woensdag 1 december 2021

2500 Dictee zaterdag 04-12-2021 (1) dictee Dictee van de dag (412)

Dictee – dictees [2500]

Vragen en opmerkingen: leentfaarrein@gmail.com

Oefendictee 445 OUD, geheel herzien naar situatie 2021

Dictee van de dag (412)

1. Had ik nu 'pagne' geschreven? Sorry, ik bedoelde 'sjampie'. De palmkermis is de kermis rond Palmzondag (Palmpasen). Een
palma-christi is een wonderboom. Wacht je voor de pallieters [levenslustige kerel], als die uitgaan. In de stijl van Palladio [architect], dat noemt men palladiaans. Een match om het echie is toch anders. Is het Palingoproer echt op een palissadeheuvel begonnen? Uitgangen op '-lalie' hebben met spreken te maken (zoek de betekenis maar op in een woordenboek): alalie [afasie, taalstoornis door hersenletsel], allolalie [afwijking in spraakcentrum hersenen], coprolalie [onvrijwillig scheldwoorden en vloeken gebruiken als pathologisch verschijnsel], echolalie [woorden van je zelf of anderen steeds herhalen], glossolalie [spreken in tongen, talen die je niet kent], haplolalie [weglaten van spraakklanken of lettergrepen], mogilalie [klanken verkeerd of niet uitspreken], palilalie [het steeds herhalen van de eigen woorden], paralalie [onbedoelde klanken uiten], pornolalie [uitslaan vuile taal], rinolalie [neusspraak] en tachylalie [te snel en dus onduidelijk spreken]. Het Pali is een heilige taal in geschriften van boeddhisten. Een paletotje [oo] is een korte overjas. Palaestra's zijn sportvelden, paladijnen hielenlikkers, een palankijn een Indische draagstoel en een palatine een bontkraag voor dames (sommige hebben een hele palatineverzameling – n/s). Luister, palestrijnse muziek [G.P. da Palestrina (1525-1594), veel a-capellawerken]!

2. Kijk, een paleoantropoloog [leer uitgestorven mensenrassen] met pale ale [lichte ale, Engelse biersoort]. Een palimpsest is een hergebruikte perkamentrol. Kwamen in het paleolithische [oude steentijd] tijdperk nog paleozoën [voorwereldlijke dieren] voor? Ovaritis [eierstokontsteking] kan leiden tot ovariotomie [insnijden eierstok] of, erger nog, ovariëctomie [wegnemen ervan]. Het adagium van de ovist [in begin al minimens in de eicel] is 'omne vivum ex ovo' ('alle leven komt uit het ei'). Daar recht tegenover staat de animalculist [mensen en dieren al voor geboorte in miniatuur in zaadcel aanwezig]. Deze bushokjes zijn hufterproof. Al bubbelgum (klapkauwgum) kauwend, zittend in onze jacuzzi en kijkend naar de pc-monitor zien we figuurlijk de dotcombubbel te zijner tijd toch uiteenspatten. Paltroks zijn draaibare onderkruiers (nee, geen onderkruipers!). Pamperen doe je ook op de pampa's met pampers. Na paus Leo IV kwam pausin Johanna. Een pauper is een havenot, een habenichts. De dichter des vaderlands zal vaak op zijn Pegasus stijgen (of de Parnassus beklimmen), hetzij het hoog-, hetzij het laagtij is en hetzij het Grote Paard te zien is of niet. Zijn 'hetzij' en 'hetze' synoniemen? Nee. Een panaché is een mix(drankje).

3. De uitdrukking 'tegen heug [herkomst onbekend] en meug [trek, begeerte]' heeft niets met 'huig' en 'maag' te maken. Deze patjepeeër leidt met veel bravoure een groothandel in panaceeën [wondermiddelen]. Dat laatste woord zou de facto [feitelijk] geen pluralis [meervoud], maar alleen een singularis [enkelvoud] moeten hebben … In paniek (genoemd naar de god Pan) doken de veldmuisjes het panikkoren (niet meer in VD: de hanenvoet) in. De panghoeloe (het moskeehoofd) deelde met kerst in Italië luxe panettones [luxe Italiaans brood] uit. Een dubbelzinnig woord is 'pandrager' [pan-drager,
pand-rager
]. In de doos van Pandora zul je geen panegyriek [lofrede] op wie dan ook aantreffen. Zijn pancartenverzameling was vrij uitgebreid. Een pandelinge is een schuldslavin. Is daar het loverboyidee uit ontstaan? Er ontstond een pandemonium [hels lawaai], en dat om een paar pancratiums [ook: plant]! De gevleugelde woorden 'panta rhei' staan voor 'alles stroomt'. Een papabile is een pauskandidaat en een papagallo doet het met toeristes. Een papillotje [oh] (papiertje om haar te doen krullen) zit in dameshaar.

4. Het speelgoed van de kinderen van de fullprof was idiot- en foolproof. Waarom doet de vorige zin me denken aan 'wishful thinking'? Een whirlpool [bubbelbad] is niet hetzelfde als een hottub, een tobbevormig bubbelbad voor kinderen. Zijn tobbevoorraad was snel uitverkocht. Bij het tobbedansen was het lachen geblazen. In het papajamilkshakeje dreef nog wat papajamilkshake-ijs. Je schrijft 'papegaai', 'kaketoe-eieren', 'paparazzi', 'Papiamento' en 'Paphlagoniër' (niet meer in VD: die is dom en babbelachtig). Laisser-aller is een kwestie van pappen en nathouden. Pappardelle is Italiaanse pasta, een papilloom (papilloma) is een gezwel en een paupiëtte is een gevuld rolletje vlees (voorbeeld: een blinde vink). Wat is het wezenlijke verschil tussen papier collé [collage met papier] en papier-maché [papierdeeg] (nou, vooruit: qua schrijfwijze(n) dan)? Gooi deze paperassen nu eindelijk eens weg. Het paramyxovirus veroorzaakt de bof.

5. Deze paratroeper is par bricole [achterbaks]: deze rijst is helemaal niet parboiled [snelkokend]! De paramour [minnaar/minnares] gaf zijn partner (ze onderhielden een amoureuze amourette – tijdelijke relatie – waar de amour fou – overweldigende, hartstochtelijke liefde – vanaf droop) een pompadoeren [stof] rok en een amoerpanter (genoemd naar de Amoer, rivier in het Verre Oosten) cadeau. Hun beider partners waren allang afgedropen. Paraenese is opwekking tot deugd. Tot nog toe, tot nu toe, heb ik weinig positiefs van deze positivo's gemerkt. Een positron is hetzelfde als een anti-elektron. De Parakleet is de Trooster.

