donderdag 31 maart 2016

Dictee donderdag 31 mrt 2016 (2): dictee Extra opgave Alphen 2016 [880]

Dictee - dictees [880]

Extra oefening Alphen aan den Rijn 2016 

In elke zin staat één fout op het gebied van stijl/zinsbouw.
De fout kan uit één of meer woorden bestaan. Het kan ook gaan om een ontbrekend woord.
Geef de fout aan door deze te onderstrepen of op de plaats van het ontbrekende woord een streep te zetten. Meer dan één onderstreping wordt altijd fout gerekend.
Veel succes! 

Het mistte de laatste week geregeld en daardoor waren telkens de spitsstroken afgesloten; het gevolg was dat ik lange wachttijden in files moet doorbrengen.

 Mijn vriendin irriteerde mij door tijdens de film bij de mooiste liefdesscènes vals met de achtergrondmuziek mee te neuriën, waardoor ik ineens besefte dat ze me niet meer ... interesseerde.

Hij heeft al wekenlang last van allergieën, waarvan de meeste huidirritaties veroorzaken; zodoende moet hij onmiddellijk naar een arts die in deze aandoeningen gespecialiseerd is.

De president van de Verenigde Staten is het niet gelukt de inflatie te bestrijden en zal er vermoedelijk ook niet in slagen zijn begrotingsvoorstellen succesvol te behandelen.

Luid zingend werd het wilde zwijn tijdens het strandfeest, dat door de slechte organisatie een gemiste kans was, geroosterd, terwijl het publiek, door waternood volkomen uitgedroogd, zich allesbehalve beschaafd gedroeg.

NB Zelf nog niet gekeken; mail maar, dan maak ik de oplossing rood ...Dictee donderdag 31 mrt 2016 (1): dictee Groot Dictee Alphen aan den Rijn 2016 [879]

Dictee - dictees [879]

Groot Dictee Alphen aan den Rijn 2016

De totstandkoming van een dictee (auteur: Gerard van Gemert) 

1. De ideeën voor dit dictee zijn aangedragen door een meermalen gefêteerde Zuid-Hollandse kinderboekenschrijver, die als provisorische filantroop vorig jaar een royale cheque in ontvangst mocht nemen.

2. Hij mijdt in zijn manuscripten woorden die door bijdehante linguïsten als alledaags worden gezien; het lijdt geen twijfel dat hij in dezen hetzelfde heeft nagestreefd.

3. Toen hij zich aanmeldde voor coöperatie ten aanzien van deze avond, twijfelden de soroptimisten enigszins of zij deze relaxte scribent als dicteeschrijver wilden, maar zij gingen overstag toen hun de uitslag ter ore was gekomen van een hem afgenomen IQ-test.

4. Na veel geweifel werd ten slotte besloten een avond te barbecueën voor een nadere kennismaking en ter bespreking van de condities en peiling van zijn capaciteiten; het pleit werd beslecht en de afspraken werden vastgelegd op een A4'tje in een op hiërogliefen lijkend handschrift.

 5. Deze door de aspirant-dicteeschrijver behaalde pyrrusoverwinning werd gevierd in een hier ter stede gevestigd louche etablissement, dat zich in reclames de allures aanmeet van een kosmopolitisch grand café en waar earlgreythee en cappuccinootjes een specialiteit zijn, waar de jeugd zich liever bezighoudt met yahtzeeën dan met
mens-erger-je-nieten en waar op diverse lcd-tv's beelden zijn te zien, bijvoorbeeld van het achtuurjournaal, die nogal eens voor déjà vuutjes zorgen.

6. Thuisgekomen kwam onze schrijver tot de verbijsterende ontdekking dat hij zich had gecommitteerd aan forse eisen: hij had ervoor getekend geen jip-en-janneketaal te bezigen en het koste wat het kost woorden te gebruiken als jackrussellterriër, worcestershiresaus en chipolata-ijs, aan welke voorwaarde dus hierbij is tegemoetgekomen.

7. Het conceptdictee werd blootgesteld aan het consciëntieuze oordeel van de juryleden, die behoudens enkele kritische kanttekeningen van mening waren dat daarin genoeg tot verkneukelen aanleiding gevende struikelblokken en mogelijke uitglijers te berde werden gebracht en dat het bij monde van onze geëerde burger- en voorleesmoeder weer een avond van heb ik jou daar zou kunnen opleveren.

8.Zij gaven graag hun fiat aan een enigszins aangepaste versie, met des te meer plezier, toen na veel gedelibereer het voorgestelde drieëntwintigletterige slotwoord, waarvoor de context ontbrak, ten langen leste werd geëlimineerd.

