maandag 9 oktober 2017

Doctee maandag 09 okt 2017 (1): dictee Oefendictee okt 2017 (2) [1182]

Dictee - dictees [1182]

Oefendictee oktober 2017 (2)

1. Hij wil weer tegen de stroom in roeien (!) [wel: oproeien, maar dat is een vaste, oude uitdrukking]. Hij was duidelijk in stonede toestand. Bij seks is safe sex [veilige seks] het beste. Voilà, een broodje met saks. Er waren Santomese toeristen, uit Sao Tomé en Principe dus. In het holst van de nacht werd op het scherp van de snede geduelleerd. Je zult naast dys- ook nog eens schizothymie hebben. Settlement is een kwestie van settelen. Severiteit in de kunst is sévère. Met (re)shuffelen maak je een nieuwe shuffle, met een shuttle(bus) kun je shuttelen. Wist je dat gallisch sikkeneurig is, en dat dit van chicaneren komt? De sylvester (stijlentrekker) moest op silvesteravond werken. Singelen is een single spelen. De sixième sens is de sixth sense. Oneerbiedige toeschouwers sjouwelen tijdens het sjaukelen gewoon door. Toen ze groot slem (grand slam) gehaald hadden, volgde een enorme slemppartij. In de soefibeweging kennen ze soefi's en soefietjes.

2. Hij was alive-and-kicking, maar leed wel aan tinnitus, en dacht dat een fruittella daarvoor wel zou helpen. We kennen de biatlon, de decatlon, de duatlon, de heptatlon, de pentatlon, de racketlon, de skiatlon, de spartatlon en de triatlon. Zo'n record is heel speci. S.P.Q.R. = Senatus Populusque Romanus: senaat en volk van Rome. Het gaat zo langzamerhand de spuigaten uitlopen en de pan uit rijzen. Interessante ijzers: aspirant-onderwijzer, chanoeka-ijzer,
mulo-onderwijzer, draai-ijzer, façonijzer, gamma-ijzer, H-ijzer, ho-ijzer, hooi-ijzer, hostie-ijzer, I-ijzer, ijkijzer, klamaai-ijzer, laatijzer, nijp- en nopijzer, oblie-ijzer, pijlijzer, plooi-ijzer, prakijzer (vork), rijijzer, roei-ijzer, schroei-ijzer, schrooi-ijzer, spijkijzer (spijkerijzer), sprei-ijzer, T-ijzer (!), tosti-ijzer, U-ijzer, vloei-ijzer, wrijfijzer, Z-ijzer en zeilijzer. Ook: peilijzer = sondeerijzer.


3. Met SQL wordt de Structured Query Language (computertaal voor het opvragen van gegevens in een relationele databank) bedoeld. 'Staak het vuren', zo luidde het commando. SRBM staat voor short range ballistic missile (ballistisch wapen voor afstanden tot 800 km). In BE staat de Staatsveiligheid kapitaal op de agenda. Met stad en lande worden Groningen en Ommelanden bedoeld. De stegomyia is de gelekoortsverwekker. Een stereotype kan een stereotiep beeld zijn. Een stretched limo is een stretchlimo: daar zat ze in met haar stretch broek (stretchbroek). Ik lust geen pecannoten, maar ik wil wel pecco(thee) (pekoe). Hoe burschikoser een studax is, hoe meer studentikoziteit hij vertoont. De Sudanees verkocht soedanrood [eigenlijk: znw.!] sudanknoopwerk. DMMP is dimethylmethylfosfonaat. De tausisaus komt uit China. Is dat tekko al aangekomen? Schrijf je nou 'terrientje' of 'terrinetje'? De tgg is de transformationeel-generatieve grammatica van Chomsky.