6. Speculeren à la baisse [op koersdaling] door een contramineur [baissier, beer] zou verboden moeten worden, zeker in crisistijd. Parmigiano is parmezaan [Parmezaanse kaas]. Als mannen over koetjes en kalfjes praten, doen vrouwen vergelijkbaar] aan parler chiffons. De parlandostijl hanteren is meer sprekend zingen. De Parisienne verborg een parisien [korte driekante stootdegen] onder haar parisienne (fijne zijden stof – nee, een Parisien past daar niet onder!). Het pariskruid [plant, de eenbes] is naar Paris [persoon!] genoemd en Parisch marmer komt van (het eiland) Paros. Hij wil parforce [absoluut, met alle geweld] de wedstrijd uitspelen. Parfait au café is koffie-ijs, parfait-amour is rode likeur, met citroen- of bergamotolie en parfait à la vanille is vanille-ijs. Een pardessustje is een overjas. Zeeuwen worden ten onrechte vaak van parcimonie [zuinigheid – cent] beticht, parsimonie [eenvoud – simpel] is het kenmerk van het ware (devies van Boerhaave). In een parc vaccinogène [koepokinrichting] zul je geen pardellynx [luipaard] tegenkomen. Een parttime sociaal verpleegkundige (parttimesociaalverpleegkundige) heeft een parttimejob [parttime job] en wil dus parttime [bijw.] werken.

7. De test werd syntactisch ontleed, geparset (geparseerd). De woorden 'heg' en 'haag' zijn paroniem (stamverwant, taal). Ik vernam par renommée (bij geruchte) van het complot. Jij verdient
partes-posterioreskoek [billenkoek – partes posteriores]. Parthenogenesis (parthenogenese) is voortplanting zonder bevruchting. Hij woont parterre [op de begane grond]; naast de woning is een parterretrap (mooi voorbeeld van een palindroom, net als droomoord, droommoord en papajapap). Het participium praesentis is het tegenwoordig deelwoord (zoals in lopende zaken – gelopen is voltooid deelwoord). Een partie carrée bestaat uit twee paren [2 d, 2 h]. Partijintern zou ik partij kiezen voor die partijideoloog, een echt(e) partijicoon [de, het]. We hebben al op heel wat party's gepartyd. Rechters mogen geen parti-pris [vooringenomenheid] tegen een verdachte hebben. Een pas de deux [zelfde mv. of deuxs] is een balletdans voor twee personen. Eén deelnemer had geen

passe-partout [doorlopende toegangskaart]. Een passe is een uitval (bij schermen). Deze opvatting is behoorlijk passé [uit de tijd].

8. 's Morgens plaatste hij een passing shot [passeerslag] bij tennis, 's middags gaf hij een wereldpass (hij passte) bij het voetballen en 's avonds paste hij bij het klaverjassen. Hij bezigde graag een paskwilletje, een pasquinade [libel, beledigend geschrift]. Het nieuwgetrouwde paar betrok het pasgebouwde huis. De pashmina is een Nepalese sjaal van de zijdeachtige wol van de kasjmiergeit (zo genoemd naar Kasjmir). De Pasjtoen spreken Pasjtoe (Pathaans, een Iraanse taal). Pasja's heten in het Grieks bassa's (vergelijk ook: padisjah – titel van de sultan van het Ottomaanse Rijk). De paso doble en de passacaglia (passacaille)dansen – waren erg in trek. Het was steendruk, stikdruk, heel erg druk, stervensdruk bij de steengrill (het steengrillen) op de steengrilllocatie [GB: ook ll, ww. steengrillen], alwaar ik steengrilde. Een P+R is een park-and-ride (parkeer en reis), een parkeerterrein bij een (trein)station. Die bohemien [met ongebonden, vrij leven] heeft al een bohèmeleven geleid. De betreffende vacature wordt nog opengehouden.

9. De richting die bij de sociaal-realistische schilderstijl behoort, is het sociaal realisme. Achter zo'n jack-of-all-trades [manusje-van-alles] had je nou niet zo gauw een Jack the Ripper [vrouwenbeul] vermoed. In de pittenbak lag een stuk pittetouw (vervaardigd van de pitavezel van de agave). 'Più forte' en 'più piano' geven in de muziek respectievelijk aan: harder en zachter, più allegro is sneller, più mosso is opgewekter en più stretto is haastiger. Met deze Passer [sterrenbeeld] kun je geen cirkels trekken. Als passe-temps [tijdverdrijf] liep ze vijfmaal de passerelle [smalle loopbrug] heen en weer, alvorens de passe-vite [zeef] te gaan kopen. De Passiezondag (Palmzondag, Palmpasen) valt nog net in de passieweek. Hij koos een pateetje [paté: gerecht van fijngehakt vlees] uit van de tafel met patés (er was geen pâté de foie gras). Achter de tafel hing een schilderij met een dikke laag pâte [dikke verflaag]. In een patates-friteskraam koop je friet (ook wel 'patat' genoemd). Een paumelle is een scharnier en pauillac is een medocwijn. Hij patiencete en zij heeft gepatiencet.

10. Er werd alleen jagerspatois [jargon, vaktaal] gesproken. Een patissier [banketbakker] bestiert een patisserie. Pathetisch, met veel pathos, zette zij de pathefoon [platenspeler] in werking. Met veel empathie [inlevingsvermogen] verdiepte hij zich in de emancipatie. De ruzie werd pats-boem bijgelegd: ze eindigde zoals ze begonnen was. Sommige tics zijn een pavloviaanse reactie [onwillekeurige reactie op een stimulus – denk ook aan het hondje van Pavlov]. Bij 'pawpaw' [2 x au] moet je wellicht aan schieten denken, maar het is een Amerikaanse fruitboom [een sawpaw is een bapao, een snack]. De dader werd op de pd (plaats delict) gearresteerd. Een pdf-bestand is volgens de
PDF-standaard [portable document format] opgemaakt. Pecorino is kaas.