[hexakosioihexekontahexafobie]

dinsdag 29 maart 2016

Dictee dinsdag 29 mrt 2016 (1): dictee 9e Groot Breskens Dictee 28 mei 2016 [878]

Dictee - dictees [878]

9e Groot Breskens Dictee op zaterdag 28 mei 2016

Naar alle waarschijnlijkheid voor de voorlaatste keer, zal het GBD plaatsvinden op zaterdag 28 mei 2016. Plaats: De Ontmoeting, zaal van de PKN-kerk, Dorpsstraat 50, Breskens. Inloop met koffie en wat erbij 14.00 uur. De aanvang van het dictee is om 14.30 precies. Tegen 16.00 zal de uitslag bekend zijn en worden de prijzen uitgedeeld. Daarna is er nog een hapje en een drankje tot uiterlijk 17.00 uur. Met wie dat leuk vinden, gaan we net als de afgelopen jaren, eten bij onze sponsor op het Spuiplein (vanaf 17.30 uur, wel voor eigen rekening). Als bijdrage in de kosten van het dictee, met name de zaalhuur, wordt per persoon 5 euro in rekening gebracht. Te betalen bij binnenkomst. Als deelnemers t/m 14 jaar willen meedoen (bij de Aanvangers), vinden we dat heel leuk: die betalen geen inschrijfgeld.

Er wordt gestreden in 3 categorieën: de Aanvangers krijgen 10 zinnen met elk 5 invulwoorden (goed te doen, is al klaar), de Liefhebbers krijgen 10 zinnen met elk 7 invulwoorden (daar zal iets meer uitdaging in zitten, de bedoeling is hier wel, dat de meeste deelnemers de woorden wel zullen herkennen, maar daarmee zijn ze nog niet allemaal goed geschreven!) en de Specialisten krijgen 10 zinnen met elk 10 invulwoorden (die veelal qua betekenis niet zo (!) bekend zijn en verder worden alle registers van de spelling-2015 en de overige trukendozen geheel opengetrokken!).

Het zijn dus drie aparte dictees, die worden opgesteld door good old Rein Leentfaar en voorgelezen door voorleesveterane Hanneke Leentfaar.

Opgeven voor het dictee: leentfaar@zeelandnet.nl, 0117-381895 of 06 1234 2466.

Tien oefenwoordjes voor de Aanvangers: klip-en-klaar, de aangebrande pan, houd goede moed, houdt u vooral de moed erin!, cantharellen, dahlia's, een Amstel, een limonade gazeuse,
kop-en-schotel en een cola-tic.


De Liefhebbers en de Specialisten moeten zelf maar oefenen. Ik geef niks weg!

Ik hoop op veel deelnemers, vooral uit Breskens, Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland!

Sponsors: Restaurant J&B, Boekhandel Bruna en Jumbo Ingels, allemaal uit Breskens.

Dictee Eede: donderdagmiddag 16 juni, inloop 14 uur, aanvang 14.30 uur.

Korte taalvraag: snel en gratis antwoord: leentfaar@zeelandnet.nl

Rein Leentfaar


woensdag 23 maart 2016

Dictee woensdag 23 maart (1): Groot Dictee Sneek 2016 [877]

Dictee - dictees [877]

Groot Dictee Sneek 2016

Was ich noch zu sagen hätte (auteur: Gerard Wortel)

Het atypische thema van dit dictee is gelieerd aan de Frankfurter Buchmesse anno tweeduizend zestien, waar Nederland en Vlaanderen getweeën gastland zijn, alhoewel de causaliteit tussen de Duitse titel en het verhaal van deze scribent de facto irrelevant is, aangezien de auteur sowieso geen ruimte biedt aan addicten als verstokte sigarettenrokers of amechtige sjekkiepaffers, hetgeen de titel wel heimelijk evoqueert.

Nochtans is het de bedoeling – althans een ietsiepietsie – met dit dictaat de relatie tussen beide landen enigszins aanschouwelijk te maken, zonder dat het geheel ontaardt in affreus gewauwel of rechttoe rechtaan fabuleren met als uiterste consequentie dat de goochemerds onder u ervantussen gaan.

Aangezien het Nederlands nauw verwant is aan het Hoogduits lijkt een kort traktaat over de leenwoorden over en weer een beregoed issue, een linguïstisch ambiëren waarbij acribie cruciaal is, zodat er zich bij de lezer een aha-erlebnis kan voordoen die hem a posteriori als het ware in de houdgreep houdt en dientengevolge een heuse eyeopener oplevert.

Voor de bühne zou deze uitvoering op-en-top fameus zijn. Desalniettemin zou een referaat over dit onderwerp rücksichtslos tot een obstakel leiden, puur omdat de synopsis hiervan niet op één A4'tje past, nog daargelaten dat de doorsnee-Duitser überhaupt niet op gevlei of bestoefen zit te wachten.

