zondag 18 augustus 2019

1704 Dictee zondag 18 augustus 2018 (2) dictee Oefendictee aug 2019 (1)

Dictee - dictees

Oefendictee aug 2019 (1)

1. Dat schrijf je echt zo: competitie en competitief. Na de pyrruszege stak het pyrronisme de kop op. De qu'en dira-t-on vullen geen gaatjes. Hoe spreek je quicheje (taart) en quisseje (kip) uit? Wie daar, qui-va-là, werda? De kwestie heeft zeg maar een non-liquetstatus-quo. De koeien werden in hun oor gecoteerd. Zijn quotejes over de koeienquotetjes hebben jammer genoeg al in de krant gestaan. Rafting is wildwatervaren. De railleur op vakantie hing over de reling. Kangoeroewagons kom je tegen bij het rail-routevervoer. Een rallypaper is een snipperjacht of een rally. Een RAM is een random access memory en een ROM is een read-only memory. Hij is op weg naar kaalheid: zie zijn rari nantes. Kaleien is met kalei bestrijken. Ze kwam recht tegenover (vis-à-vis, face to face) me te zitten. Ik zal 'r met gelijke munt renumereren.

2. Een isogram is een woord, waarin elke letter maar één keer voorkomt, voorbeeld: thuisland. De term seu [see-joe] of sive
[sie-vuh/vee] is Latijn en staat voor 'of'. De chebakia (c!) is een
Noord-Afrikaans koekje. Ik kom net bij mijn woprelatie vandaan: wippen, ontbijten, pleite. Een tambangan is in Indië een pont. Op de Antillen heet de huisgekko trouwens pegapega. Het lbo is lager, het mbo middelbaar en het hbo hoger beroepsonderwijs. Op zijn verjaardag was hij verlangeloos. De uberteit aan geneugtebelevingen lokte überschwänglichkeit uit. De vuvuzela is de olifantentrompet. Bij zawiya's (islamitisch klooster) zie je veel taqiyahs (gebedskapje). Uit Kasjmir komt de stof kasjmier. Wij noemen onze poes gewoon poezenbeest. De wilhelmina-vooruit reed langs de Wilhelminaboom, keek door de voor- en achterruit en zette de wagen die nog in de vooruit stond, in de achteruit.

3. "Je hebt een siepoog." "Welnee, ik heb een siepeloog." Hij heeft zijn septum nasi gebroken. Een clam is een strandgaper. Simavi (NL) betekent: Steun in Medische Aangelegenheden voor Inheemsen (organisatie voor steun aan medische projecten in ontwikkelingslanden). De schrijver groet u zeer (opschrift Latijnse brief): salutem plurimam dicit, S.P.D. In NL is SPD ook nog het Staatspraktijkdiploma (voor bedrijfsadministratie). Als een kruidenier toevallig Jan Grutter heet, is dat een aptoniem, een speaking name. Een spec is een speculant. In de VS zingen ze bij de stars-and-stripes (vlag) The Star-Spangled Banner (volkslied). Op *giant*: collegiant (de drie gebroeders Van der Codde te Warmond, later Rijnsburg, daarom ook 'Rijnsburgers' – ook wel: reformateurs – geheten). Een rijnsburger is trouwens een groentesoort (gele ui), plagiant (plagiaris), super-giant = super-G en (!) yagiantenne.

4. Een SWOT-analyse betreft strengths, weaknesses, opportunities en threats: een sterkte-zwakteanalyse. In een Sydneys park zag ik een Sydneyer op een sydniër rijden. Je weet het: in de chemie is DMMP dimethylmethylfosfonaat (belangrijke grondstof voor o.a. sarin(e), een zenuwgas). DME is dimethylether, DMF dimethylformamide, DMS is dimethylsulfide, DMT is dimethyltereftalaat of ook dimethyltryptamine en D.M.S. betekent op grafstenen Diis Manibus Sacrum (gewijd aan de geheiligde gedachtenis (van de genoemde)). Een tabby is een kat met cyperse tekening. Een cyperse kat is een vrij grote,
zwartbruin-grijsgestreepte kortharige huiskat. De tgg is de
transformationeel-generatieve grammatica (Chomsky). Een thaumaturge is een wonderdoenster. THB is de genormeerde
valuta-aanduiding voor de baht (baatmunteenheid van Thailand). Een th.c. is (historisch) een theologiae candidatus, een kandidaat in de theologie en th. dr. is een theologiae doctor, een doctor in de theologie.

