Kaapse wijn kaapwijn (uit de provincie West-Kaap – met daarin de Kaapstatters en Kaapstadsen in Kaapstad). Kaapwolken of Kaapse wolken zijn geen wolken. Kaarsjespringen doe je op driekoningenavond. Die jolie-laide was kaarsmooi. Dat is appeltje-eitje en dus kaassie (kaasje) voor hem. Kaat Mossel was een typisch Hollands kaatje.

8. Die herriemakers zijn goed in kabanesen. We gingen met de funiculaire [e niet uitspreken] omhoog. Wat funiculair is, betreft trouwens de funiculus zoals daar is de navel- of zaadstreng. De Engelse regering wordt ook wel aangeduid als het kabinet van
St.-James (
dat soms ook een cabinet d'affaires is). Een kachu is een Antilliaanse koehoorn. Een kafferpiano is een mbira en kafferkoren is sorghum. Kafri's zullen toch ook wel kafirs zijn? Een kajak is voor één persoon, een oemiak voor meer personen. Die oepsvraag kreeg geen weerwoord. De rechtspraak in dat land riekt naar, neigt naar, is behept met een préjugé (vooroordeel). De tv-rechtspraak is in. Entre chien et loup is inter canem et lupum (tussen hond en wolf, in de avondschemering). Verder met *loup*: cantaloupe (kanteloep, kantsloep, Spaans spek) en Guadeloups (gp, GP). Een upr is een ultraperifere regio (zeer afgelegen overzeese regio’s van
EU-landen, bv. Guad
eloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Madeira en de Azoren [= upg, gebied]).

 


zaterdag 28 maart 2020

1850 Dictee zondag 29 maart 2020 (1) dictee Wekelijkse dicteetest 095 RL

Dictee - dictees [1850]

Wekelijkse dicteetest 095 RL [elke zondag]

Welk van de 3 antwoorden is juist?
Oplossingen: hieronder!
Bron: Oefendictee (oud) 595

1. Een .……………………… heeft ………………………. roots.
a. Oekraïener                                  Oekraïense
b. Oekraïner                                    Oekraïense
c. Oekraïner                                    Oekraïnse

2. Mijn buurman drinkt liever ………………….. of een 

………………………

a. moudjenever                            over 't IJ kijkertje

b. moudjenever                            over-'t-IJ-kijkertje

c. moutjenever                             over-'t-ij-kijkertje


3. …………… is wederkerend en …………………. is 

terugkaatsing.

a. Reflexief                                  reflectie

b. Reflectief                                 reflectie

c. Reflectief                                 reflexie4. Ze is …………… en daardoor ………………………...

a. razendsnel                                razend slordig

b. razend snel                               razend slordig

c. razendsnel                                razendslordig5. Pas op voor die ………………… en betaal met 

………………………...

a. schnautzer                                      poela's

b. schnauzer                                       pula's

c. schnautzer                                      pula's


6. ……………………. je ijver, blijft je …………… blik

aandoenlijk.

a. Daar gelaten                                    daze

b. Daargelaten                                     daze

c. Daargelaten                                     dase


7. De afkorting ….... staat voor daaraanvolgend, ……. voor 

daaraan voorafgaand.

a. d.a.v.                                            da.v.

b. dav.                                              da.v.

c. dav.                                              d.a.v.


8. Een mooi voorbeeld van een ……………….. waren de 

………………..

a. Deltaplan                                   Deltawerken

b. Deltaplan                                  deltawerken

c. deltaplan                                   Deltawerken


9. Zij is ………………..., omdat de ……………………. zichzelf

verrijkten.

a. beredeprie                              députés

b. beredepri                               deputés

c. bere-depri                              deputés


10. Op …………………. raakte de NSB in paniek; de bevrijding

liet op zich wachten tot na de ………………………... 

a. Dolle Dinsdag                          Hongerwinter

b. dolle dinsdag                            hongerwinter

c. dolle dinsdag                            Hongerwinter


Oplossingen [095]: zie hieronder.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Oplossingen [095]

1b 2c 3a 4a 5b 6b 7c 8c 9b 10a


Contact: leentfaarrein@gmail.com1849 Dictee zaterdag 28 maart 2020 (1) dictee Bevrijdingsdictee Heerenveen

Dictee - dictees [1849] 

Bevrijdingsdictee Heerenveense Courant 2020

De fouten moesten worden ingezonden (zie onderstreept, na 9 april!) 