4. Wat zijn de eigenschappen van thermopane? Pas op voor die
uv-straling! Ik zeg dit voor de tigste keer: ik heb je al een tig aantal, een tigtal, zeg maar: tig duizend, keer gewaarschuwd. De tm werd rond 1960 door de Indiaër Maharishi Mahesh Yogi buiten Azië geïntroduceerd. Zij zijn eropuit gegaan en waren erop uit om te genieten. Zou ze die taak wel aankunnen; en zou ze die copieuze maaltijd wel aankunnen? De muziek klonk un poco schel. Is er eigenlijk wel verschil tussen umfeld en umwelt? Door Vadertje Tijd hebben we geleerd dat vadertje Stalin niet vadertje tsaar was. Van zo'n valflouw zou een vogel toch flauwvallen. Dat is een veelgemaakte fout. Dat valt onder het Ministerie [instelling; het gebouw met m] van IenM. Er werd uit Psalmen gelezen en psalm 150 werd gezongen. Hij liep op zijn wenkbrauwen vanwege al dat bierbrouwen.
zondag 8 oktober 2017

Dictee zondag 08 okt 2017 (1): dictee De taal der liefde (VD) [1181]

Dictee - dictees [1181]

De taal der liefde (Van Dale) – 38  tweekeuzevragen

1. Van Dale [1] (A) spreid / (B) spreidt in deze Week van het Nederlands zijn liefde voor taal [2] (A) tentoon / (B) ten toon. Dat doen we onder meer met de [3] (A) publikatie / (B) publicatie van De taal der liefde – Literair woordenboek van [4] (A) sex / (B) seks en erotiek. Die titel is natuurlijk een [5] (A) alluzie / (B) allusie op de gelijknamige roman van Gerard Reve, die in 1972 tot heel wat [6] (A) consternatie / (B) consternacie leidde vanwege de [7] (A) Reviaanse / (B) reviaanse beschrijvingen van de oudste beweging ter wereld. En dat dan nog wel in de [8] (A) heren- / (B) heren c.q. knapenliefde, [9] (A) welteverstaan / (B) wel te verstaan.

2. Sindsdien is er heel wat ten goede [10] (A) verandert / (B) veranderd. We spreken nu veel vrijmoediger over het [11] (A) erotische / (B) erothische dan destijds. Soms zijn we daarin wel wat doorgeschoten, zo [12] (A) percipiëert / (B) percipieert al snel degene die [13] (A) kennis neemt / (B) kennisneemt van de soms [14] (A) scabreuse / (B) scabreuze vuilbekkerij op internet.

3. Die 'platte taal', zoals auteur Ton den Boon het [15] (A) aanduidt / (B) aanduid, is niet [16] (A) persé / (B) per se de focus van De taal der liefde. Alle citaten zijn immers [17] (A) ontleend / (B) ontleent aan de literatuur? Aldus ligt het accent op het [18] (A) estethische / (B) esthetische van de liefde, [19] (A) grossomodo / (B) grosso modo zoals in de [20] (A) Bijbeltekst / (B) bijbeltekst : 'Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar ik had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende [21] (A) cymbaal / (B) cimbaal.'

4. [22] (A) Een / (B) Eén en ander wil [23] (A) geenzins / (B) geenszins zeggen dat het in De taal der liefde zou ontbreken aan [24] (A) pikanteriën / (B) pikanterieën. Zo kan het gebeuren dat de roodorige bladeraar stuit op jongens die de [25] (A) handcatechesatie / (B) handcatechisatie bedrijven met hun [26] (A) klok- en hamerspel / (B) klok-en-hamerspel, lang vóór zij hun huwelijk hebben [27] (A) geconsummeerd / (B) geconsumeerd. Of leest over dames die, ontdaan van [28] (A) tanga / (B) tangga en andere [29] (A) manifacturen / (B) manufacturen, hun [30] (A) g-plek / (B) G-plek doen tintelen van genot. Ook komen de talloze synoniemen van '[31] (A) coiteren / (B) coïteren' voorbij, alsmede diverse methoden van [32] (A) anti-conceptie / (B) anticonceptie zoals de welhaast [33] (A) agrarische / (B) archaïsche [34] (A) coitus interruptus / (B) coïtus interruptus.

