zaterdag 25 juni 2016

Dictee zaterdag 25 juni 2016 (2): dictee Groot Dictee Terneuzen 2013 [936]

Dictee - dictees [936]

Ook Terneuzen 2013 verdient een standbeeld ...

Oorlog en vrede (auteur: Marc de Smit, vet-en-groene woorden waren in te vullen voor de specialisten, de cursief-en-blauwe woorden door de liefhebbers)

1. Die zondag tijdens het hazengrauwen slentert de oud-kolonel wat doelloos door zijn geboortedorp. 'Reminiscere,' mijmert hij, een beetje confuus, en langzaam weidt hij zijn blik over een paar
eenentwintigste-eeuwse
résidences en wat ruïneuze kruip-innen die door frisgroene bosschages deels aan het zicht worden onttrokken. Hij gaat op een bankje zitten en frunnikt wat aan zijn heiligedag, die jaar na jaar groteskere vormen aanneemt. Zijn baard binnenkort misschien eens laten barreboksen?


2. Hij overloopt zijn carrière, die begon als een cognacexpert bij een gerenommeerde, in sorbendrank gespecialiseerde slijterij en die vorige maand na ruim dertig jaar trouwe dienst eindigde als reserveofficier in 's lands heer (heir). Waar hij allemaal niet geweest is in die drie decennia, waarvan het begin hem langer geleden lijkt dan het magdalénien. Chronologisch overloopt hij zijn stationnementen.

3. 1979: Libanon, waar hij voor het eerst rode lieb pafte, wat hem een bijna-doodervaring opleverde omdat hij een habitué de loef wilde afsteken. Een manusje-van-alles uit een nabijgelegen centrum voor mishandelde droezen heeft hem toen via mond-op-mondbeademing het leven gered.

4. 1992: Joegoslavië, waar hij met jakobitisch fanatisme het titoïsme verdedigde toen hij een slivovitsje te veel ophad en als afkoopsom twee poed thee nodig had om een boze sergeant-majoor tot bedaren te brengen.

5. 1998: Het afroditische Cyprus, waar hij op een maagdelijk wit Middellandse Zeestrand de liefde van zijn leven vond, nota bene de dochter van de lorrenbos waar hij bijna twintig jaar eerder in Libanon zo knetterstoned mee was geworden. (De wereld is klein!)

6. 2000: Ethiopië, waar hij, toen hij daar eens teff at, ontdekte allergisch te zijn voor glutenvrije producten. (Life's little ironies!) En was het daar?, ja het was daar!, dat hij zijn zonnebril voor vijfduizend birr verkocht aan een Eritrese budgettrice, om er later achter te komen dat die valuta al jarenlang obsoleet was.

7. En als laatste 2005: Indonesië, waar hij dacht mal-Saint-Main te hebben opgelopen, maar het een onschuldig contacteczeem bleek te zijn.

8. Zo prakkeseert hij heel wat af, op deze lenteachtige avond. Hij pulkt afwezig aan het stijlkussentje van wat fluitenkruid, en beseft dan opeens: niet de peace-enforcingmissies waaraan hij heeft deelgenomen, maar zijn privéomstandigheden komen bovendrijven; niet de tsedakot ten behoeve van de lokale bevolking, maar hijzélf... Waarom duikt in eerste instantie niet de gewonde nomadenvrouw voor zijn geestesoog op, of het bijna verdronken Indonesische baby'tje? Niet de dode Falasha of het kapotgeschoten stadsziekenhuis in Sarajevo? Is hij wie weet wel athymisch, of gewoon egoïstisch? Achter hem, in een weiland, nijt een stier (bij wijze van instemming of afkeuring?) tegen een eenzame cipres.