75 jaar bevrijding (auteur: Rob Kerkhoven)

1. In april 1945 was nazi-Duitsland bijna kopje onder, maar pas vanaf 12 april vlotte de opmars door Friesland gestaag. Her en der stuitten de Canadezen nog op verspreidde verzetshaarden. Bij Mildam lagen tenminste zeventig goed bewapende Duitsers.

2. Op 14 april trokken zij zich terug tot in het centrum van Heerenveen. Daarbij werd een aantal bruggen vernield. De Heerenveense verzetscommandant Sieger van der Laan die de Canadezen helpt de weg te vinden, bied aan met de Duitsers te gaan praten over hun overgave.

3. De Canadezen raden hem dat af, maar Van der Laan persisteerd en komt met de Duitse commandant in gesprek. Plotseling zien de Canadezen die van afstand de gebeurtenissen nauwgezet gadeslaan, dat Van der Laan wordt gedwongen om in de houding te springen voor de Duitser. Die trekt zijn pistool en schiet hem dood.

4. “Tja, dat haalt je de koekoek”, zegt een Canadese commando die het tafereel vanuit de verte bekijkt. Maar dan met een Frans-Canadese tongval, in plat Québec’s.

5. De Canadezen heropenen het vuur. Het wordt een lange beschieting die tot in de verre omtrek is te horen. In de loop van de middag staken de Canadezen het vuren en de Duitsers glippen snel weg. Aan het eind van de dag zijn de Duitse troepen uit Heerenveen verdwenen en ook het overige nationaal-socialistische gespuis heeft ijlings de kuierlatten genomen.

6. Als de Canadezen de laatste Duitsers uit de gemeente hebben verdreven, breekt er een enorme feestvreugde los. De nationale driekleuren wordt tevoorschijn gehaald. Overal ontvangen juichende en dansende mensen de bevrijders.

7. Het bevrijdingsfeest barst los, eerst nog aarzelend maar allengs enthousiaster en baldadiger. Ook 75 jaar na dato is er nog alle reden om daarbij stil te staan.


zondag 22 maart 2020

1848 Dictee zondag 22 maart 2020 (1) dictee Wekelijkse dicteetest 094 RL

Dictee - dictees [1848]

Wekelijkse dicteetest 094 RL [elke zondag]

Welk van de 3 antwoorden is juist?
Oplossingen: hieronder!
Bron: Oefendictee (oud) 594

1. De ……………. zei, dat het ……………. (met schraapmes erin)
bijna leeg was.
a. gynaecoloog                              curettenbakje
b. gynecoloog                               curettebakje
c. gynaecoloog                              curettebakje

2. Met een ………………….. kun je …………………...
a. cyclostyle                                    stencilen
b. cyclostyl                                      stencilen
c. cyclostyl                                      stencillen

3. Hij staat bekend als ……………., zijn broer doet aan
…………....
a. cystendokter                               sibbekunde
b. kystedokter                                sibbenkunde
c. cystedokter                                 sibbenkunde

4. Ze was ……………….. op die vent met knokkelkoorts,
……………...
a. knoerdverliefd                            denge
b. knoertverliefd                             dengue
c. knoert verliefd                            dengue

5. Ze maakte een ………………………., een …………....
a. reverans                                knicksje
b. reverense                              kniksje
c. reverence                              knicksje

6. De …………………………….. hielden zich
………………………..
a. quatre mainsspelers                   quasislapend
b. quatre-mainsspelers                   quasi slapend
c. quatre-mainspelers                     quasislapend

7. Deze popeye heeft iets van een popi popiejopie met zijn
………... en ………....
a. popklassiek                                 popjazz
b. pop-klassiek                               pop-jazz
c. pop-klassiek                               popjazz

8. Het kobaltblauw wordt ook wel ……………..., …………….. of
Leids blauw genoemd.
a. thenardsblauw                         kobaltultramarijn
b. thenaarsblauw                         kobaldultramarijn
c. thenaarsblauw                         kobaltultramarijn

9. Wie weet wat …………... (koepel van een koepelmoskee) en
……………... (SR, veel( )gegeten vis) zijn?
a. koeba's                            kubi's
b. koebba's                          kubbi's
c. koebba's                          kubi's


10. Dit …………… is door een …………… gebakken.

a. koekebrood                         koekebakker

b. koekebrood                         koekenbakker

c. koekenbrood                       koekenbakkerOplossingen [094]: zie hieronder.


