zondag 14 september 2014

Dictee woensdag 17 sep 2014 (17): dictee 780 (1) [278]

Bijgaand het eerste deel van dictee 780.

1. Een V.D.M. is een Verbi Divini minister (bedienaar van Gods Woord, predikant). Drie- en vierlingen zijn veellingen. Veemmoorden waren met veel geheimzinnigheid omgeven. Veenmos is sfagnum (wetenschappelijke naam: Sphagnum). Veense bonen komen uit de Veenstad, niet uit het dorp Veen (gemeente Aalburg). Mag ik mijn vechtgenote aan u voorstellen? Een vechtmonnik is goed in de shaolin kungfu. Zou zijn voicemail aanstaan? Zijn aanstaande is ziek. Zo'n klus, ga daar maar eens aan staan! Een veertigplusser is veertig plus. Een lastminutevakantie boek je last minute. Baanvegen is de baan vegen en schoorsteenvegen is de schoorsteen vegen. Sinds hoelang ben jij veggie? Wie spreekt er in één keer (snel en goed) 'veeras' uit? Dit is een vei regentje. Hei, 't was in de mei, zo blij. Bij hem is het altijd hei of fij (hollen of stilstaan).

2. Tussen Israël en Palestina bevindt zich de Veiligheidsmuur. De Arbeidsomstandighedenwet is niet de AOW, maar de Arbowet of de ARAB in België. Een eclaireur moet het veld verkennen. De veliten trof je aan in Romeinse en napoleontische legers. Een velocipedist rijdt op een vélocipède. Quovis modo, à bis ou à blanc: het moet gebeuren, desnoods vel prece, vel pretio. Soms moet je naar jezelf kijken: veluti in speculum, tamquam in speculo. Zijn Vendéese verblijf beviel hem goed. Hij liet zijn vena poetica rijkelijk stromen. Het moest ventre à terre gebeuren. Gezocht op '*ikel*' (een selectie): artikeltwaalfgemeente, aurikel (soort van sleutelbloem), caoutchoucartikel (zeer rekbaar), cotillonartikelen, doe-het-zelfartikel, eikel (!), emailartikelen, fascikel (aflevering), follikel (van De Graaf), karikel (licht tweewielig rijtuig), partikel (deeltje) en perikel (gevaar).
3. Verder: sanikel (heelkruid), stikels [uitspraak!], vehikel (voertuig), ventrikel (hersenholte, hartkamer), vesikel (ook: vesicle – chemie), zee-eikel (knapper) en zeikel (of zekel: sikkel). Likes zijn vind-ik-leuks. Gezocht op '*icle*': epiclese (aanroeping), giclee (piëzografie), multipurpose vehicle (MPV, ruimtewagen) en ophicleïde (koperen blaasinstrument). Gezocht op '*icel*' (een selectie): carbicel (rookspons), hemicellulose (koolhydraat dat als reservestof in de celwand van planten is opgeslagen), inserviceleerling, lenticel (oogwratje), micel (opzoekwoord), ponticello (kam op strijkinstrumenten), sul ponticello (dicht bij de kam gestreken, om een scherpe toon voort te brengen), tunicel (tunica), valpolicella (Italiaanse, licht mousserende rode wijn – zie de corvina), varicellen (waterpokken) en vermicelli.