Naar verluidt is onze oosterbuur daarentegen wel hogelijk receptief voor een bejegening met egards, waardoor het zomaar kan geschieden dat zijn vermeende lauwheid omslaat in een gargantuesk onthaal met apfelstrudel, noordzeegarnalen en gepocheerde coquilles met bakabana, waarna de flessen schnaps en moezelwijn in groten getale worden achterovergeslagen en de jolijt uiteindelijk eindigt in weifelend geschuifel op schlagermuziek.

Ten slotte zij gezegd dat ter compensatie van zijn mateloze deugdelijkheid en loyauteit de Duitser het breugeliaanse Oktoberfest volop lauwert en dat zijn laisser-fairegevoel daarbij niet onderdoet voor dat van de nuchtere Fries, die zich op dit moment casueel verlustigt aan een ongecompliceerd dictee.


maandag 21 maart 2016

Dictee dinsdag 22 maart (1): dictee Gents Studentendictee 2016 [876]

Dictee - dictees [876]

Gents Studentendictee 2016

Een gevaarlijke liaison (auteur: W. De Rycke)

1. Ze bereed hem als ware hij een losgeslagen przewalskihengst die teugels of sjabrak ontbeerde. Hoe is (voorkeur BE, NL ook: heeft) het zover (ook: zo ver, Taaladvies 1679) kunnen komen? Hij weet nog hoe hij haar voor het eerst spotte op de bühne van een Mozartvertoning tijdens zijn New Yorkreis. Zij was een beeldschone en frêle mulattin met een froufrou en een kokette glimlach. Hij een gefêteerd violist-componist die zich in zijn nonchalant dichtgeknoopte chambray overhemd (chambrayoverhemd: bij GB is chambray znw., bij VD zowel bnw. als znw., de klemtoon is dan doorslaggevend voor de schrijfwijze) (als) een rock-'n-rollster waande. Zij wou liever als stoïcijnse renaissancemaagd haar tijd (ver)beiden tot sint-juttemis in de Sint-Godelievekerk. Hij beschouwde zichzelf als een libidineuze libertijn voor wie niets sacrosanct was en die zich liever vermeide tussen de venusheuvels dan tussen de boeken. Desalniettemin trof de liefde hen beiden als een Sint-Elizabethsvloed rond de tijd van het sint-maartensfeest, maar voor het kerstfeest, hoewel de hulstguirlandes al aan de deuren hingen.

2. Tijdens de winter trokken ze zich terug in zijn voorouderlijke adellijke chateau, niet ver van sinjorenstad (niet Sint-Jorisstad, Rein!) Antwerpen in Noord-Vlaanderen, alwaar ze zich tegoed deden aan allerhande choquante sensuele excessen. Hier was (er) geen sprake van newageachtige dissen met quinoa of minestronesoep met – o tempora – glutenvrij neohipsterbrood (niet in wdb.). Liever laafden zij zich 's avonds aan goed gechambreerde chardonnays en Karel I-sigaren te midden van somptueuze Perzische tapisserieën, magnifiek geciseleerd houtsnijwerk en met goudbrokaat afgezette trijpen chaises longues. Het was op dergelijke avond dat zij plotseling in de deuropening verscheen in niets meer dan een witte guêpière (niet in wdb.) met bijpassende jarretelgordel (beter: jarretellengordel) en witkanten (vergelijk: roodzijden = rode zijden) kousen.

3. Langzaam en zwoel heupwiegend als een bijdetijdse miss twiggy schreed ze zijn richting uit. Hijzelf voelde de bordeauxrode shantoengdeken (omdat 'shantoeng' alleen een znw. is, moet deze samenstelling inderdaad aaneen!) die hij aanhad (ook: aan had, Taaladvies 1741) langs zijn lendenen naar beneden glijden. Hij vlijde zich neer op het antiquarische parket, gevleid door haar gedweeë gedrag en anticiperend op lucullisch genot met zijn nieuwste verovering. Groot was dan ook zijn verbazing toen ze midden in de coïtus uit het niets een in cyaankali gedoopte dolk in zijn borstkas plofte. Haar degout van zijn capricieuze playboygedrag was te groot geworden. Hij bloedde dood terwijl zijn trouwe dobermannpincher tevergeefs blafte bij het haardvuur. Zijn overspel had zijn decadente konterfeitsel doorprikt (BE voor doorgeprikt). Dat is de portee van deze historie.
vrijdag 18 maart 2016

Dictee vrijdag 18 maart 2016 (3): dictee Roparundictee 2016 [875]

Dictee - dictees [875]

Vijfde Roparundictee Breda 2016

Verkeren in Breda (auteur: Otto Knitel)

Relaxed uitweidend belichtte de balie-employé het plan voor de bestrate binnenpleinen van het nieuwe station Breda, dat naar verluidt in september voltooid wordt.