 


2499 Dictee vrijdag 03-12-2021 (1) dictee Dictee van de dag (411)

Dictee – dictees [2499]

Vragen en opmerkingen: leentfaarrein@gmail.com

Oefendictee 446 OUD, geheel herzien naar situatie 2021

Dictee van de dag (411)

1. Ik heb je gepleased omdat je zo placide [zenuwachtig] bleef. Peau de pêche [katoen – gmv] is letterlijk een perzikhuid (paviehuid), (peau de) suède [fijn leer – gmv, wel ook bnw.] een Zweedse huid. 'Pêches melba' is een meervoudsvorm. Ook goed: pêche melba's. Is zoiets nou een pellies [vrouwenmantel] of een pelerientje [kraagmanteltje – pelerinetje, uitspraak]? Op de pallet stonden enkele dozen gepelletiseerd [tot pellets, bolletjes verwerken] schroot. De kamer was helemaal pêle-mêle [overhoop, door elkaar] gehaald. Peigné is kamgaren in statu nascendi [wording]. Die kruiden zijn nogal pedis [puh-dihs] (heet). Veel orthodoxe Joden dragen peies [haarlokken, slaaplokken], met name de Oost-Europese en Jemenitische. Is een 'oorlogsschepen' een 'schepen van Oorlog'? De Koude Oorlog is een begrip geworden. Penages [voorzichtig] werd de pelser [grote soort van sardien, sardine] binnenboord gehaald. Pencak silat (GB ook: pentjak silat) is een uit Indonesië afkomstige vechtsport. Wat is het verschil tussen een pendeloque [hanger van edelgesteente] en een breloque [hangsieraad (aan horlogeketting, armband enz.)] 20 [cijfers] penny's zijn 20 pence waard. De penny-a-liner [wordt per regel betaald – met een penny] schreef een penny dreadful [stuiversroman]. Die pengö's [munt] kwamen uit Hongarije. Hem werden penicilline-injecties toegediend.

2. De gemeente Den Helder ligt in Noord-Holland-Noord. Bij spoorwegovergangen vind je vaak aki's [in NL: overweg met een automatische knipperlichtinstallatie]. De hooggeprezen [GB, VD]
cd-verzameling was goed geprijsd. Ik heb een penchant [zwak] voor kinderen, maar ben niet pedofiel. De onbeschaamdste onder Penelope's vrijers werd door Odysseus gedood. In Europa wordt de pendjerelik [deel kameeltuig] wel als schoorsteenloper gebruikt. Bekijk de penoze eens door een roze bril. Na zijn pensionering begon hij een pensionaat, een pensionnetje. Een peper-en-zoutstel en een peper- en zoutvaatje bevatten beide peper en zout. Peperoni is onrijpe Spaanse peper, in azijn ingemaakt (en pepperoni? – pikante salami!). Een pépinière is een boomkwekerij, een pépite een goudklomp en een peplos (meervoud: peploi) een lang kleed. Perennerende planten zijn overblijvend [vaste planten dus]. Dit tentamen is peremptoir (afdoend – hoeft niet meer over bij examen). De woorden 'perestrojka' [hervormingspolitiek Sovjet-Unie] en 'perikoop' [Bijbelgedeelte] schrijft u vast wel goed (net als 'periscoop' – bij onderzeeboten – en 'trojka' – licht rijtuig met driespan, ook: driemanschap). De perigordtruffel [paddenstoel] is erg gewild en nogal prijzig.

3. Peripatetisch is aristotelisch [wijsbegeerte van Aristoteles] en een peripateticus is een aristoteliaan. Peridot [oo/oh] (chrysoliet, goudsteen) is een soort van olivien (olivijn). Ook aventurien (aventurijn(glas)) is erg mooi. Het territoir [(staats)gebied] moest per (omne) fas et nefas (met alle mogelijke middelen, n'importe quoi) verdedigd worden. Wat is de (het) Ierse pendant [tegenhanger] van de Staten-Generaal? Antwoord: de Dáil Éireann. Ook de Sinn Féin [streefde onafhankelijkheid na] vindt men in Ierland. Fecundiciteit is vruchtbaarheid, lubriciteit is geilheid en opaciteit is ondoorlatendheid voor licht (zoals dekkendheid van verf). Hier is een salomonsoordeel nodig. Is de (het) pendant van de TEE, de Trans-Europa-expres, de TSE, de Trans-Siberië-expres (niet meer in VD)? Deze trein regelt in ieder geval het trans-Siberisch(e) vervoer. Er zijn plenty [veel] arme sloebers die een pl'etje [persoonlijke lening] afsluiten. Het is plezant als iemand plichtbewust is, minder als diegene een plichtvergeten persoon is. Via '*drama*' vind je ook: de 'zoon van Hadramaut', de Arabier.

4. De Libische ambassadeur c.s. (cum suis) zijn nu personae non gratae (enkelvoud: persona non grata – ongewenst persoon). Een personale [met verteller] roman is het tegenovergestelde van een auctoriale [met alwetende en alomtegenwoordige verteller]. De dramatis personae zijn de personen die in het toneelstuk optreden. Een perquisitie is een huiszoeking, perrier is een soort Frans mineraalwater en perrotinedruk is een manier om katoen te bedrukken. Achter de pershingraket (zekere middellangeafstandsraket) gingen de Perseïden (de Laurentiustranen) schuil. Vlak bij de persienne [zonwering met plankjes] dronken we persico [oo], perzikenlikeur. Wil je p.o. (per omgaande) een pernodje serveren? Dit perpetuum mobile werkt alleen in een absoluut vacuüm (?). Een modem verricht per modum (door middel van) digitaal-analoogconversie en omgekeerd. Verschillende typen kationwisselaars worden permutiet genoemd. Deze tabletten worden per os toegediend (oraal, niet anaal). Per occasionem (bij gelegenheid), occasioneel (toevallig) vernam ik dat hij dat vee per obliquum [op slinkse wijze] verkregen had.

5. De pernoze [mannen van het vak, dieven] mannen stonden wijd en zijd als pernoos bekend. Zijn handelwijze is pernicieus [verderfelijk, nadelig, schadelijk]. Permafrost is eeuwig hal [blijvend bevroren grond]. Per jocum [voor de grap] noemden ze hem wel 'peritus artis' [deskundige, kenner – van de kunst]. Perioperatieve (peroperatieve) [tijdens ...] complicaties zijn vervelend. Een peristyle [ie] (peristilum, peristilium, meervoud: peristilia) is een rondgaande (rondlopende) zuilengang. De persad (GB) is een Surinaams gerecht. Syrische export komt vanzelfsprekend uit Syrië. De gevluchte Perzen hadden hun drukpersen op perzen gezet om geluidsoverlast tegen te gaan. Schrijf je 'petticoat' met een i-grec? Nee, dus. Peu à peu (beetje bij beetje) kwam ik weer een beetje bij. Petrissage [kneedmassage] is een vorm van massage.