5. De liefde is een goede zaak en geeft het mensdom veel vermaak, zo [35] (A) paravraseren / (B) parafraseren we Multatuli. Of je nu deftig [36] (A) copuleert / (B) kopuleert, liever ligt te [37] (A) kirren / (B) kieren of gewoonweg van [38] (A) Wippenstein / (B) wippenstein gaat, de taal der liefde spreken we allemaal.vrijdag 6 oktober 2017

Dictee vrijdag 06 okt 2017 (1): dictee Groot Almeers Dictee 2017 [1180]

Dictee - dictees [1180]

Lang leve het Almeers Dictee! (auteur: Chris Wiersma) 

1. Daar zit u dan, in de sober gepavoiseerde burgerzaal [ook B goed gerekend) van de Almeerse municipaliteit. Gespannen, misschien zelfs licht geëxalteerd of geheel verzenuwd, met uw schrijfgerei gereed voor de exercitie boven het papier dat licht bevochtigd is door de transpiratie van de muis van uw hand. U weet dat de NTR [Nederlandse publieke omroep, in 2010 ontstaan uit een fusie van NPS, Teleac en RVU] vanwege het archaïsche karakter heeft besloten te stoppen met het Groot Dictee der Nederlandse taal. En u vraagt zich bekommerd af: is dit dan ook de laatste keer voor dit lokale Almeerse initiatief? En, o huiveringwekkend ijselijke gedachte, ben ik dan misschien zelf ook archaïsch?

2. En, zo twijfelt u verder, heeft de NTR gelijk wat betreft het archaïsche, misschien zelfs wel oubollige, oudmodische of square [burgerlijk, erg conventioneel] karakter van het Dictee [ook d goed gerekend]? Hoe belangrijk is de orthografie of spellingkunde nog in het hedendaagse Nederland en Nederlands? Wie bekommert zich nog om een correcte spelling? Niet de kinderen, tieners en adolescenten die plusminus vierentwintig uur per etmaal op Facebook, Instagram en WhatsApp doorbrengen om maar te zwijgen van de reaguurders die met hun kwaadsappige reflecties het internet en de democratie bezoedelen. De juiste spelling zal hun worst zijn, als ik mij de annexatie van hun vocabulaire voor deze gelegenheid mag permitteren.

3. Wat heeft het Dictee (ook: d) de facto met taal te maken? Hoe vaak galoppeert het przewalskipaard door uw lommerrijke laan, drinkt u krambamboeli, of heeft u een conspiratieve conversatie met de vicedecaan van de bètafaculteit? Nooit toch? Als deze bijzonderheden zich onverhoeds voor zouden doen en u wilt uw verwanten dienaangaande verwittigen, dan heeft u ongetwijfeld de mogelijkheid om voor de correcte spelling een woordenboek of het internet te raadplegen. En als dat niet lukt, zullen ze u fluks vergeven dat u in uw rapportage volstaat met minder gecompliceerde woorden als paard, verfrissing of hooggeplaatste nerd [wereldvreemde knappe kop] van de universiteit.

4. Maar een deceptie is de abrogatie [afschaffing] wel. Want als wij alles wat archaïsch is van de buis zouden weren, dan zouden wij met één publieke en een halve commerciële zender meer dan content kunnen zijn. Daarom: Almere is geen stad van lange tradities, maar laten we ervoor zorgen dat de Almeerse spellingcompetitie de komende millenniumwisseling haalt.
woensdag 4 oktober 2017

Dictee woensdag 4 okt 2017 (1): dictee NVJ Dictee juristencongres 2017 [1179]

Dictee - dictees [1179]

Dictee NVJ op juristencongres over taal 2017

Een consciëntieuze functionaris vindt zijn Gethsemane (auteur: Roel Schutgens)

1. Blijkens dubbelblind, niet-gefalsifieerd [gefalsifieerd] sociaalpsychologisch onderzoek neigt het juridisch metier – tezamen met de medische stiel – er van alle aan de alma mater gedoceerde disciplines het pregnantst naar om aspirant-collegae te evalueren op de distinctieven van het voornapoleontische patriciaat.

2. Wie solliciteert als gynaecoloog moet niet verrast zijn als de commissie vis-à-vis de kandidaat – in stede van de medische referenties te verifiëren – bovenal peilt welke wijn-spijscombinatie deze had geprefereerd: drinke de authentieke gourmand bij zijn chateaubriand een gevelouteerde bourgogne of juist een foudroyante medoc?