De kwestieuze vraag of er een trein naar Antwerpen komt, lijkt geconfisqueerd door de treinexploitanten. Wanneer te toosten op de eerste trein daarheen blijft de kwintessens.

Winkelareaalnota's met menig trait-d'union of apostrof ten spijt, verdwenen de belle-époquewarenhuizen haast gepland haastje-repje uit onze stad. Bij tijd en wijle wordt een nieuwe winkelloot geplant en kan moeder weer gaan statten om een korset of corselet te scoren.

Ondanks de vele hbo'ers die doordeweeks in groten getale met de Arrivabussen reizen, wil men minder stadslijnen gaan uitbaten. Dat scheelt bij de abrietjes enigszins in claxonneren en
kooldioxide-emissies.


Ga toch fietsen met uw eega om een verkeersinfarct in Breda te voorkomen. Bijvoorbeeld op uw elektrische toerfiets met trapondersteuning, grenzeloos idyllisch langs de Mark tot bij het kapucijnenklooster, waar de trappist helaas niet kosteloos is.

De evenementenzone Breepark wordt een compleet eldorado van grootsteedse allure.  Wie weet komt eerstdaags een bijdehante skiester zonder trukeren halsoverkop van de Bavelse Berg naar beneden geracet.

Als de Nieuwe Mark is doorgetrokken kan ook op uw motorkruiser in stijl worden gefonduud of gebarbecued. Hopelijk krijgt die achenebbisje damwand aan de Markendaalseweg dan een baksteenfineer, want het waterpeil zakt zowat 2 meter!

Waar nu de stukadoor overuren maakt, opent op 2 mei het vijfsterrenhotel Nassau zijn deuren. Hier proeft u wellicht te zijner tijd als dicteewinnaar, airconditioned en adellijk gezeteld achter
glas-in-loodramen, à la carte een herfstlunch van beukennootjescompote met knäckebröd.Dictee vrijdag 18 maart 2016 (2): dictee Urk 2016 [874]

Dictee - dictees [874]

Urk in 2015

1. Zoals gebruikelijk geven u aller vrienden van het dicteecomité met uiterste acribie weer een terugblik op de gebeurtenissen uit het afgelopen jaar, doorspekt met bellettrie en spelling(s)debacles die het brein doen wrikken en wriggelen. 

2. Aan de belle époque van onze oerdegelijke klederdracht kwam in 2015 een eind doordat de laatste oer-Urker laatnegentiende-eeuwse draagster ervan verscheidde.

3. Urk maakte zich nogal druk omdat de dagdagelijkse koek-en-zopie, onder andere de goudrenetten, ingekocht moesten worden bij de Jumbogigant die de vertrouwde C1000-supermarkt kwam verdrijven.

4. Een party’tje voor sportievelingen was The Obstacle Challenge, bepaald geen rechttoe rechtaan parcours waarbij directbetrokkenen zich het apelazarus werkten op klimmuren en blauwbekkend onder antarctische temperaturen door de haven zwommen.

5. In verband met de toenemende suppressie van de scholaanvoer, werd de gebotoxte en gefacelifte Bussumer BN'er Marijke van Helwegen ingehuurd om deze visspecie te promoten.

6. Onze vissers betoonden zich niet alleen in dit opzicht ware scaramouches; ze lieten bakstenen bezorgen bij Greenpeace als ludiek recht(s)statelijk niet-aanvechtbaar protest tegen de acties van deze organisatie.

7. Ook toonde Urk zich weer een waar mekka voor culinaire snackjunks door als alternatief voor een tournedostje of een McDonald's-maaltijd de frikandelspeciaalpizza uit te vinden.

8. Het jaar werd fraai afgesloten met een mooie muzikale surprise voor de Nederlandse bevolking op sinterklaasavond met de
televisie-uitzending
van Nederland Zingt vanuit de Ichthuskerk.Dictee vrijdag 18 maart 2016 (1): dictee Derde Larens Lente Dictee [873]

Dictee - dictees [873]

Derde Larens Lentedictee 2016 (auteur: burgemeester E.J. Roest)

1. Nauwelijks bekomen van mijn pelgrimage over de Pyreneeën, langs cisterciënzerkloosters, barokke façades, megalithische monumenten en adembenemende glas-in-loodramen, buig ik mij over het Larens Lentedictee.

2. Het fosforescerend purper van bisschoppelijke soutanes echoot nog na. Ik heb Jacobus' (Jakobus') relikwieën in Santiago de Compostela (Compostella) mogen aanschouwen!