-----------------------------------------------------------------------------------------Oplossingen [094]

1c 2a 3c 4b 5c 6b 7c 8a 9c 10b


Contact: leentfaarrein@gmail.com


zaterdag 21 maart 2020

1847 Dictee zaterdag 21 maart 2020 (1) dictee Oefendictee maart 2020 (4)

Dictee - dictees [1847]

Oefendictee maart 2020 (4)

1. Dat ‘ie’ een vormvariant is van ‘hij’ alla, maar ‘i’ (VD)? Raar! Waar wonen respectievelijk Venusianen [denkbeeldig, van artikel in Trouw], grachtengordelianen en Pompejanen (Pompeiaan elders in VD – bij lemma -iaan – is beslist fout). Ik ben verzot op, verslingerd aan, epris van bommeliana. Het gebruik van ‘D(d)isease’ in VD is erg willekeurig. Het Iberisch Schiereiland omvat Spanje en Portugal. De Ibex-35 is de Iberian Exchange-35 (beursindex van Madrid). De IB-groep was de Informatie Beheer Groep (verzelfstandigd onderdeel van het ministerie van OCW, o.m. belast met de toekenning van studiebeurzen, in 2010 opgegaan in de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)). Een
NL-burgemeester kan tekenen voor een
ibs, de inbewaringstelling van iemand (het in bewaring stellen dus).


2. Een ic is een intensivecareafdeling. Een hob is een halfopen bebouwing. Volgens mij is die dan ook halfgesloten. Ich war einmal ein Bressiaander. De BCG is de bacillus Calmette-Guérin (van runderen afkomstige bacil, gebruikt voor de productie van een tbc-vaccin). De IE is de infantiele encefalopathie (vanaf de geboorte). Een IED is een improvised explosive device = bermbom. VD kent nu ook het
Ied-al-Adha, het Offerfeest. Een ier is een Iers paard of een Ierse setter.
In der ijl is in allerijl, in aller haast. Een ijlbot is eigenlijk een heilbot. Een ijlharing is een ijle haring (zonder hom of kuit). Ze liepen ijlsarms, ongearmd. De Noordelijke en Zuidelijke IJszee zijn ijszeeën. We gaan nu alle ijzer-II- en -III-verbindingen behandelen. Voorbeelden zijn ijzer-II-chloride (FeCl2) en ijzer-III-oxide (Fe2O3). IJzer-II-oxide is trouwens FeO. Als ik jou was, in jouw plaats dus, zou ik het doen. Ik gebruik vaak instant messaging, I.M. Wat is een imbroccata bij het schermen? IJzerkies is pyriet.


3. Bij het raadplegen van je e-mails op een internetserver wordt IMAP (Internet Message Access Protocol) geraadpleegd. De slaafse kudde na-apers, imitatorum servum pecus, nam het klakkeloos over. Met het stalen pact wordt de as Rome-Berlijn (1936-1945) bedoeld. De coronacrisis impactte (impacteerde) het gewone leven uitzonderlijk. Het SIPS is het side impact protection system: beschermingssysteem tegen aanrijdingen van opzij. Dat was een impasseuze maatregel. Dit bedrijf heeft im- en expats. Ook bij een (corona)crisis kan de imperatoria brevitas (korte stijl van de heerser) zijn nut hebben. Implicite is impliciet (uitspraak!). Bedoel je in dit geval met impotentie de impotentia coeundi of de impotentia generandi? Die practicus is imprakticabel. Een IMSI-catcher is een international mobile subscriber identity, een apparaat voor het lokaliseren en afluisteren van mobiele telefoons. Hij is wereldvreemd, doet aan in aere aedificare.

4. Hij heeft een in-appaankoop gedaan. De prietprater produceerde een inanis verborum torrens, een stroom nietszeggende woorden. Historisch was in BE de Inbel (Institut Belge d'Information et de Documentation) in NL de RVD (1952, Rijksvoorlichtingsdienst). Een incel is een involuntary celibate [onvrijwillige vrijgezel – what's in a name ...]. Het incipit is de beginregel van een handschrift. Die patiënt is inco. Incroyabel, die kleding van de incroyables. Waren alle kerkelijke independenten ook staatkundige Independenten? Je kunt in de mood zijn of in de (the) winningmood. De beide indianen spraken onderling Indiaans en keken omhoog naar de Indiaan. Die aanpak kun je echt wel Indiaas noemen. Die gebeurtenis leverde een indice, indicie, indicium, grond van vermoeden op. Ook Indiërs gaan wel naar de indiër. Hij studeert indo-iranistiek. De end-to-endencryptie lijkt vrij veilig.