3. Naar verluidt staan in onze hogere rechtscolleges de kledingkarakteristieken van de haute couture in het epicentrum.

4. Een witgesokte [vgl.: blauwgekield] sollicitant die op espadrilles arriveert, legt het ontegenzeggelijk af tegen de suave representant van de golfende upper class, die op bordeauxrode brogues met een enkele Windsor [merknaam stropdas, mogelijk: windsor] en een forsythia in de revers het toneel betreedt.

5. De buitenissige raadsheer had evenwel al sinds zijn puberteit een hartgrondige antipathie tegen maatschappelijk klasseren, weshalve hij van den beginne balsturig de kont tegen de krib had gegooid.

6. Hij kleedde zich in non-descripte niemendalletjes, soupeerde zijn kerstdiner op z’n janboerenfluitjes bij Van der Valk of de afhaalchinees, en gewaagde eenvoudigweg van ‘toilet’ en ‘peignoir’, niet van ‘wc’ of ‘badjas’.

7. Daarom ook trad hij toe tot de magistratuur, waar hij als een zebedeus zwoegde voor het bonum commune.

8. Zijn bescheiden traktement liet hem siberisch: als rechter kon hij naar hartenlust linguïstische inventiviteiten aaneenrijgen en rechtsoverwegingen zonder clichés concipiëren.

9. Hij palaverde met jolijt over de clausula rebus sic stantibus [niet in wdb.: (overeenkomstenrecht) – het beding van het overeengekomene is slechts van kracht onder gelijkblijvende omstandigheden], over moord met voorbedachten rade, over het lex-mitiorbeginsel [milder oordelen als de wet tussentijds veranderd is], over nulla poena [geen enkele (strafbare) gedraging mag met terugwerkende kracht strafbaar worden gesteld] en over détournement de pouvoir.

10. Tot een recidiverende delinquent heel affronterend tegen hem zei: "Mierenneuker! Allemaal taalkundige poeha!".

11. Gechoqueerde [ook: Geshockeerde] introspectie dwong hem tot een geëmotioneerde confessie: ik schrijf als een patjepeeër …

12. Opeens wist hij het: ik ga Nederlands leren!


zondag 1 oktober 2017

Dictee zondag 1 okt 2017 (1): dictee Oefendictee okt 2017 (1) [1178]

Dictee - dictees [1178]

Oefendictee oktober 2017 (1)

1. Je weet toch dat brt. de afkorting is van bruto, en brt die van bruto registerton (vergelijk: nrt = netto registerton)? Een notoire veelpleger doet veel onoorbaars. Als nimfen draalden de nymfomane nymphes du pavé rond het nymfaeum, juist toen een nymfale opvloog. Bij het oarsen ga je toch geen o-antifonen zingen? Hij speelde luit [ook: luid] op zijn oedje, zijn luit. Je kunt toch moeilijk tot de of-of- én de
en-engeneratie behoren [GB ook: en/en, of/of]. Wanneer valt Onnozele-Kinderen? Hij speelt altijd oordje-zeker. Het is illusoir dat alles oorbaar geschiedt. Met een open mind ben je open-minded. Speelt hij nou eufonium of ophicleïde [vgl. ophicleïdenspeler en teorbenspeler]? De N-VA'er en de Open Vld'er gingen in de clinch met de vroegere nieuwflinkser. Op zich is iets opzichzelfstaands zo gek nog niet. Sodemieter op, jij met je sodomie! Het Oranje-elftal bestaat uit Oranjespelers, oranjehemden dus. Dat laatste is nu op-en-top, op een duit, op-en-duit, op end' op een metonymie (metonymia: een zaak wordt gebruikt voor iets anders).


2. In een odium van otium genoot hij van zijn ouderdom (senectus). Lekker, zo'n oublieoblie. O tempora, o mores: uitroep van verbazing of ergernis over het zedelijk peil van de tijdgenoten. Deze kledingjoekel had wel iets oversizeds en was zeker niet slimfit. Heiligverklaringen zijn altijd outre-tombe, postuum. Hoeveel ouguiya kost zo'n ouijabord nu? Hij gebruikt graag oxymorons als 'zwarte sneeuw' en 'levend dood'. Houdt een papyroloog zich met papier bezig? Hoe snel legde hij dat parcourstje [oer] af? Een paraenese is een opwekking, een vermaning. P+R's zijn park-and-rides, K+R's zijn kiss-and-rides, zeg maar: zoenstroken, zoen-en-zoefstroken. Nu kan ik die pas geleerde truc toepassen! Zouteloos, zo'n glamrockpastiche! De naam 'pirlamp' komt van passief infrarode sensor. Er werd veel poerim gemaakt.