3. Laat ik nog even nagenieten van gregoriaanse gezangen met lage kwinten voordat ik mij onderdompel in de klanken van synthesizers en xylofonen van Laren Jazz!

4. Ik geniet nog even na in mijn chique, exclusieve fauteuil, een chesterfield.

5. Hoe verbind ik toch politieke intrige en gekonkelefoezel aan de wijsheid opgedaan op de camino? En hoe richt ik mijn concentratie weer op provocerende graffiti, bodyguards of sitdownstakingen bij een asielzoekerscentrum, terwijl mijn gemoedsrust hunkert naar ascese en eloquentie?

6. Radeloos inspecteer ik mijn smartphone en constateer dat de
locoburgemeester alweer een nieuwe WhatsAppgroep (whatsappgroep) heeft aangemaakt. Mijn behoefte aan stilte voel ik als een tantaluskwelling.


7. Natuurlijk, ook hier hebben ooit wichelroedelopers met leylijnen de kerken van Laren en Blaricum verbonden.

8. Uit ons geheugen is weggeëbd dat de torens van Blaricum en Laren tot op de millimeter even hoog zijn!

9. Een precisie die zijn weerga niet kent: middeleeuwse mystiek in bezielde dorpen met hun frêle torens en kapellen.

10. Nu wordt deze kapel met ledlicht feeëriek geïllumineerd in zalmroze of paarsrode tinten, ter wille van het plaatje. Als reversibele kracht van een nostalgisch tijdperk.

11. Het geheim van 'ten eeuwigen dage' ligt verscholen in circulariteit en in trots op onze waarden. Cradle-to-cradle zal nieuwe perspectieven creëren; open denken biedt nieuwe kansen. 

12. Gelukkig, nu hoef ik alleen nog maar de toorn van de recensenten over dit dictee te weerstaan.


dinsdag 8 maart 2016

Dictee dinsdag 08 mrt 2016 (1): dictee Vijftien jaar Hof van Twente [872]

Dictee - dictees [872]

Hof van Twente vijftien jaar (auteurs: Henk Hondelink en Sini Dietvorst)

1. Wellicht is het toeval, maar feit is dat dit jubileumdictee op deze beginmaartdag, vijftien jaar na tweeduizend en een plaatsheeft op Internationale Vrouwendag, ontstaan uit de poëtische eis van vrouwen 'brood en rozen' die werd geuit in negentienhonderdenacht. Toch vormen vrouwen en Hof van Twente vanaf het begin een goed huwelijk, een apollinische twee-eenheid.

2. "Zo-even is bekend geworden dat onze nieuwe gemeente van start gaat met mevrouw Ank Bijleveld als eerste burgemeester." Met deze woorden ontstond een eerste affectie tussen de nieuwbakken gemeente en het zwakke, of juist sterke, geslacht.

3. Ook heden ten dage wordt in de gemeenteraad van Hof van Twente de scepter gezwaaid door een vrouw in de persoon van Ellen Nauta-van Moorsel. Zij hanteert joyeus maar zeker ook consciëntieus de voorzittershamer.

4. Drie masculiene collegae vormden de buffer tussen de beide vrouwen. Al of niet ad interim gaven de heren Kok en Burgering ("Hof van Twente ligt in Gelderland") de gemeente een culinair tintje en daarna wilde men per se Goudt (honderdveldendenksporter).

5. Anderhalf decennium geleden ontstond Hof van Twente. Bepaald geen sinecure, eerder een tantaluskwelling in het kwadraat. Stante pede ontstond een kakofonie van meningen. Diverse groepen pleitten voor eigen zelfstandigheid, hoewel de latere naam van de nieuwe gemeente al bestond als een toeristisch samenwerkingsverband, resulterend in de zogeheten Vijfsterrenfietsroute, geïnitieerd door de KLM.

6. Wel of niet Delden-Plus (Delden Plus), wel of niet syncretiseren van Markelo en Holten? Het waren disputen, soms een-op-een, maar ook die gesprekken scoorden niet. Er werd uitentreuren met ideeën gemanoeuvreerd. Goedkeuringen en afkeuringen, ze gingen als een amorfe massa in elkaar over en de vragen bleven, zoals: waar komt het gemeentehuis, waar moeten we borstcrawlen en waar kan worden gewaterpolood? Vragen waarvan de antwoorden nu als logisch worden ervaren. Het 'Vernieuwend (v...) denken, vernieuwend doen' is tot volle wasdom gekomen.