6. Sommige gereedschappen zijn à double usage [voor tweeërlei doel] geschikt, een corsage draag je en gallisage is het voegen van water en zetmeelsuiker bij most. Het petrarkisme [navolgen van zijn verskunst in vooral liefdeslyriek] is naar Petrarca genoemd. In die straat vinden we drie petit(s) restaurants (GB + VD 2020!). Diverse petites histoires (+ VD) uit die twee petites maisons (+ VD) waren nogal koddig. We hoorden ze aan onder het nuttigen van meerdere petit(s)-beurres. Een peshmerga is lid van een nationalistische Koerdische strijdmacht. Een petameter [1015 m] wordt afgekort tot Pm (picogram wordt pg – 10-12 g). Een petinggi is een dorpshoofd. Onbesproken blijven het peterprinciple [iedereen op een net te hoge functie], de petfles – polyethyleentereftalaat, het peterpancomplex [niet volwassen willen worden] en de petersprojectie [projectie van bol op plat vlak]. Wordt het pi-symbool (π-symbool) gebruikt voor de elektrische weerstand (eenheid: ohm – (symbool: Ω))? De pia mater is het zachte of weke hersenvlies. Een piaiman is een indiaanse sjamaan. De Philipstop kondigde een personeelsstop af. Een peyote is een Mexicaanse cactus. Hoge piefen vangen veel wind.

7. Gelieve de betekenis van pf [tw – minachting, warmte,
Frans-Polynesië als internetextensie], phoe [geringschatting, afkeer of verbazing], pfiew [opluchting of waardering] en pfoe [wat zal ik daarvan zeggen? – bij onzeker antwoord] op te zoeken. Poehpoeh [spottende bewondering of vermoeidheid], dat was werken! Het holifeest (Holi of Phagwa), het phagwafeest, stamt volgens VD van [Hindi, niet officieel Ned.: Holi Phagua]. Wat hebben 'philibertspant' en 'philosophicum' gemeen? Juist, de ph! Een fylum(!) is een stam in het dierenrijk. De pH's van pH-neutrale stoffen zijn nul (0). Ze woonden in pico bello [bijw., bijv. gebruikt] flats. De Pictenmuur is door Hadrianus opgericht. De pidginengelssprekende creolen hielden niet van pide (Turks brood). Een pièce à clef [klee] behandelt een actuele geschiedenis [op toneel], een pièce à tiroir bestaat uit losse episoden/s (idem, vergelijk een episodefilm), een pièce de milieu is het middenstuk van een tafelversiering, het pièce de résistance is een hoofdbestanddeel en pièces montées zijn bergen snoep. Het pied-de-poule is de hanenvoet (tweekleurig weefsel met dambordeffect), de
pied-de-mouche de (vaak niet te lezen) hanenpoot en een pied-à-terre een buiten.

8. Deze piet-in-'t-hok [brandewijn met suiker en nootmuskaat] was duidelijk gepietheind [gappen]. Een pierlala [vreemd, wonderlijk persoon] hoeft er helemaal niet uit te zien als de dood van Pierlala [een geraamte]. Hij ging in zijn blote pierewiet [naakt] pierewaaien in het pierenbadje en stond daar met zijn pierenverschrikker [borrel – quasi om ingewandswormen te verdrijven] wel danig voor Piet Snot [voor gek]. Toppunt: een pierement, gemonteerd op een pieremachochel [roeibootje]! De pince-sans-rire [droogkomiek] droeg een pince-neztje [knijpbril]. Een pillegift stop je toch niet in een pillendoosje of een pillbox? Pilav (VD ook: pilau) is rijst in vleesnat. Het pikkebaasje [klein jongetje] was doodsbenauwd in het pikkedonker. De pineau, likeurwijn uit de Charente, gemaakt op basis van cognac, komt overduidelijk niet van de pinot. Die levert (p blanc) de witte bourgognes en chablis op en (p noir) de rode bourgognes. Pijpjes-lak zijn kamerplanten [en niet een pijp(je) lak ...] met bloemen tot wel 5 cm. Het regende toen hij er met pijl-en-boog op uit trok. In de Phlegraeïsche velden (niet meer in VD) overwon Zeus de Giganten. Ik wil mayonaise met piccalilly.

9. Een jaarring kenmerkt een voorbije verjaring. Overigens krijgt men door een acquisitieve verjaring (usucapio [uu]) eigendom en gaat door een extinctieve verjaring (prescriptie) een vordering of verplichting teniet. Is 'sardineblikje' de juiste schrijfwijze of (ook) 'sardienenblikje'? Beide. De bevindelijke [gegrond op godsdienstige ervaring] predikant hield een stevige hel-en-verdoemenispredicatie. Van dat potjeslatijn (keukenlatijn, kramerslatijn, slecht Latijn) begrijp ik niets. Een hel is een soort zwartgatverblijfplaats (vergelijk: blekhol). De pisterenner – zijn wond zwoor (zweerde) nog – zwoer bij pistacheyoghurt. De amandelgroene groeneamandelboom stond in volle bloei. Hij bezoekt regelmatig volle-evangeliegemeenten, protestantse kerkgenootschappen, verwant aan de pinkstergemeentecultuur (met daar de nadruk op de Heilige Geest). In de boerderij in pisébouw [stampaarde] hadden ze last van pissebedden. De chirurg verwarre liever niet de 'ureter' [urineleider van nierbekken naar blaas – 2 x] met de 'urethra' [urinebuis, van blaas naar buiten – 1 x].

10. Het pisasyndroom is de zijdelingse standsafwijking (VD, GB: niet aanwezig) van de romp bij parkinsonpatiënten. Het piranha-aquarium was voorzien van een pirlamp [passief infrarode sensor]. Het pinyin is een transcriptiesysteem van Chinese karakters in het Latijnse schrift. De gepikeerde biljarter heeft na wat piekeren gepiqueerd: hij maakte een piqué (een piqueetje – met ongeveer verticale keu). Au pis-aller [in het ergste geval] is de redding nabij. Wij stammen af van de rechtop lopende en rechtopstaande aapmens, de pithecanthropus erectus. Planchettes [klein tafeltje, 3 poten, derde is een potlood] worden bij spiritistische seances [bijeenkomst, zitting] gebruikt. Er was één plaats te kort (dus plaatstekort en plaatsgebrek).