5. De Perseïden is een groep van vallende sterren, die rond 12 augustus uit een punt van het sterrenbeeld Perseus uitstralen, ook: Laurentiustranen. Een thrillseeker is een spanningzoeker, een persoon. Een tiercé-uitslag is een trio-uitslag. De donna en de doña konden het goed vinden samen. Is een tinnegieter (potgieter) net zoiets als een kousenmaker? Op een to-dolijstje staan de to do's. Ik zal er het zwijgen toedoen, maar door zijn toedoen ging het wel mis. Maar zal mijn actie ertoe doen? Die touroperator (reisorganisator) staat als een smooth operator (gladjanus) bekend. Een systeemoperator moet wel een coöperator zijn. Mijn coopertest verliep magnifiek. In de Tourkaravaan bij de Tour de France vind je geen toercaravans. Een BIOS (basic input/output system) zit in je pc, zelf zit je in de bios. Het afvalscheiden (GB) houdt in dat je afval scheidt (!). Jullie rooster- of tralievormig latwerk, dat treillis [ei-jie] vind ik mooi! Op een hillula [oe] (feestdag) wordt het overlijden van een tsadiek (mv. tsadikim) herdacht. Gerechtigheid is tsedaka (mv. tsedakot). TUD en TU/e: rivalen?

6. Volgens GB is de TSE de transmissible [overdraagbaar] spongiform encephalopathy – vergelijk de BSE = de boviene [betreft rundvee] spongiforme [met sponsachtige prionen, niet-afbreekbare eiwitten] encefalopathie (degeneratieve hersenziekte, dolle- of gekkekoeienziekte). Denk ook aan creutzfeldt-jakobsyndroom (mens, CJD), kuru [oe] (kannibalen, Papoea-Nieuw-Guinea) en scrapie (schapen, schraapziekte). De TUT heet nu UT. Majorettes zijn dansmariekes. De georgiaanse architectuur is een bouwstijl die gebruikelijk was in het Verenigd Koninkrijk tussen 1720 en 1840. Die straalde ook uit naar de Britse koloniën, in het bijzonder naar de huidige Verenigde Staten. Zinnenlust is wellust, zinnelijke lust. De chicte van de extravagante kleding droop ervan af. De MeToobeweging is flink groeiende.

7. Kinderen kunnen bij breath-holding spells blauw aanlopen en zelfs flauwvallen. De joden wachten nog steeds op de masjiach. Uitgerokken [BE?] voor uitgerekt is zeker geen standaardtaal, geen Standaardnederlands. De uitspraak van methamfetamine begint niet met 'mee' maar met 'mèht' [Engels: /meθ/]. Een zwarte magiër (duivelskunstenaar) beoefent zwarte magie [tovenarij]. Een witte magiër (wicca, SR: bonuman) beoefent witte magie [met goddelijke hulp]. We zullen het eens aan die deskundo(loog) vragen ... Een zoete kandij is een zoete appel. Een hannik is o.a. een lummel, een Vlaamse gaai en een zwarte kraai. De zaadleider van bijbal naar penis is de vas deferens. Eigenlijk zijn usual suspects dus gebruikelijke verdachten, maar de betekenis is afgezwakt tot personen, zaken die je steeds op een bepaalde plaats, in een bepaalde situatie aantreft. Usus et ars: praktijk en theorie.

8. Usus: gebruik, zede, gewoonte en usus fori (juridisch): rechtsgebruik. Usus loquendi: spraakgebruik. Hij was stikjaloers.
Niet-officieel is onofficieel en niet-begroeid is onbegroeid. Schrijf je dit goed: niet-gelovig, bijna-crisis, ex-collega, non-stop,
oud-burgemeestersbal, adjunct-commissaris, aspirant-arts,
chef-hervormer, kandidaat-lid, interim-premier, stagiair-officier, substituut-griffier, collega-boer, leerling-kok en meester-architect? Doe het met le coeur léger, een licht gemoed. Een cache-coeur is een kort damestruitje. In mijn furor scribendi [schrijfwoede] ga ik tekeer als een animal scribax [kan het schrijven niet laten]. De uitspraak van methamfetamine begint niet met 'mee' maar met 'mèht' [Engels: /meθ/]. Malagassische inwoners spreken Malagasi. Ik werd onderzocht door een haio [huisarts in opleiding]. De Koeweiti verschalkte een kutai (hoogkijker, vis). In Myanmar betaal je met kyats [tsjahts]. In Spaanse steden heb je plazas mayores.