9. Een antwoord op zijn levensbeschouwelijke vragen zal er niet komen. Verder weg dan de transneptunische planeet, dieper in de kosmos verborgen dan enig transitinstrument ooit zal kunnen waarnemen, zich gevormd milliseconden na die welbekende superbigbang, is ooit een stukje ruimtepuin aan een reis van triljarden kilometers begonnen. Boven hem dringt dit meteoroïedje nu de troposfeer van onze terra mater binnen, suist naar beneden en raakt de ex-militair vol op zijn viscerocranium (dat is zijn aangezichtsschedel). Als een lychee spat zijn hoofd uiteen, en ja: zo kan het soms gaan... We survivallen ons door oorlogen heen, en dan sterven we op een manier die een Darwin Award waardig is: op het leven – of de dood – is, noch in vredes- noch in oorlogstijd, geen staat te maken. Gelukkig maar.

Dictee zaterdag 25 juni 2016 (1): dictee Groot Deventer Dictee 2013 [935]

Dictee - dictees [935]

Ook op herhaling: Deventer 2013.

[Invulwoorden specialisten vet en groen, liefhebbers cursief en blauw, wat voor beide categorieën (8 keer) was, is rood en vet en cursief!]

Een merkwaardig complex (auteur: Edward Vanhove)

1. Wanneer de term Stadskantoorcomplex weerklinkt, zijn fronsende voorhoofden en impudieke gesticulaties een voorspelbaar gevolg. De associatie aan moeilijke gedachtegangen uit de Deventer bestuurskunde is immers niet veraf. Menigeen kan een morose uitroep als "corpo di bacco!" [ook: Corpo] amper bedwingen of bespiedt al wat volgt met argusogen. 

2. Nochtans zijn zulke scurriele reflexen voorbarig. Wat volgt, is immers een universeel verhaal. Het bevat weliswaar wat duiding over het Stadskantoorcomplex en het Stadhuiskwartier, maar bovenal bulkt het van de fantasie. De mijmerij die na een poosje komt bovendrijven, vindt hoe dan ook ingang in een oneindig groot tijdruimtelijk kader.

3. Welaan. Die sprankelende dicteeavond van vorig jaar, waarop de auteur de Engelse newwave- en punkartiest Ian Dury – althans in een rapsodie – de hoofdrol liet innemen, behoort inmiddels tot ons collectieve geheugen. Toch? Wel, nog geen week later gebeurde er in Deventer iets heel bijzonders. Maar laten we het eerst hebben over de quinquennia die daaraan voorafgingen ... 

4. In die tijd was charivari onder hanenpennige politici, bewoners en leden van de kerkenraad het enige wat het dossier van het Stadhuiskwartier aangedikt had. Volkspeilingen, waaronder liefst zes galluppolls, gaven aan hoezeer heilloze verdeeldheid zich meester gemaakt had van het publiek, de oecumene en het bewind. Eenieder herinnert zich nog hoe een overvloed van mitsen en maren een doordeweeks eigengerechtig pamflettist tot-en-met affoleerde. Al dat gecajoleer! De man raakte als Schinderhannes door een berserkerwoede bevangen. Als in een assaut daagde hij grootdignitarissen die in alle digniteit de degen van Staat wilden zijn, via menige twistvraag uit.

5. Algauw werd Moskou aan de IJssel overmand door hetze, kokenage en velleïteit, met name over de te koop staande Leeuwenbrug. Bood die volgens het bewind potentieel als hoofd- of bijlocatie voor ambtenaren, het publiek vond de uitstraling van het gebouw bovenal piteus en achtte de kosten-batenanalyse ervan labberlottig. Bah! 

6. Ten langen leste wist Jan Terlouw, de man die in zijn uppie meer D66-heid uitstraalt dan al zijn mede-D66'ers bij elkaar, de schier implacabele partijen tot conciliante voorstellen te bewegen.

7. Zo bereikten alle partijen op 21 maart 2012 de definitieve consensus: in het hart van Deventer zal een brandnieuw stadskantoorcomplex worden gebouwd! De planning ter zake dicteert dat de werken aan het complex, dat ongeveer de grootte van de Parijse Salpêtrière zal hebben, er tegen eind 2014 op zitten. 

8. Daartoe ondergaan drie oude gebouwen dezer dagen een amotie. Dat zijn de oude schouwburg, de school aan de Polstraat en het stadskantoor aan het Burseplein. Zodra die sloopwerkzaamheden voltooid zijn, zal een pelser de oude funderingspalen de grond uit rukken.