5. Die toespraak was indrukmakend, indrukwekkend. In een (a) nutshell is kort samengevat. Leuk, dat tanagrabeeldje! Zulks was ineffabel: hij zweeg dan ook. Het INF-verdrag gaat over
i
ntermediate-range nuclear forces (ballistische raketten en kruisraketten voor de middellange afstand). Het was allemaal in favorem (van) Guus. Het infimum van alle getallen (ongelijk 0) die met ‘nul komma’ beginnen is 0 en het supremum daarvan is 1. Dat mag je in in foro conscientiae, voor de rechtbank van het geweten, uitmaken. Via ingestie kun je het coronavirus oplopen. In globo waren het er zo’n [letters:] drieëndertigduizend. Een inhaler is een inhalator [uitspraak!]. Hij zal wel de p (pee) én de duivel inhebben. I.N.I. is in nomine Iesu, in de naam van Jezus. Is er hedendaags nog iemand die alles wat te weten is, ook echt weet: een allesweter, in omni scibili, in scibilibus? Waar vind je zo’n inselberg nog?


6. In sexualibus kan hij nog wel wat inside-information gebruiken. Letterlijk hout naar het bos dragen is in silvam ligna ferre: water (door Rein) naar de zee (de Rijn) dragen. I.N.S.T. is in nomine Sanctae Trinitatis, in naam der Heilige Drie-eenheid. Een rooms-katholiek geestelijke is gespecialiseerd in spiritualibus, geestelijke zaken. Een instellingspredikant is een predikant-geestelijk verzorger. Je zou daar instinctmatig instinken. De Instituten zijn een deel van het Corpus Juris Civilis. In het zweet uws aanschijns, in sudore vultus tui (Gen. 3:19), zult gij uw brood verdienen. Let op: in suc(c)um [allebei goed] et sanguinem = tot een deel van iemand geworden, gemaakt (in sap en bloed (overgegaan)). Het insz is in BE het identificatienummer sociale zekerheid. Welke vrouw heeft geen MeToo-ervaring? Het me-too-effect speelt daarbij geen rol. De afko's ki [en dan niet die AI!], k.i.d. en kie zijn niet te volgen. Wat is de intangible van merknaam Droste? De F1’s reden op intermediates.

7. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig: intellegenti pauca. Het interimkantoor heeft een interim-advies uitgebracht. Het IoT is het internet of things, het internet der dingen. Een isp is een (internetservice)provider. Die internationale recherchedienst heet officieel ICPO-Interpol. In BE is de IPZ de interpolitiezone. Dat was op de nipper: inter pontem et fontem (tussen brug en stroom). In BE is een ipa een interprofessioneel akkoord. Interrogatoria captiosa (strikvragen) moet je niet stellen op een examen. Ik heb daar wel voorbeelden in terrorem (afschrikwekkend) van. Hij is helemaal into de Jehova’s getuigen. Intussusceptie is wederzijdse doordringing. Hij was intus et in cute (door en door) verliefd. Je bent een inutile pondus, een nietsnut! De ivm is de in-vitromaturatie. Waartoe dient intrathecale medicatie? Daar past wel een invraagstelling (BE) bij. Inwijdingsfeest: Chanoeka.

8. Die regels inzake het milieu zijn hier niet ter zake. Laten we eens op het derde punt inzoomen [oe]. Met iobk worden in het onderwijs in NL in hun ontwikkeling bedreigde kleuters aangeduid. Met ionium wordt (vero) de radioactieve isotoop thorium 230 aangeduid. We nemen er nog een op: een IPA, een India pale ale. Het IPCC is het Intergovernmental Panel on Climate Change. Met i.p(l).v. wordt in plaats van bedoeld. Meneer Dinges, I presume? De iPodduim mag van GB ook wel een ipodduim zijn. Een ir-lamp werkt met infrarood. Hij gaat binnenkort sterven: ire ad plures (naar de meerderheid gaan). Irisine is een exquisiete soort van poudre de riz (poudre d'iris). Hij is Iro (naar: Irus) pauperior, zo arm als de mieren. Italia irredenta! Dat joch is behoorlijk irri met zijn irritabiliteit. Het isotype-idee wordt gebruikt voor non-verbale communicatie (met pictogrammen). Een it-girl heeft ‘het’. It takes two to tango. In BE is het IWT historisch het Instituut voor Wegtransport.