 


maandag 29 november 2021

2498 Dictee donderdag 02-12-2021 (1) dictee Dictee van de dag (410)

Dictee – dictees [2498]

Vragen en opmerkingen: leentfaarrein@gmail.com

Oefendictee 447 OUD, geheel herzien naar situatie 2021

Dictee van de dag (410)

1. Een stalinorgel vuurt katjoesjaraketten (korteafstandsraketten) af in snelle opvolging. De planken stellage [plankenstellage] had ook een plankenvloer [planken vloer]. De plano-uitleg [uitleggen van gedrukte vellen papier uit de pers] was eigenlijk geen gezicht. 'Onder de plak zitten' slaat kennelijk niet op tandplaque (tandplak). Deze plasticbom [plastic bom] was met plastic geld [plasticgeld – hoezo? fiches?] betaald. Deze plastic plastieken moeten heel bijzonder zijn. Een plaquetje (plaquettetje) kan een dichtbundeltje zijn. Een plaketje is een aan één zijde versierde medaille. Een plakkaat kun je afkondigen. Is er een vertaalwoordenboek van Platduits naar Plat-New Yorks (vergelijk: Plat-Vroeg-West-Vlaams)? Ik bewandelde platgetreden paden. Het lint om de plattekaas (ook: platte kaas) (wittekaas = kwark) had een platte knoop. Het plompenblad [waterplant] lag naast een plomb [stuk lood]. De PLO is de Palestinian Liberation Organization (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie). Een steentje kun je over het water keilen (kiskassen, plisjeplasje gooien).

2. Repletie is volbloedigheid (die plethora = volbloedigheid heb ik tegen dat ik weer als donor bloed moet geven). Een plimsollmerk geeft een beladingsgrens voor schepen aan. De plebejers (ze vormen het plebs) plachten plebejische uitdrukkingen te bezigen, vooral als er weer een plebisciet (volksstemming – met een grote opkomst) op komst was. De playboy mepte in het rond met de pleeboy. Ik kan me niet voorstellen dat de (het) plein-pouvoir [lastgeving tot verrichting van zaken zonder enige beperking] de atelierschilderkunst en het plein-air [schilderen in de vrije natuur] betrof. Plompverloren trok de tandarts zijn geplombeerde kies. De ondergeschikte was weer aan het pluimstrijken [vleien, kruipen]. De pluk-ze-wet heeft al veel opgebracht. Pluchevaste wethouders zijn plucheplakkers [znw.]. De pluchen [bnw.] beer lag dus op het pluchetapijt. De jongens waren weer aan het plukharen (vechten, polemiseren – bij schrijvers is dat pennentwisten). Stop het maar in de pmd-zak [in BE plastic flessen, metaalverpakkingen, drankkartons]. In een pluri-etnische [niet in wdb.: multiculti, multicultureel] samenleving zie je vaak een pluk-de-daghouding (ben ik nu racistisch?).

3. Het meisje had al heel wat pluissel van het pluizenbeest afgetrokken (of ben ik nu weer antifeministisch?). Slapen de kinderen in die typische tipi's [indianentent, wigwam]? Onze poetsster wilde wel in mijn poesiealbum (poëziealbum) schrijven. Een poète maudit is een min of meer asociale schrijver. Een poesjenellenkelder vind je als marionettentheater in Antwerpen. Poe-ee [verbazing: allemachtig], dat is een grote! Een poesaka was een erfstuk in Indië. Op Poerim [Hamansfeest, Lotenfeest] wordt vaak veel poerim [drukte] gemaakt. Kun je poulet [kip, kuiken] ook als poelet in de soep gebruiken? Een poelepetaat is een parelhoen en een pochet een lefdoekje. Ook Poetin weet dat een poed een Russisch gewicht is. In dat poepchique hotel moet je poepchic gekleed zijn. De plof-bv verkocht als dekmantel sundae, plombière-ijs. Poésie pure is de absolute dichtkunst (niet van dijken; de term is van Baudelaire). Wat is een poestaburger? Antwoord: een platte bal van gehakt vlees waarin kruiden en groenten verwerkt zijn. Podsolgrond is grond met inspoeling van schierzand [bleekzand].

4. Een portiuncula-aflaat [Portiunculakapel in Assisi – Franciscus! – en in de franciscaanse kerken] kun je op het Portiuncula-aflaatfeest verdienen. De zwager voelde zich door de rest van de familie buitengesloten: een typisch geval van buitensluiting. Wat is die grijnzaard een veinzaard [huichelaar], zeg. Die prodentglimlach verging hem wel op het procrustesbed. De mens is homoiotherm (homeotherm – warmbloedig, 'vaste' lichaamstemperatuur) en niet heterotherm (poikilotherm – koudbloedig). Met een thermocauter (thermocautère) kun je weefseldelen uit- of doorbranden. Wanneer gebruikt men Poldernederlands? Antwoord: als 'men' een hoogopgeleide vrouw is in de Randstad. Het is niet zo leuk meer in de bigbrothermaatschappij (dat vindt men ook bij zoeken op '*therm*'!). Het was pokkenweer. De pokkenlijer vond de nieuwe regenjas van een pokkenduurte, om niet te zeggen: bereduur. Hij had daarbij een waterproof [woh] (waterproef [waa]) trenchcoat (gabardine regenjas, gabardineregenjas) en een mackintosh [idem] op het oog.

5. De poisemaat [pwaa-zuh] is een niet-SI-eenheid van viscositeit. De polak [Poolse Jood] ving een pollak [vlaswijting, witte koolvis]. Een lapalissade is een waarheid als een koe. Dat woord is niet ontstaan uit een lidwoord en 'palissade' [maar naar Monsieur de la Palisse, held van een zeker lied]. Een point sur tête en een point allongé staan boven een noot, een point-to-pointrace vindt plaats op een rechte baan, het point-lacé is een borduursel, het pointillé is in millepointsbinding geweven stof, een puntdicht heeft een pointe, een point d'appui is een steunpunt en een point d'honneur is iets wat het eergevoel raakt. De pogrom [Jodenvervolging] was een poignante [schrijnend, ontroerend] vertoning; het pogoën [pogo = wilde, vrije dans bij punkmuziek, gekenmerkt door op en neer springen] trouwens niet minder. De poires belle Hélène smaakten prima. 'Polyglot(te)' kan naar een meertalige bijbel verwijzen.

6. De mens zou polyfyletisch (polygenetisch) zijn en afstammen van verschillende dieren. De term 'polyfyllie' wijst op overtallige (boventallige) bladeren bij een plant. Welke vragen stonden er op de polllijst? Polsvoelen was een tic van deze arts. Pollinose (pollinosis) is hooikoorts. Ze dansten de polka-mazurka. Schande! Hij veegde aan mij zijn pollevieën [aan zijn laars lappen]. Een hoody (sweater met kap; niet: foodie! – met voedisme) kan je identificatie bemoeilijken. Biljartkeus hebben pomeransen [knopje van leer of vilt dat op het stooteinde van de biljartkeu gelijmd is]. En biljarters hebben de biljartkeuze gemaakt. Mag ik je haarpommade [crème, lotion] lenen? Wat wil je, pommard [bourgognewijn uit de betreffende plaats] of pomerol [bordeauxwijn uit de betreffende plaats]? Wat is correct: 'Pompejaans', 'Pompejisch' of beide? Beide. Pongé is een lichte soort van taf. De voertuigen mochten druppelsgewijs de pontbrug over. Het bonzen deed ons fronsen. Het ponsen [doorslaan, drevelen] deed de bijen gonzen. Een porseleinservies [znw.] is een porseleinen [bnw.] servies. Pas maar op voor die pop-ups [afbeelding op scherm die openklapt en heel irritant kan zijn: zoek op internet dus een goeie
pop-upkiller
]. Overzie je wel de portee [reikwijdte] van het huren van deze portakabin [kèh-bihn] [kant-en-klaar geleverd tijdelijk gebouw]? De portorico [rooktabak van het gelijknamige eiland] komt uit Porto [ook: Puerto] Rico.