1703 Dictee zondag 18 augustus 2019 (1) dictee Wekelijkse dicteetest 063 RL

Dictee - dictees [1703]

Wekelijkse dicteetest 063 RL [elke zondag]

Welk van de 3 antwoorden is juist?
Oplossingen: hieronder!
Bron: Oefendictee (oud) 563

1. In de ................ is alles te koop, denk maar aan lit(t)eratuur over het denkbeeldige land ................
a. winkel van Sinkel                        Winjewanje
b. Winkel van Sinkel                       Winjewanje
c. winkel van sinkel                         winjewanje

2. ........................ is ..............................
a. Winkels kijken                      statten
b. Winkelskijken                       statten
c. Winkelskijken                       stadten

3. Op veel ...................... wordt ...................... (elektronica en IT) gebruikt.
a. bureaus                         burotica
b. bureau's                        bureautica
c. bureaus                         bureautica

4. De ...................... is de rituele reiniging voorafgaand aan de ......................... (vijfmaal daags islamitisch ritueel gebed).
a. woedoe                               salat
b. wudu                                  salat
c. wudu                                  salad

5. Een .................... heeft wel iets van iemand de ..................... op leiden.
a. Calvarietocht                      Calvarieberg
b. calvarietocht                       Calvarieberg
c. calvarietocht                       calvarieberg

6. De ....................... droeg een ............................... (corrigerende herenonderbroek om het geslachtsdeel groter te doen lijken)
a. burosaurus                            wonderjok
b. bureausaurus                        wonderjock
c. burosaurus                            wonderjock

7. Bij dictees die iets van ......................... (woordenvloed) hebben, geeft de auteur blijk van een grote ......................... (woordenrijkdom).
a. logorroe                             verbositeit
b. logorreu                             verboziteit
c. logohroe                             verboziteit

8. Een ...................... is een grote torenvormige graftombe uit de tijd van de ........................
a. tuurbe                                  Seltchoeken
b. turbe                                    Seltchoeken
c. türbe                                    Seltsjoeken

9. De ................................. is de Wet Waardering Onroerende Zaken en de ..........................is de Wet Personenvervoer.
a. Woz                                Wp
b. WOZ                              Wp
c. Woz                                WP

10. Van de windrichtingen is ................. west ten noorden en ................... westzuidwest
a. W.t.N                                               W.Z.W.
b. W.T.N                                              WZW
c. WtN                                                  wzw

Oplossingen [063]: zie hieronder.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Oplossingen [063]
1a 2b 3a 4a 5b 6c 7a 8c 9b 10a

Contact: leentfaarrein@gmail.com
 


zaterdag 10 augustus 2019

1702 Dictee zondag 11 augustus 2019 (1) dictee Wekelijkse dicteetest 062 RL

Dictee - dictees [1702]

NB Kijk nog even naar de rode aanvulling in  1699!

Wekelijkse dicteetest 062 RL [elke zondag]

Welk van de 3 antwoorden is juist?
Oplossingen: hieronder!
Bron: Oefendictee (oud) 562

1. Een .................... is een tranentrekker, een .......................
a. wheepie              tearjerker
b. weepie                tearjerker
c. weepie                tearjeker

2. Spelen van die ................ is een ................ (niemendalletje) voor haar.
a. bagatel                           bagatelle
b. bagatelle                        bagatelle
c. bagatelle                        bagatel

3. Het ............... zong ...................
a. bacchantekoor                      dronkemansliederen
b. bacchantenkoor                    dronkenmansliederen
c. bachantenkoor                      dronkemansliederen

4. De naam voor het joodse .......................... is .......................
a. pinksterfeest                       Wekenfeest
b. Pinksterfeest                       Wekenfeest
c. Pinksterfeest                       wekenfeest

5. ........................... zijn leerhuizen voor de ...........................
a. Batee midrasj                     Thorastudie
b. Batee midrash                    Torahstudie
c. Bate midrasj                       Thorahstudie


6. Tijdens de ........................ las ze het nieuwste ...........................
a. bevrijdingsdagviering                           boekenweekessay
b. Bevrijdingsdagviering                           boekenweekessay
c. bevrijdingsdagviering                           Boekenweekessay

7. Een ................... is een necropool, de ........................ is Venetië (ook: gondelstad, lagunestad).
a. dodestad                            dogestad
b. dodenstad                          dogestad
c. dodestad                            dogenstad

8. Deventer is de ............. , Amersfoort de .................
a. Koekstad                          keistad
b. Koekstad                          Keistad
c. koekstad                           keistad