9. In die fase is de kans reëel dat er, als duveltjes-uit-een-doosje, voorwerpen van archeologische waarde tevoorschijn komen: canopenscherven, silexen uit cerien of zelfs glissen. Wat er gevonden wordt, is om het even: de archeoloog zal streng verbieden dat het stoomheiblok van Morrison voortijdig verloren mallen de grond in heit. De spreekwoordelijke stampede van dreunen die daarmee gepaard gaat, fnuikt immers elke kans op precisie in het opzomeren van oud-Hollandse antiquiteiten. Voor zover die niet rechttoe de grond in gebonsd worden, uiteraard. In allen gevalle: na de nodige opgravingen zal de hoofdaannemer ter fundering tig frankipalen gieten.

10. Van dan af zal het gebouw – als de vergunningverlening over het milieueffectrapport niet spaak loopt – in ijltempo oprijzen. Voor grote karweien staat een machinist klaar met een kolossale dragline; voor kleinere klussen tijgen ambachtslieden met het bovenste beste gerei aan het werk. Grit- en decoupeerzaag, lepmachine, pneumatische boor: die werktuigen vind je zelfs in superdoe-het-zelfzaken maar heel zelden!

11. Metaalbewerkers, die hun matrijzen piekfijn gehobd zullen hebben, frischten en sofreinden nog nooit zo meticuleus als ze dat hier zullen doen. Net zomin gunniteerden stukadoren de wanden vroeger zo sierlijk met trascement. Om het kantoor tegen de naastliggende panden te doen afsteken, worden op straat reverbères in een concave polygoon opgesteld.

12. Het bestek beschrijft voorts eisen en suggesties over het interieur. Van de audiëntie- en de gezelschapszaal, maar ook van andersoortige ruim bemeten binnenruimten wordt intelligibel voorgesteld hoe de verfraaiing bij voorkeur geschiedt. De digitale versie van het bestek, die nochtans een leesmij bevat, is jammer genoeg onwerkbaar. Wat een soelaas biedt dan de papieren versie! De met prenten verluchte tekst is wonderwel als een heuse artist's impression gelay-out. Elke hobbyist kan er ten eerste in lezen hoe hij zeskant bezaagd hout met de zoete blokschaaf bij voorkeur reit. Ten tweede maakt een richtsnoer hem diets hoe hij lazuren of strakblauw tekko nog na het behangen kan moucheteren.

13. Het ontwerpersduo dat alles bedacht heeft, is trouwens niet over één nacht ijs gegaan. Kortgeleden heeft het duo nog samengewerkt met een gemengd Deens-Belgisch-Nederlandse schilderschool om een fraaie Cobra-vernissage te organiseren.

14. Telkens als beide artiesten samen zijn, valt op hoeveel atticisme zij in hun denken en spreken leggen.

15. Zoveel professionalisme kan de bouw alleen maar goeddoen. Rats-boem, hocus pocus en ... het stadskantoor is sleutelklaar, netjes bijtijds! 

16. Nog voor het beambtenpersoneel het goed en wel doorheeft, zal het in de selfservice kunnen aanschuiven voor – beeldt u zich eens in! – verrukkelijke tables d’hôte. Een topper in die keuken wordt bruschetta met persad, gaargesmoord in reuzeline en genappeerd met zapotesap. Vruchten als kalvijnen, een etrog, sint-jansappels en zoeteveentjes staan daarbij terzijde, maar ook logan- en vossenbessen ontbreken niet. Na die comestibles wijst niemand een kopje kamillethee af.

17. Met zulke riante vooruitzichten lijdt het geen twijfel dat degenen die zich nu nog tegen de bouw van het Deventer stadskantoor kanten, zich alras in thebaïde zullen hullen. Of hun contra's in essentie weinigzeggende patati patata waren dan wel de waarheid zelve, dat zullen we nooit weten.

18. Desalniettemin moet eenieder de hiernavolgende kwintessens van keuzeprocessen in ogenschouw nemen. Wie in een bijna-patsituatie halsstarrig weigert überhaupt een keuze te maken, haalt zich binnen de kortste keren een meedogenloze aandoening op de hals.