3. Hoe ziet de polllijst van die enquête eruit? Een polak is een Poolse Jood, een pollak een vis. Op het Portiuncula-aflaatfeest (2 augustus) kun je een portiuncula-aflaat verdienen. Dat rekenen we allebei goed: postcoïtumdepressie en post-coitumdepressie. Bij de aankoop van de pot-au-feu (stoofpot) en de pot à feu (decoratieve vaas) gaven we een pot-de-vin (fooi). Een pro-Deoadvocaat werkt pro Deo, P.D., voor een pro-Deaan. Zonder souche is dit document niet geldig. Er werd geput, een putt geslagen. Hij had een aantal dreumesen als pyladessen. Hij vervult daar een qualitate-quafunctie (afgekort: q.q.-functie). Bij xiang [sjie-jahng] qi [tsie] [Chinees schaakspel] zal toch ook wel qi [tsie] gong [Chinese meditatietechniek] voorkomen? Vroeger heette mijn instrument anders, maar nu speel ik cuatrogitaar [vergelijk quattrowoning en quatre-mains] in een typico-orkest. In zijn quoteje werd de omvang van het quotetje genoemd. Een quodlibet is een allegaartje, quod licet is wat geoorloofd is en quod non betekent: niet waar. Met de zaklamp zochten ze de rakklamp.

4. Medisch is er soms sprake van het recidievenverschijnsel (ook: recidiveverschijnsel). Een reclamen- of custodeaanduiding verwijst naar de volgende bladzijde. Met zijn reflexcamera legde hij de reflexieve reflectie op de deflector (spoiler) vast. Deflexie in de taalkunde heeft niets met reflexieve werkwoorden te maken. Leg uit: een Rijnsburger is een reformateur en eet rijnsburgers. Trouwens: Zwingli was een van de mannen van de Reformatie (een Reformator; R mogelijk discutabel). Pas na een burn-out op voor het reisstresssyndroom. Bij schaven zeg je: hij reit. Een relict heeft wel iets van een reliek. Relikwieën horen thuis in een reliquiarium. Dat boek roept heel wat reminiscensen op. We gaan een lekkere reinette [uitspraak NL, BE] (ook: renet) eten. De vicevoorzitter remplaceerde als remplaçant de voorzitter. Residentie is een kwestie van résidence en resistentie een kwestie van résistance. Onder welk ressort valt dat resort? Wat is het verschil tussen revivificatie en revivescentie? Waar komt de term 'reinardie' vandaan, Rein? Een RFID-chip dient voor radiofrequentie-identificatie. We kennen A- tot en met E-klimaten, het pool- en het rivièraklimaat. Hij at een roggenstaartfantasie op zijn roggebrood. Hoe ziet een Romeinse acht eruit? Antwoord: VIII. En een romeinse acht? Antwoord: 8 (en dus niet [= contrastief] cursief: 8). De Rozenoorlog ging tussen de Witte en de Rode Roos. Rouille en dan ook nog een rouxtje erover?


vrijdag 29 september 2017

Dictee vrijdag 29 sep 2017 (1): dictee Oefendictee sep 2017 (19) [1177]

Dictee - dictees [1177]

Oefendictee september 2017 (19)

1. Los of aaneenschrijven lijkt niet zo moeilijk bij: kapucijnenklooster en kapucijner klooster. In het kartuizerklooster met de kartuizermonniken fokten ze kartuizer katten. Een kasjmieren blouse (kasjmier blouse, kasjmierblouse) hoort uit Kasjmir te komen. Raar toch: een Chinees is zoon van het Hemelse Rijk en de keizer van China is Zoon des hemels? Overigens is Christus de zoon van David en de Zoon des Mensen, een Israëliet een zoon van Abraham, een Arabier een zoon van Hadramaut, zijn dichters de zonen van Apollo, krijgers de zonen van Mars, zeelieden de zonen van Neptunus en is een katholiek een zoon der Kerk. Met Neerlands zonen worden de personen, met name de mannelijke personen die in Nederland geboren zijn, bedoeld. Een voetballer kickte vroeger op kiksen. Op Poerim eten de joden kiesjeliesj of hamansoren, op Pesach gremzelisj.