7. Kortom: uit vijf tuinen is deze bloeiende Hof ontstaan waarin dienstbaarheid en hoffelijkheid hoog in het vaandel staan. Ook al was niet iedereen het ermee eens: laten we niet langer onze tegenstellingen benadrukken maar onze zegeningen tellen. Zoals een goede hovenier zorgt voor zijn vergeet-mij-nietjes, de eenjarige juffertjes-in-'t-groen en lievevrouwebedstro, ter verfraaiing van zijn hof, zo moeten wij allen als 'hofleveranciers' ervoor zorgen dat Hof van Twente een leefbaar plekje Twente blijft waar Jan en alleman zich thuis zal blijven voelen.
zondag 6 maart 2016

Dictee zondag 06 mrt 2016 (2): dictee 4e Armoededictee Kruibeke 2016 [871]

Dictee - dictees [871]

4e Armoededictee Kruibeke 2016

Roodkapje (auteur: Luc Devoldere)

Zeer geëerde dilettanten en hobbyisten van de woordenbrij (tot zover de captatio benevolentiae),

De protagoniste van dit narratief (? bnw.) is een levend zijnde (? wezen) dat tot de feminiene sekse behoort, deel uitmaakt van de jongere leeftijdscategorie en uitgerust is met een robijnrood hoofddeksel. De vrouw, die haar in barensweeën op deze aardkloot heeft achtergelaten, stuurt haar op een queeste door een obscuur woud met een korfje vol exquise lekkernijen naar het lieve omaatje. Tijdens haar peregrinatie besluit het sympathieke meisje een variëteit aan gracieuze en verrukkelijke bloemen te plukken voor haar grootmoeder.

Een malafide creatuur, behorend tot de species van de carnivore wolfachtigen, begeeft zich intussen naar de (het) domicilie van de mature vrouw, peuzelt haar op met huid en haar, trekt gevleid haar kleren aan en vlijt zich neer in haar ledikant. De afloop en epiloog van deze lugubere tragedie, hoewel behorend tot de culturele competentie van de geletterde en geïnstrueerde studax, klinken het stupiedst voor pietje-preciezerige dierenrechtenactivisten.

Semiotici beweren weleens dat het gênante itinerarium van het roodgekapte (rood gekapte) vrouwtje haar rite de passage naar volwassenheid symboliseert en dat met name dat hoofddeksel, dat men mutatis mutandis een chador, nikab of boerka zou kunnen noemen, niet meer of minder representeert dan de menstruatie. 

Barragezin:

"Laat ons de lof der contingentie zingen vanuit ons idiosyncratisch perspectief", zei de idolate scepticus die aan noctambulisme lijdt.


Dictee zondag 06 mrt 2016 (1): dictee Junior Dictee Rozenburg 2016 [870]

Dictee - dictees [870]

6e editie Juniordictee Rozenburg

Allemaal klaar? Bakken maar! (auteur: Lenneke van der Meer)

Dit jaar staat Het (het) Klein Dictee in het teken van culinaire uitdagingen.

Televisieprogramma's als Heel Holland Bakt (bakt), Taarten van Abel en CupCakeCup inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Het produceren van patisserie is een vak apart.

Deegsoorten met kruiden en specerijen, zoals anijs, basilicum, vanille en soms zelfs cayennepeper, worden verwerkt tot delicieus banket.

Daarnaast creëren de junior chefs (juniorchefs) ook nog de meest creatieve en geavanceerde decoraties met marsepein en glazuur.

Escalatie in de oven leidt bij de deelnemers soms tot emotionele taferelen.

Hier geldt echter het olympische adagium: meedoen is belangrijker dan winnen!


zaterdag 5 maart 2016

Dictee zaterdag 05 mrt 2016 (1): dictee Rozenburg 2016 Volwassenen [869]

Dictee - dictees [869]

7e editie Groot Dictee Rozenburg

Het Rozenburgs bacchanaal (auteur: Lenneke van der Meer)

De prelude van het theaterseizoen van Muziektheater De Ontmoeting (eigennaam) stond in het teken van muzikale en culinaire genoegens. Dit onder het genot van een exquis diner met als apotheose een poëtisch dessert. Na afloop was er een cappuccino of espresso met facultatief een digestief voor het tot rust brengen van de smaakpapillen.

Menig televisieprogramma verleidt ons ertoe uitgebreid te koken. Thuis is het professionele niveau met gecompliceerde technieken als moleculair koken echter ternauwernood haalbaar.

De existentie van het internet compenseert wel de behoefte aan uitleg. Snijtechnieken als julienne en brunoise en kooktechnieken als au bain-marie, blancheren of farceren worden daar, ondersteund door audiovisueel materiaal, tentoongespreid.

Wat is er majestueuzer dan een zelfgemaakte canapé, consommé, quiche of kalkoen, feestelijk gedecoreerd en zorgvuldig getrancheerd.

Uit piëteit met de soms fameuze horeca en voor uw eigen genoegen adviseer ik u regelmatig een etablissement aan te doen waar u zich kunt laven aan gastronomische geneugten.