9. Dat stukje vlees is ............... en strekt tot zijn ................
a. welldone                 wellbeïng
b. well done                wellbeing
c. welldone                 welbeïng

10. Een ........... is een ..............
a. wisent                        bizon
b. wisent                        bison
c. wizent                        bison

Oplossingen [062]: zie hieronder.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Oplossingen [062]
1b 2c 3b 4a 5a 6a 7b 8c 9b 10a

Contact: leentfaarrein@gmail.com


zaterdag 3 augustus 2019

1701 Dictee zondag 04 augustus 2019 (1) dictee Wekelijkse dicteetest 061 RL

Dictee - dictees [1701]

Wekelijkse dicteetest 061 RL [elke zondag]

Welk van de 3 antwoorden is juist?
Oplossingen: hieronder!
Bron: Oefendictee (oud) 561

1. Bij het ................ werd ze naar de ................ gestuurd
a. dienstbodewerk                   bouquiniste
b. dienstbodenwerk                 bouquinist
c. dienstbodewerk                   bouquinist

2. Onder de ............... zijn de ...............beslist in de minderheid.
a. berg-Schotten                 bergmanianen
b. Berg-Schotten                 bergmannianen
c. Bergschotten                   bergmannianen

3. Ze is ................... met veel spraakwater en heeft dus veel ....................
a. behept                      gebept
b. behebt                      gebebt
c. behepd                     gebepd

4. De .............. valt in de .....................
a. Wezenzondag                 Hepivakantie
b. wezenzondag                  hepivakantie
c. Wezenzondag                  hepivakantie

5. De .................. had een boek van ..................... bij zich.
a. lone woolf                      Virginia Woolf
b. lone wolf                        Virginia Woolf
c. lone wolf                        Virginia Wolf

6. Een ..................... is een vogel, een ................... een vlinder.
a. wiewauw                     wiewouter
b. wiewauw                     wiewauter
c. wiewouw                     wiewouter

7. De bietenberg (bietenbrug) .................. is de mist ................
a. opgaan                   ingaan
b. op gaan                  ingaan
c. opgaan                   in gaan

8. Door een .................... en over een ................. kan het wild veilig oversteken.
a. ecotunnel                  cerviduct
b. ekotunnel                  serviduct
c. ecotunnel                  serviduct

9. Onder de ..................... stond een echte ......................
a. wilhelminaboom                           wilhelmina-vooruit
b. Wilhelminaboom                          wilhelmina-vooruit
c. Wilhelminaboom                          Wilhelmina-vooruit

10. Hij ging in een toilette de ............. naar een .............., een avondpartij.
a. soiree                           soiree
b. soirée                           soiree
c. soirée                           soirée

Oplossingen [061]: zie hieronder.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Oplossingen [061]
1a 2a 3a 4b 5b 6c 7a 8a 9b 10b

Contact: leentfaarrein@gmail.comwoensdag 31 juli 2019

1700 Dictee woensdag 31 juli 2019 (2) dictee Oefendictee juli 2019 (3)

Dictee - dictees [1700]

Oefendictee juli 2019 (3)

1. Zij is een echte nymfo en fladdert als een nymfale van prooi naar prooi. De nimfkruidfamilie wordt ook wel omschreven met de najades. Hij zocht in het bos naar een nimfijn, maar belandde bij een hamadryade [bosnimf]. De OESO is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (economisch overlegorgaan van een aantal westerse landen). Alles in één pan: olla podrida, olipodriga, olipodrigo. Ik tel af: ollekebolleke, rubisolleke, ollekebolleke knol. De Assumptie: Maria-Hemelvaart, Maria-Tenhemelopneming,
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, O.L.V.-Hemelvaart. In de hemelvaart(s)vakantie (ook: hepivakantie, vgl. lange week), waarin het hemelvaart(s)weekend valt, wordt de hemelvaart

(Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, ook: O.L.H.-Hemelvaart) herdacht. Daarin valt Hemelvaart(sdag). Een blinde zaterdag is bv. woensdag voor Hemelvaart(sdag).