7. 'Brunch' is een porte-manteauwoord [samentrekking: breakfast + lunch]. Een porte-malheur is een onheilsbode, een porte-lettres een omslag voor stukken en brieven, een porte-bonheur een gladde armband, een porte-brisée een vleugeldeur, een porte-cigares een sigarenkoker en een porte-crayon een potloodhouder. In de poshte [niet in wdb. – 2021 wel: bekakt] buurten wordt het meest port-salut (trappistenkaas) genuttigd. Potverteren is de pot verteren. Een
pot-au-feu is een stoofpot van vlees met bouillon en groente [en een pot à feu een decoratieve vaas], een pot de chambre is een nachtspiegel, pots-de-vin zijn steekpenningen, van een spaarpot kun je een betaalpot maken (tv-reclame), de potica is een lekkernij uit Slovenië, een potje-dek is een ketellapper, potje-met-blommen is een bastaardvloek, dat sujet [persoon, meestal ongunstig] is een lastig potnat (potstuk – mens, snuiter) en poudre de riz (poudre d'iris) is gemalen en geparfumeerd talkpoeder, als blanketsel [bij maquillage, schminken] gebruikt. Het gemiddelde potlife [gebruiksduur van iets aangebrokens] is drie maanden. Het is allemaal één pot nat.

8. Een potemkindorp is een façadegemeente [alleen in schijn]. Bij het WK poolbiljart waren de spelers in poules verdeeld. 'Poesje' is een verkorting van 'pousse-café' [glaasje cognac of likeur na een kop koffie]. Ik doe dit pour les beaux yeux de [uit pure liefde, zonder bijbedoelingen] Miep. 'Publiek-private samenwerking' wordt afgekort tot 'pps'. Ten onrechte heeft de gedachte postgevat dat potas [kaliumcarbonaat] oorspronkelijk iets anders was dan de naam suggereert. Het is wel zo dat bijtende potas kaliumhydroxide [KOH] is. Het cenakel was de zaal van het Laatste Avondmaal [ook: lit(t)eraire of machtskring]. Een triakel (complex geneesmiddel – ook: teriakel) heeft wel iets van een panacee [middel tegen alle kwalen]. Een miraculeus mirakel is verwant aan een spectaculair spektakel. Een pentakel [pentagram, druïdevoet] is een drudevoet. Het Delfts orakel is niet het orakel van Delphi, het pythisch orakel (figuurlijk wel delfisch!). Een hibernakel [plant] heeft winterknoppen. De afkorting 'h.o.d.n.' staat voor 'handelende onder de naam' (bijvoorbeeld: vof Bakker – vennootschap onder firma). Een fabrikant heeft een fabriek waar de fabricage van fabricaten plaatsvindt. Was dat PPS (postpostscriptum) nou echt nodig

9. Pyridine komt in nicotine voor, pyridoxine is vitamine B6 en water is H2O. Als grapje moet daar voor 'HOOI' nog een 'I' achter (H2OI). Het qu'en-dira-t-on zijn praatjes. De Taalunie zou een powerpointpresentatie (ook: P...P...) verzorgen (ze zouden powerpointen), waarbij de pianist dan ppp (pianississimo) speelde. De practical-jokers onder de praktikanten haalden practical jokes uit tijdens de practica. De prairie-indiaan wilde er niet over prakkiseren (VD ook: e, alleen: afprakkeseren). Ik wilde niet zeggen dat je foeilelijk bent. In die laatste zin is sprake van paraleipsis (praeteritio, pretermissie, paralipsis – juist onderstrepen wat je pretendeert te verzwijgen). Praxeologie is de studie van het menselijk handelen. Een praktiserend arts heeft een praxis (een praktijk). Dat was een prakticabel plan. Wat een cursor is weet je, een precursor is een voorloper. Er was geen rouw, nadat de prauw zonk. De pratatieve [praatgraag] carabas [parvenu, blaaskaak] zou nog prat gaan [fier, trots, hovaardig zijn] op de door blinde fortuin [puur geluk] verworven grote rijkdommen.

10. Eén oud aandeel kan worden gelijkgesteld aan drie nieuwe. Ten slotte (in één keer goed geschreven!) enkele 'pre'-woorden:
pre-embryonaal [eerste twee weken], prmptief [preventief],
pre-emeritaat [voortijdig], pre-industriële [voor het industriële tijdperk], premier cru [kwaliteitsaanduiding van wijn], préjugé (vooroordeel), prednison [geneesmiddel], prelude [voorspel, dat voorafgaat],
pre-electoraal [voor de verkiezingen] en prminent [boven andere(n) voortreffelijk].

 


zondag 28 november 2021

2497 Dictee woensdag 01-12-2021 (1) dictee Dictee van de dag (409)

Dictee – dictees [2497]

Vragen en opmerkingen: leentfaarrein@gmail.com

Oefendictee 448 OUD, geheel herzien naar situatie 2021

Zoals altijd zijn alle woorden met koppelteken aan het eind van een regel overgebracht naar de volgende regel via Shift+Enter (zachte return = zonder hoofdletter op de nieuwe regel).

Dictee van de dag (409)

1. Dat er op de Maagdeneilanden nog steeds mensen wonen … Wonen daar dus alleen princesses lointaines [+uit de verte vereerde, onbereikbare geliefde]? De titel 'Prinses van Oranje' [titel van de gemalin van de Prins van Oranje voor de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden] wordt thans niet meer gevoerd. Delft is de prinsenstad. Een prince(strofe) is de slotstrofe van een rederijkersrefrein, gericht tot de prince (ook: envoi). Pretmakerij is pret maken. De prij [kwaadaardige vrouw] deed pretzels en prei in de soep. De prima donna [eerste zangeres aan een opera] wilde alleen in primetime [tijd met grootste luister- of kijkdichtheid] optreden. De leverancier wilde niets prijsgeven over de prijs-kwaliteitverhouding, maar wel voor de verloting een prijs geven. Een prijs- en inkomensbeleid is zo niet mogelijk. De princess charming [mooie vrouw – daar word je gemakkelijk verliefd op] en de prince dito [charmeur, prins op het witte paard] hebben elkaar gevonden. Als je vroeger
pro-Zuid-Afrika was, was je pro de apartheid (belijder van de proapartheid) en dus zeker geen aanhanger van de antiapartheidsbeweging. De onthullingen in dit blad hadden een hoog Privégehalte [blad in NL]. Mag ik misschien je Prittstift [nog merknaam] even lenen?