Naast de spijsbereider mogen we de sommelier niet vergeten. Hij kan u een wijn adviseren met een fantastisch bouquet. Dankzij zijn doorwrochte kennis van het door Bacchus zo geliefde vocht levert hij aldus een significante bijdrage aan uw beleving van het diner.

Proost en eet smakelijk!


vrijdag 4 maart 2016

Dictee vrijdag 04 mrt 2016 (1): dictee Het dictee [868]

Dictee - dictees [868]

Toen ik oefendictee 721 controleerde op de spelling 2015. vond ik dat wel een grappig dictee. Dus daarom maar apart op de blog. Met name die dicteedeelnemer die de juryruimte binnenliep, sprak me wel aan ...

Het dictee 

De of het idee
Plato's ideeënleer zou je kunnen parafraseren als de tweewereldenleer. Enerzijds is daar idealiter de 'idea' (de geesteswereld, de idee in de zin van Plato, een categorie die divien en stereotiep is, met de anamnese: de platoonse leer dat alle intellectuele kennis memorie is) en anderszins de empirie, de ervaring als de bron van kennis – volgens Plato dus ideeëloos. Het verband tussen de twee werelden wordt gelegd doordat de continu veranderlijke afbeelding uit de waarneming deelheeft aan het oerbeeld, maar ook dat zo'n oerbeeld aanwezig is in die veranderende dagdagelijkse werkelijkheid. Het bijbehorende Griekse begrip parousie komt in die betekenis niet in Van Dale voor, wel de (Bijbelse) betekenis: verwachte terugkeer van Christus op aarde. Dit alles speelde door onze breinen, toen onze filosofische studievereniging het idee opvatte om ook eens een dictee te organiseren. Voor sommigen onzer is dat inmiddels een idee-fixe geworden, maar inmiddels blijkt het een idée reçue te zijn in ons filosofenkorps. Met deze idées de derrière la tête, gedachten die uit de achtergrond van het bewustzijn opkomen – geheel in de geest van Plato – wil ik maar duidelijk maken dat ons ideetje echt werkelijkheid geworden is. 

De auteur
Primo, ten eerste, heb je dan een (liefst niet zoveelsterangs)auteur nodig. De rector magnificus wilde niet, evenmin de decaan en de pedel (ja, die van 'hora est'). Dan kom je vanzelf buiten de faculteit terecht. We hebben een rij hotemetoten afgewerkt: de dichter des vaderlands, de risee van de vaderlandse tv-elite, de éminence grise van de Hoge Raad, de preses van de Tweede Kamer, de adjunct-hoofdredacteur van 'de Volkskrant', het meest lucide dochtertje van Zijne Majesteit koning Willem-Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid, koningin Máxima: allemaal tevergeefs. Goede raad was duur. We hebben ons toen maar via Jeroens website tot de dictee-elite gewend. En zo hebben we onze ideale auteur toch gevonden. En wel niemand minder dan de in binnen- en buitenland als taalpurist bekendstaande gehuwde penny-a-liner Janneke Schrijf-Correct, die haar wenkbrauwen wel eerst moest fronsen alvorens ze op ons niet af te slane aanbod wilde ingaan. Maar eenmaal aan het idee gewend, gaat ze er vol voor. Ze broedt nu al twee en een halve maand op een tekst en meldt – ze is doctor designatus – dat ze het schrijfproduct zal afleveren als haar academische proefschrift, haar thesis, door de promotor is goedgekeurd. 

De tekst
We hebben moeten negotiëren, maar over het kader zijn we het eens geworden. De tekst mag niet godslasterlijk zijn, moet back to basics gaan en voor de deelnemers achteraf een peace with honour mogelijk maken. Geen instinkers dus en geen vakjargon. Houd het maar bij dt-fouten, eind-e- en tussen-n- en -s-problemen. Werkwoorden verdienen de volle aandacht: van infinitief en participium tot conjunctief, tegenwoordige tijd en reflexieve pronomina. Diminutieven als 'aloëetjes' zijn gewenst, net als feminiene 'dégénéréetjes'. En vooral niet allerlei vreemdtalige ismen zoals een wellerisme (zeispreuk), een spoonerisme (zoals een 'blaasje gier' in stede van 'glaasje bier'), ook vooral geen soloecisme of solecisme – taalfout – in het dictee, geen neologisme als 'goudenbergenbelover' en geen Duitstalige uitdrukking als 'zum Tode betrübt', geen Engelstalige uitdrukkingen als 'up-to-date' en 'face to face' (vis-à-vis). Nee, houdt u het maar bij een aangepaste oer-Middelnederlandse tekst, wat ons betreft over 'Van den vos Reynaerde' of wat dies meer zij. Kortom, we hebben de auteur op- en afgescheept met een praktisch imprakticabele dicteemissie. Mevrouw Schrijf echter staat haar vrouwtje wel en we hebben er fiducie in dat alles tekstueel en contextueel im grossen ganzen goed komt. 