2. Voor een (recht-)op-en-neertje moet je bij de missionaris zijn. Een op-en-neer is een horizontale plaat om de stutdruk tegen de muur te verdelen. Een recht op-en-neer is een gewone klare. Bv. een strip kan een recht-op-en-neerkarakter hebben. Een Oranjespeler (of -speelster) is een oranjehemd. Wat doet een oudpapierophaler? Juist: oud papier [GB ook: oudpapier] ophalen! Een jutter vindt veel stranddingen. Het land van Bruegel is het Pajottenland, ten zuidwesten van Brussel. Pakoeli is geelhart(hout), niet te verwarren met patchoeli(olie) of kajapoet(ih)olie. De paloeter (bedrieger) verstopte zich achter de palulu (plant). De term 'protestants-christelijk' is p.-c. of prot.-chr. (vergelijk rooms-katholiek en r.-k.). Ken je de thermometerschaal van Rankine (graden R of Ra, °R of °Ra – Rk lijkt fout)? VD schrijft (nog maar kort): Arctische cirkel (noordpoolcirkel) en Antarctische cirkel (zuidpoolcirkel).

3. Parotitis (de bof) krijg je van het paramyxovirus. Heerlijk, die parmigiano op mijn carpaccio (en cappuccino toe!). Zo schrijf je dat: passés definis. In de Pathébioscoop galmde de pathefoon. Rond de pawpaw [boom] vond de indiaanse powwow [dansceremonie] plaats. Hij heeft best wel wat pikkedillen (peccadilles) begaan. De penoze dronk roze rosé (en anders wel een pernodje). Ik vind mezelf best een peritus artis [kunstkenner]. De bedrijvige martha (daar komt ook maarte, dienstmeisje vandaan) gedroeg zich als een barmhartige samaritaan. Je hebt BE- en NL-alerts. Bij de beagles, braks, drijfhonden hebben duidelijk de braque d'Auvergne en de braque ariégeois mijn voorkeur. Vergelijk ook bleu d'Auvergne en bleu de Bresse (blauwschimmelkaas). Het pickwicksyndroom is het apneusyndroom, slaapapneu of het OSAS: obstructief slaapapneusyndroom. De cockneys spreken het Cockneydialect, de pidginsprekers vaak Pidginengels. Hij heeft een pinokkioneus.

4. Een proggie is een computerprogramma (resultaat van proggen). Een pirog en pirosjki zijn een Russisch pasteitje, een pierogi is een Pools gerecht. Met zijn gepikeerde revers stootte hij een piqué, piqueerde hij. Een pirlamp heeft een ingebouwde passief infrarode sensor. Na mijn prévôt ga ik voor maître [schermmeester]. Alle pythagoreeërs moesten natuurlijk de pythagorische tafel wel kennen. Wij zeggen: de tafels van vermenigvuldiging (producten van alle getallen van 1 t/m 10). Met ons zesjes waren we getuige van de seiches bij het Meer van Genève. In Sudan is de SDD (dinar) opgevolgd door het SDG (pond). Is sudanknoopwerk soedanrood? Suppen is peddelsurfen. Zijn er nog Tanganyikanen? Dragen die taqiyahs? Toedeloe, toedels, toedeledokie, tabee, okido(ki), oké!

5. Triskaidekafobie is ziekelijke angst voor het (ongeluks)getal 13. De turista is de reizigersdiarree. Allemaal goed: (tot) in den treure(n) [4x dus]. Het woord bunsenbrander spreek je met een 'uh' uit, niet met een 'oe'. De Pléiade: groep van 7 Franse dichters, een plejade: groep van 7 personen en de Plejaden: het Zevengesternte, een sterrengroep in het sterrenbeeld de Stier. Allemaal goed: achenebbisj (GB), aggenebbisj, oggenebbisj, genebbisj, ocharm, ocharme, ocharmen. We eten fondue savoyarde, kaasfondue. Wil je pistache-ijs of pistacheyoghurt? Elitisme is elitarisme. Jeu-de-boulen is jeu de boules spelen, het
jeu-de-boulesspel dus. Het znw. dubbelgebeide = iemand die door de wol geverfd is of (graan)jenever, ook dubbele of dubbel gebeide (!) jenever. Het bnw. dubbelgebeid betekent: door de wol geverfd. Alleen correct is: dubbelgebeide (znw.) is dubbel gebeide (bnw.) jenever. Theeplukken (inf.) is theeblad oogsten. De colibacterie is de E. coli(bacterie). Met rvs wordt zowel 'roestvrij staal' als roestvrij stalen' bedoeld.