2. Hij was een echte prinzipienreitereiridder [doordraven op bepaalde principes]. Een prise directe is een rechtstreekse aandrijving. De prinses-van-de-nacht komt niet uit de Duizend-en-een-nacht [grote verzameling verhalen, sprookjes en spreuken], maar is een 's nachts bloeiende zuilcactus. Dit zijn nu eens prinsesselijke prinsessenbonen. Een p.m.-post is een pro-memoriepost [bedrag later in te vullen]. Is dit protegeetje een hij of een zij? De prolixe [wijdlopig, breedsprakig] redenaar hoorde zichzelf graag. Progeria (heel vroeg oud worden) is het hutchinson-gilfordsyndroom. Profiteroles zijn soesjes, maar geen delen van geldswaardige papieren (dat zijn souches). Een proëmium is een voorrede. Een proctoloog is een anusspecialist. De producer producete meerdere tv-programma's (teeveeprogramma's, televisieprogramma's). Haar gedrag is promiscue (altijd e – ze vertoont promiscuïteit – vrij seksueel verkeer, ongehuwd samenwonen), ze heeft een promiscue levenswandel. Kijk, de propellers [o] van het vliegtuig draaien. Ik heb hem propria manu [eigenhandig – ook: manu propria] uit het huis (het huis uit) gezet (een uithuiszetting dus – of: huisuitzetting). Daarna heeft hij zelf rücksichtslos [nietsontziend, meedogenloos, hard] zijn koers uitgezet.

3. Het proscenium bevindt zich voor het gordijn [van het toneel] en prosciutto is Italiaanse achterham. De NVSH [Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming] was protagonist [voorvechter] van vrij seksueel verkeer. Bij 'de lente strooit haar bloemen' is er sprake van personificatie (prosopopoeia – persoonsverbeelding). Pro nunc [juridisch: voorlopig] is het genoeg. Hoe schrijven we tegenwoordig 'propedeuse'? De Protestantenbond is in 1870 opgericht. In de Provence kan het er Provençaals vreemd toegaan. Een provençaal is trouwens een ridderlijke minnezanger in de twaalfde en dertiende eeuw. Ik heb voor Piet geprouveerd [gunstig getuigen, zeg maar: à décharge]. Over het Protogrieks (Oergrieks, een voor-Griekse taal) uit de protohistorie is weinig bekend. Er vond een jammerlijke helikoptercrash (een goed Nederlands woord) plaats [maar: helicopterview en helikoptervisie]. Waarom schrijf je 'à propos' [Frans: daar valt mij juist in ...] en 'a priori' [Latijn: vooraf, van te voren] zoals je het schrijft? Zoek maar eens op wat een cannachopper [met waarnemingsapparatuur uitgeruste miniatuurhelikopter voor het opsporen van wietplantages] is. Hij heeft de weed (wiet) gewied. Hij woonde driehoog-achter in Doorn, zij tweehoog-voor in Melbourne.

4. Met EZ wordt het Ministerie (instelling!) van Economische Zaken aangeduid. Met een USP [joe-wèh-spie] wordt een unique sellingpoint [eigenschap waardoor een te verkopen product of dienst zich van alle andere onderscheidt] aangeduid. Wat hebben Randstedelingen op een dictee in Breskens te zoeken? Een pseudoniem is een pennennaam. Het linkse gebouw is solide, het middelste nog solider en het rechtse het soliedst [ook: solied, solieder, soliedst]. Deze mop was wel het stupiedst [stompzinnig] van allemaal. In Bijbelboek Psalmen komt voor Psalmen 23, die begint met: "De Heer is mijn herder." Het gezongen lied is Psalm 23. De prijzij [mv.: -en] is de vergoeding aan de vorige pachter verschuldigd voor de verbetering van de grond. Die prulpoëtische resultaten kunnen direct in de prullenbak. Provocant [provocerend, uitdagend] hield hij haar een stuk provolone [kaassoort] voor (provola is verse – Italiaanse – kaas van buffelmelk). De pseudoarts werd snel ontmaskerd … Lekker puh, ik heb die puit [kikker] gezien, jij niet. Hij wilde die cd-verzameling pugnis et calcibus [met alle middelen] hebben. De puinruimer heeft puingeruimd. Opa werd steeds puerieler [kinderlijker].

5. Puissant rijken reisden in pullmans [treinen, bussen]. Ook Zwartvoetindianen en prairie-indianen – het was tijdens de Indian summer (nazomer met mooi weer) – spreken Indiaans en houden van Indiase hennep. De volgende woorden komen uit een indianentaal (zoals Algonkin, Tupi, Arowaks (Lokono), Galibi, Guarani, Nahuatl (Azteeks), Quechua en Taino): anhinga (slangenhalsvogel), Aruba, balata [boom, rubbersoort], barbecue, baribal (zwarte beer), cacique (stamhoofd – ver-NL'st tot kazike), caoutchouc (rubber), chinchilla, curare (pijlgif), dividivi (peulen), dory (open roeiboot), hominy (dikke pap), lamantijn (manatee: rondstaartige zeekoe), pakoeli (geelhart(hout)), papaja, pekari (navelzwijn), piaiman (indiaanse sjamaan), potlatch (feest), pulque (drank uit sap van de agave), saguaro (reuzencactus), viscacha (voskonijn), wanehout (van een laurierboom) en yucca (sierplant, die waar de mot in kan, geen yuca = maniok dus).