2. Klein fruit wordt met kleingeld (VD ook: klein geld) betaald. Een kiur (vogel) kan geen kiyu (graad bij judo) halen. Die skiester [uh] is een skister [èh] en staat bekend als een kniesster. De clipper stortte neer op de klipper. In de voormalige kolonie werd door een colonne de kolonist met colonkanker klemgereden. Die ene Serf houdt van conserf en die andere Serven houden van conserven. Zei de man 'koppie krauw', zei de papegaai 'koppie-krauw' terug. De krabbekat toonde haar veroverde krabbenschaar en ging op zoek naar een krabbenscheer. Brokstukken van het ontplofte kruitschip kwamen in de kruidhof terecht. De kukri is het wapen van de Gurkha's. De enen brachten de land- en zeewind ter sprake, de anderen de
land-en-volkenkunde. Laxisme is laksheid. De lazerstraal was superlazarus, kreeg op zijn lazerstraal en ook nog een lading laserstralen te verwerken. Zij leiden een kwijnend bestaan en lijden aan een vie manquée. Het zeikwijf had leigrijs haar.


3. Het woord 'apso' (leeuwhondje) komt uit het Tibetaans (Lhasa apso). Een libel is een ambtelijke aantekening in de registers van de registratie. Bij een lijf-aan-lijfgevecht is het lijf om lijf vechten. Hij had iets louches en was overigens van lotje getikt. Een malentendu is een
mal-à-propos, toch? Malagassiërs spreken Malagasi en betalen met de ariary. Schattig, zo'n makartboeket! Malmö's inwoners kennen Malrauxs werken en Dutrouxs daden vast niet. Die malste paarden eten niet van het malste gras. Het manenstelsel van Jupiter geeft heel wat mane(n)schijn, zeg het maar. De Middellandse Zee is mare nostrum. Bij een pizza Margherita drink ik graag een margarita. VD verraste mij met markusa's. Dat is geen crêpen kleding (crêpekleding), maar matcrêpe kleding (matcrêpekleding). Bij het mate bij judo onder de maté dronken de toeschouwers een maté. Een MiB is een mebibyte. En een MiG?


4. Gezelschap, pas op voor de mecalo's! Ne quid nimis: mèden agan! Zouden we de referee meehebben (GB)? Tegen media nox begon het te spoken. Worden de teksten van mediëvisten in mediëval gedrukt? De maartse buien zijn meestal kouder dan de meise buien. Van al die meiden was zij het miesjt. Een metteur en scène zorgt voor de
mise-en-scène. Kan myalgie miosis veroorzaken, waardoor je de myosotis minder goed kunt zien? Een myoloog weet alles van myositis. Wat is het verschil tussen militant nationalisch (GB) en
militant-fundamentalistisch (VD)? De Bijbeluitleg gaat uit van het monofyletische gedachtegoed. Volgens mij is een spinnenweb monofil. Monofyl is trouwens eendradig. Een neomist behoort nog niet tot de mysten. De een zegt 'nanking slobkousen', de ander 'nankingslobkousen'. De neofieten moesten die neofyten verzorgen. Spelend op zijn ney [ei] volgde hij de leylijn [ie]. Hij zat in een
net-nietmidlifecrisis. Komt de Noord/Zuidlijn in Amsterdam ook bij de Zuidas?woensdag 27 september 2017

Dictee woensdag 27 sep 2017 (2): dictee Oefendictee sep 2017 (18) [1176]

Dictee - dictees [1176]

Oefendictee september 2017 (18)