6. Sf-romans zijn sciencefictionromans. Eén bijou, twee bijous en een kleinood van een bijoutje, allemaal bijouterieën dus. Een laaienlichter is een ladelichter. Banken moeten geen va-banque spelen. Met nieuwjaarsdag wordt Nieuwjaar aangeduid. Rechts afslaan is rechtsaf gaan. Lekker, die cahors(wijn)! Dat zijn spullen voor huis, tuin en keuken. Er zit ook een huis-tuin-en-keukenmiddeltje bij. Wat daar genoeg aan heeft, is een huisje-boompje-beestjegezin. Jeu-de-boult hij, speelt hij jeu de boules? De auto shimmyde: de baby's werden door elkaar geschud, dooreengeschud. De dronkenman zei: "Klokklok!" en de klok zei; "Tik! Tik!". Die uitgezwete vloeistof verdampt gewoon. De dakpannen bevonden zich in gezwete (gezweten) toestand. De hardloper was flink bezweet, hij was in bezwete toestand. De drank podosiri maak je van açaibessen. Een allantoïs is een embryonale urineblaas.

7. Hexakosioihexekontahexafobie kan nog net (angst voor het getal 666), maar toch heb ik angst voor lange woorden: hippopotomonstrosesquippedaliofobie. Het knäckebröd ware niet te verwarren met smörrebröd, GB ook, VD alleen: smørrebrød. In de VS zijn de democraten de aanhangers van de Democratische Partij en de republikeinen van de Republikeinse Partij. In Nederland heb je trouwens het Republikeins Genootschap. De wind was N.N.W., noordnoordwestelijk. De theologen waren weer aan het bekvechten, ze leden overduidelijk aan de rabies theologorum, de razernij der theologen (niet de gewone rabiës, de hondsdolheid dus). Een goeni- of zeilzak is een zak van jute. Op Black Friday (straten zien zwart van de mensen voor kerstinkopen) volgt Cyber Monday (onlinewinkels met koopjes en gereduceerde prijzen). En ervoor zit Thanksgiving Day: nationale feestdag in de VS. Een thar is een kleine, gracieuze himalayageit en een thangka een banier van boeddhisten bij hun huisaltaar. De eerste maandag van september is het in de VS feestdag Labor Day.

8. Gooi de verzouten soep in de rivier en je hebt een verzoute rivier. Op de party waren er gezoete en gezouten lekkernijen. De nabootsing van een kort, stotend vogelgeluid, vooral dat van de wijfjesvink is: tjok! Limo is een verkorting van limousine, maar ook van limonade. Met *limo* ook nog: Julimonarchie, het koningschap van Louis-Philippe, de Burgerkoning (1830-1848), limobier = limonadebier, limogeren (BE: aan de dijk zetten), limonade gazeuse, limoncello = limoncino = Italiaanse citroenlikeur, limousin (groot vleesrund), limousine (chauffeur zit afgescheiden), stretched limo = stretchlimo en
yoghurt-limoenmengsel. Een pisco sour = een cocktail van pisco (sterkedrank uit druiven) en limoen- of citroensap, met een laagje geklopt eiwit erbovenop. Bitter lemon is een koolzuurhoudende frisdrank met extract van limoenen.


1699 Dictee woensdag 31 juli 2019 (1) dictee 243 weekdictees van de website www.dictees.nl

Dictee - dictees [1699]

243 weekdictees van de website www.dictees.nl in de aanbieding

Gratis aan te vragen dit bestand met:

* 170 A4'tjes
* 42.951 woorden
* 232.023 tekens exclusief spaties
* 276.527 tekens inclusief
* 5.610 alinea's
* 8.480 regels.

Het bestand bevat alle weekdictees van 2012 t/m 08 januari 2019 van de website www.dictees.nl.
Alle opgaven + de alternatieven (foute: zwart, goede: groen) worden getoond. Het document laat [wegens alles in één bestand] toe om te zoeken: b.v. hoe vaak komt wel niet tv'loos + de alternatieven daarvan voor!?

Het is een ideaal document om te herhalen. Er zitten tig veel beroemde dicteevalletjes in, die niet in de 5000 dicteewoorden etc. staan.

Let wel op: als je het bestand voor herhalingsoefeningsdoeleinden wilt gebruiken, moet je wel even:

* De hele tekst selecteren en als tekstkleur zwart kiezen, dan zie je de goede (groene) antwoorden niet meer. Sla dit bestand onder een andere naam op.
* Ook moet je het rodelijntjesonderstrepingsmechanisme van foute woorden voor dat document uitschakelen, want anders staan er onder de vaak 'rare' alternatieven al van die kringellijntjes! Dan zou het wel heel makkelijk worden!

Heeft wel een paar dagen doorzettingsvermogen gekost!

Veel succes!

Rein