6. Een PTSS is een posttraumatische stressstoornis. Publiceren is iets publiek maken. Een psyché [spiegel] laat je psyche [geest] niet zien. De public relations officer had meerdere publicrelationsmedewerkers (pr-medewerkers). Met zijn suède herenschoen (GB: suèdeherenschoen – znw. – met crêpezool) was de putschist [couppleger – staatsgreep] letterlijk een (pusillanieme – kleinmoedig, laf) bordeelsluiper, toen hij de (putain) respectueuse [ironisch en eufemistisch: prostituee] bezocht. In de techniek is een push-pull een balansschakeling. In Botswana betaal je met pula's [BWP]. De tennisser met die fraaie pullover had in de tweede ronde een walk-over. Go Ahead was nog puntloos (moet de competitie nog beginnen?); in de heraldiek wordt met punteloos stomp bedoeld. De wond was behoorlijk purulent [etterend, etterig]. Hij is een mohammedaan pur sang [van het zuiverste water]. Deze hole is afgewerkt: er is geput, het balletje ligt via een putt nu in de hole. Ook de tegenstander heeft uitgeholed [bal in de hole slaan]. Preppy (chique) tienerkleding draag je op chique privéscholen. Wie heeft mijn vieruurtje (goûter) gepikt? Gaan we op chic? Hij kreeg een respectueuze (respectvolle) behandeling.

7. De streber had als adagium 'aperto vivere voto' (rond voor zijn wensen en drijfveren uitkomen). Het was een 18 holesgolfbaan (achttienholesgolfbaan). 'Pest' is een p-woord en 'hypotheek' een h-woord. De pyrrusoverwinning is naar Pyrrhus genoemd, het pyrronisme naar Pyrrho. Pylonen zie je bij bouwwerken en op sportvelden. De dreumesen waren pyladessen [trouwe metgezellen]. Het Pyrenese hooggebergte is zeer ruw. Een wilde pyrethrum is een wilde bertram [plant]. Komen aldaar pycnici (geen leptosomen = met langwerpig smal gezicht, scherpe neus en smalle lichaamsbouw dus, maar mensen van het pyknische type – kort en gezet) voor? Pygmeeën zijn negrillo's. Pyleflebitis is poortaderontsteking. Pyemie is ettervergiftiging en pyelitis is ontsteking van het nierbekken. Kon het toenmalig pythisch orakel de winnaars van de Pythische Spelen voorspellen? Quant-à-moi [wat mij betreft] kun je de quarantainearts inschakelen (en overigens de Q-koorts krijgen). Quadrafonie (VD ook: quadrofonie) is stereoweergave via vier kanalen.

8. Het boekformaat kwarto wordt afgekort tot, jazeker: qto. Deze baan is voor quads [vierwielig motorrijtuig] en trikes [driewieler]. Hij paste het qi gong [Chinese meditatietechniek] toe op het xiang qi (Chinese schaakspel). Is quadrillé [geruit weefsel] toepasbaar bij quackers [kwèh-kuhrs] (in collegestijl gekleed iemand)? De quasi-intellectueel deed quasiwetenschappelijk werk, terwijl zijn partner zich quasi slapend hield. De Parijse randstedeling wilde raneynikkel stelen. Prowesters is allang niet meer altijd pro-Amerikaans. Prozac is een antidepressivum. Er waren ooit drie Punische oorlogen. Als je qualitate qua opereert, heb je een qualitate-quafunctie (een q.q.-functie = ambtshalve). De alttoets [op het toetsenbord] wordt weinig gebruikt (net als de chikwadraattoets – in de statistiek). De woorden 'brunch' [breakfast +lunch] en 'dinch' [dinner + lunch] zijn van na 1950. Weet u trouwens wat een tunch [high tea + lunch] is? Is die nieuwe site al gelauncht [lanceren, uitbrengen]? Couchpotato's zijn bankbintjes [bankhangers]. Een catchphrase is een typerende uitspraak van een stripfiguur [Heer Bommel: Tom Poes, verzin een list ...]. Via een touchpad [ah èh] (zeg maar: aanrakingsscherm) kun je de cursor met je vingers verplaatsen.

9. Langs het wandelpad bij de duinen was antiwortelstokkenfolie aangebracht. Ons zangkoor (cantorij, zangkorps) heeft een
cantor-organist en zingt van alles: zwanenzang, zingzang (zingezang), wiegezang, syllabisch gezang, soul, rock, serafijnenzang, reggae, rai, psalmen, musicalliederen, minnezang, jazz, gospels, liederen uit de Evangelische Gezangen [PKN] en de Gezangen voor Liturgie [r.-k. liedboek], folk, flamenco, duetten, country, bucolische [herderlijk] zangen en blues. Verder: ambrosiaanse hymnen, aria's, arrenbie (r&b, rhythm-and-blues), antifonen, adventsgezang, belcanto, barbershop, canti figurati [versierde zang, enk.: canto figurato], cantus firmus [melodie in hele noten waartegen contrapunten zijn geschreven (in middeleeuwse muziek als basis voor een polyfoon muziekstuk); mv. cantus firmi, ook: canto firmo, mv.: canti firmi], chansons d'amour, close harmony [meerstemmige zangstijl; stemmen volgen elkaar dicht], geblèr, gemeentezang, gregoriaanse gezangen, klezmer (traditionele Joodse muziek, gespeeld door klezmorim), een offertorium [offerandezang], opera buffa (luchtige opera met satirische elementen, waarin de zang met de dialoog afwisselt, ook: opéra bouffe, opéra comique), plain chant [eenstemmige koorzang], pinksterliederen, pop, praise [opgewekte christelijke muziek waarbij men in samenzang de Heer looft], rocksteady [variant van ska, gekenmerkt door een lager tempo en een grotere nadruk op zang], salve regina's [lofzang ter ere van de Heilige Maagd, zo genoemd naar de aanvangswoorden], shanty's [zeemansliedje met refrein, oorspronkelijk gezongen bij het werken aan de kaapstander, gangspillied], solfège [zangoefening, solmisatie], het Stabat Mater [geestelijk gezang ter ere van Maria], territoriumzang [van vogels], trillers [muziek: versiering bestaande in snelle afwisseling van een hoofdnoot en een bovenseconde – ook: vogels], vaudevilles [luchtig toneelstuk], vespers [uit brevier, getijdenboek], vocalises [zangoefening op klinker of 'la'], wintiliederen [om winti's, geesten, op te roepen] en smartlappen.

10. 'Dutchbat' is een verkorting van 'Dutch Battalion'. Hij ging van de ok (operatiekamer) linea recta naar de ic-afdeling (intensivecareafdeling – intensive care). Resuscitatie is reanimatie. Het was een pokkeneind rijden, het was retedruk. Quick ratio betreft de kortetermijnliquiditeit van een bedrijf. Meisjes en jongens vertonen soms precociteit [vroegrijpheid]. Zijn beloning is prestatiegerelateerd. In de sport zorgen prestatiebevorderende middelen soms voor prestatiebevordering. Acte de présence is volgens mij gewoon presentie. De presessen van de studentencorpora waren gelijkgestemd en eensgezind. De muziekinstrumenten waren overigens gelijkgestemd.