Het voorlezen
We hebben geprobeerd om een opera-ariazangeres à la Maria Callas te strikken, maar dat werd een fiasco. Iemand met donaldduckstem wilde wel, maar dat wilden wij weer niet. Ook een castraat, eventueel op de achtergrond een Cetti's zanger (en anders Blyths rietzanger wel), een wereldberoemde singer-songwriter, een
dj-aficionado (deejayaficionado), een haute contre, meerdere mezzosopranen, een van het Eurovisiesongfestival bekende folksinger, een crooner, diverse tv-idols, een jordaanvibrato- en een leadzanger, een troubadour, een bard, een minnezanger, een reggaezangeres, een jazzzangeres, een blueszanger en een flamencozanger – eminent vertolker van duende, fado en flamingogerelateerde liederen, ze lieten het allemaal afweten. Dan kom je algauw terecht bij RTL-nieuwslezers, staatssecretarissen van Justitie of Defensie, (ex-)ministers-presidenten, iemand met argusogen en een stentorstem, een logo- of akoepediste, een t-dievegge of iemand die graag hiaatdelgers ('toen wilde-n-ie') hanteert. Maar we hebben 'het' gevonden: een transgender, tevens travestiet, die in letterlijk allerlei toonaarden en -soorten thuis is. Beetje macabere zoektocht, want we vonden de heer Piet Correct, achteraf gewoon broer van, toch?


Het nakijken
Als we veine hebben, is het onze pietjes-precies en jantjes-secuur gelukt om een foutloos dictee te produceren en hebben de criticasters en jantjes-contrarie geen schijn van kans met hún pietluttigheden over vermeende lapsus linguae van Correct. Alles was keurig in lingua franca. Of het nu juryrechtspraak wordt of een rodepotloodsessie met zelfcorrectie, het correctiesjabloon is uitgedeeld en de rode turfjes kunnen geplaatst worden. Alle puntkomma's en dubbelepunten zijn keurig voorgelezen, ze moeten er dus ook staan, want anders is het fout. Wat, of 'sectie callgirls' ook goed is naast 'sexy callgirls'? Nee, natuurlijk niet, want de context leert dat het hier niet om een bedrijfsafdeling gaat. Ook is het een tweeënhalf (of twee-en-een-half) voor je proefwerk, vier je een twaalf-en-een-halfjarig jubileum (25-jarig in cijfers schrijft prettiger!) en kun je al vier en een halve maand werkloos zijn. Enfin, na nog wat gejeremieer van de scribenten en wat onderling geheibei kan de stapel proefwerken in het juryonderkomen worden afgeleverd. Daar gaan ze fijntjes nog een keer eroverheen. Die ene dictee-eigenwijze die zelfs de juryruimte nog binnenloopt om zijn (eigen)wijsheden nog even te spuien, wordt er fluks weer uit gebonjourd. 

De prijsuitreiking
Wie zouden de laureaten zijn? Hoe is het afgelopen? Eerst wordt de derdeprijswinnaar naar voren gehaald. Hij heeft tig fouten, een tigtal, maar ja, hoeveel is tig? Dat blijkt zeventien te zijn. Op zijn elfendertigst komt hij uit dépit langzaamaan naar het podium met de katheder. Sneu voor hem, maar het is niet anders. Dan had hij 'katafalk', 'janboerenfluitjes', 'labyrint', 'Jan met de korte achternaam' en 'oer-Hollands' maar goed moeten schrijven. Ja, hij staat nu een beetje voor Jan Lul, maar is daarmee natuurlijk nog geen janlul. De tweede prijs, het overduidelijke accessit (met maar veertien fouten!) ging naar de kandidaat-makelaar. Had die nu maar minstens twee van de woorden 'maître-chanteur', 'bolleboos' en 'amphigouri' goed geschreven, dan was hij eerste geweest. De uiteindelijke winnaar maakte maar 13 fouten tenslotte. Die wist dan weer niet hoe je 'een babylonische spraakverwarring', 'Trojaans paard', 'Trojan horse', 'dribbel' en 'gerecycled' moest schrijven. Uiteindelijk mocht de vicevoorzitter van de organiserende plaatselijke Rotaryclub, tevens algemeen adjunct van de dicteeorganisatie en overigens gerespecteerd adjunct-accountant de avond afsluiten. Hij hoopte dat de deelnemers veel bijgeleerd hadden en hij zag ze D.V. volgend jaar allemaal graag weer terug.