1. Ergocalciferol werkt niet ergotroop. Wat is het: Erasmus'er of Erasmusser? Hij is epris van epsomzout. ESR = elektronenspinresonantie = EPR = elektroparamagnetische resonantie. Een epub (!) wordt volgens het bestandsformaat EPUB gepubliceerd. Toen ze eropuit gingen, bleek hij erop uit te zijn om haar te versieren. Dit is een expressebestelling. Zij heeft een faible voor fäh, petit-gris. Die fade [feet] maakte een einde aan de fade [faa-duh] (slap, zouteloos) vertoning. We gaan feestvieren, een groot feest vieren. Dat schilderij vind ik flou. Is dat fonduetje al besteld? Het is frips buiten. Krulandijvie heet ook frisee. Op '*leman': (Jan en) alleman, belleman (BE, omroeper in straten), bieleman (schutterij), bolleman (bolman = klaverenvrouw en -boer), Brutus is an honourable man, deleman (in Indië: (huur)rijtuigje op twee wielen), dolleman (onbesuisd mens), every inch a gentleman (van top tot teen een heer), frulleman (knoeier), gentleman, lulleman (babbelaar), pieleman (o.a. penis), en
would-begentleman.


2. Op '*lenman': billenman, borstenman, bollenman (SR: broodjesverkoper op straat, ook: bollenvrouw), brillenman (brildrager of opticien), bullenman (bulloper, gaat met de stier rond), jollenman (vaart met de jol – overzetveer; ook: vletterman), kielenman (kielman, witkiel, sjouwer), kolenman (kolenboer), lullenman (pijpgast bij brandweer, ook: penis), pielenman (uithaler van ovens), prullenman (prulvent), schillenman (haalde groenteafval op) en bellenman (ww. bellen, zie ook belleman). Krijg nou de ftisis (lekker eufemisme)! Hij heeft op zijn autoped geautopet. Gekwantiseerd is uitgedrukt in quanten. Na al dat gestres volgde iets er relaxeds. In de geüpgradede versie zongen ze een geuzenlied en dronken ze een geuzelambiek.

3. De geuite beweringen logen er niet om. Dit product is geoctrooieerd. Hebben jullie die goedevrijdagdienst bezocht? De Gouwenaar kreeg gouwenaar van het IJsselwater. In de namiddag wordt het goûter, het vieruurtje, gegouteerd. Zo'n gortenteller kan weinig met gortepap. Hij viel op door zijn gratuite gratuïteit. Gratias, dank u! Gramineae zijn graanachtige planten, Hominidae de mensachtigen. Zet die stoel maar bij het grofvuil. Hij guetteerde de laborant of die bij de guttatie (het uitdruppelen) geen fout maakte. Kunnen jullie een guiro bespelen? Om haar haar droeg ze een gimpje (guimpe [gèhmp]), aan haar voeten gympjes. In de hafttijd rond Sint-Jan moet je oppassen voor die insecten, die eendagsvliegen. Rond de Haarlemmerdijk kon je heel wat soorten haarlemmerdijkies gewaarworden. In de dierenfabel werd geroepen: haasje, rep je – en wel haastje-repje – met het haasje-over. Hij was halfdronken, aangeschoten, entre deux vins. Voor dat bericht over de hasjhond moet je onder andere een hashtag gebruiken.

4. Aan zijn hardvochtige optreden had ik een hart(s)grondige hekel. De heibeiige croesus werd achternagezeten door de heilige hermandad, at een hijlikmaker en had de neiging om van het ene uiterste naar het andere te gaan: van de hei in de fij. Als de schildklier overmatig werkt, is dat hyperthyr(e)oïdie. Een ichtyologe is een viskundige (vr.). Is isoniazide een middel tegen tbc, een isocyanide bevat een isocyaangroep. 25 juli is het Jakobsdag, de feestdag van de Heilige Jacobus, geloof het of niet. Op de vierde zondag in de advent zingen we ' Rorate coeli desuper' ofwel 'Dauwt [archaïsch], hemelen, uit den hoge'. De japanologie houdt zich o.a. bezig met japannerieën, japonaiserieën, zeg maar: japonisme. Na dat mislukte joppie was ik weer Joppie (kleine Job). Als dicteeër zou je moeten weigeren ju-ju te spelen (paardje spelen). De meeste Kaapstatters nuttigen graag Kaapse wolken. Een Kamper steur is een kampersteur en een Kamper ui is een kamperui. Ken je Grieks: kat' exochen [èh] (bij uitstek, per definitie), kalos k'agathos (rechtschapen naar lichaam en ziel, samenvatting van het Griekse cultuurideaal) en to kalon k'agathon (het mooie en het goede).