19. In het algemene geval is dat het peterpan- of het ik-complex, waarbij zich mogelijkerwijze nog symptomen voordoen die sterk doen denken aan het huisvrouwen- of het piggelmeesyndroom.

20. In het geval van het project van het stadskantoor levert te veel getob je echter één complex op, zonder bijeffecten. En dat is het ... Stadskantoorcomplex. Belangrijk om weten is dat bij zoiets slechts één panacee verlichting biedt: een krachtig kopje Max Havelaarkoffie. Wel bekome het je!


donderdag 23 juni 2016

Dictee donderdag 23 juni 2016 (2): dictee Breskens Dictee 2012 [934]

Dictee - dictees [934]

Ook Breskens 2012 voer ik nog een keer ten tonele.
S = specialisten, L = liefhebbers, onderstreept = invullen

(On)zin(nen)? Welnee, een gezellig spellingbeetje! 

S1. De zinnen van dit dictee hangen als los zand aan elkaar. Ik wil u niet choqueren [shockeren], u geen cultuur- noch elektroshock toebrengen; dat lukt me vast ook niet, want u bent immers shockproof. U gaat dit dictee dan ook vast niet schokkerig schrijven.

S2. Als manusje-van-alles (maître Jacques, factotum, jack-of-all-trades, doeal) mag u zich uitleven op deze portie orthografische ratatouille, dit ratjetoe.

L3. Als je Breskens binnenrijdt, word je meteen gewaar dat dit het rodepinguïn(s)dorp is. Een plaats die bol staat van de fantasie dus, en er is ook nog dit eblouissante museum.

S4. Of het Bijbelboek Makkabeeën [Makk.] voor katholieken, joden en protestanten apocrief dan wel deuterocanoniek is, daarover verschillen de meningen.

S5. VD hanteert de vorm Mattheus [Matth. of Mt.] naast de
NBG-schrijfwijze (Nederlands Bijbelgenootschap). Het mattheuseffect houdt overigens in: wie heeft, zal nog meer krijgen (NBG: Matteüs 25, vers 29, overigens ook: 13, vers 12).

L6. Terwijl Kwik, Kwek en Kwak daldeeden, nam Donald Duck in de middeleeuwse dagobertstoel plaats. Wie van de vier leed er aan daltonisme, rood-groenkleurenblindheid?

S7. Hoe schrijft VD 'Haggaï' [Hagg.] en 'Daniël' [Dan. of Dn.]? Over de schrijfwijze van 'Filemon', een van de brieven van Paulus, bestaat geen verschil van mening. Andere apocriefe boeken zijn Ecclesiasticus, Tobit en Wijsheid van Salomo.

S8. De Riagg'er, een pseudo-drs. (afkorting), heeft ge-EHBO'd en ging op een oma's-fiets naar de formule 1-wedstrijd.

L9. De vis wordt duur betaald [Dat is dus duurbetaalde vis]. Dat geldt ook voor de zee-ever en de waterzo. Het museum was blij met het exemplaar van de roofblei. Hebben ze al een piranha?

S10. Daar, ergens diep onder zijn gekrepte haar, lag het opgeslagen in zijn brocacentrum, hersengedeelte voor de spraak: gecrêpt papier is geen wc-papier. Hij nam er nog maar een paar crêpes suzette [GB nu ook crêpe suzettes, anders uitgesproken!] op.

S11. Bij het nymfaeum (de fontein) duikelde hij twee nymphes du pavé op. De ene was nymfomane, de andere vertoonde een soort van nimbus (stralenkrans) en bleek snoeze- en hoezenpoes te zijn.

L12. Het chanoekafeest is het joodse Lichtfeest, niet te verwarren met het Divali, het hindoese lichtjesfeest.

S13. Besturingssystemen worden geüpgraded, botsauto's zijn gecrasht, sportlieden hebben gebaseballd, boeren hebben gecombined en goededoelenacties hebben gefundraised.

S14. Luister maar, je schrijft niet, wat je hoort: chaebol [dzjèh-buhl], giaur [gah-voer], aa-lava [ah-aa-laa-vaa], worcestersaus
[woes-ter-saus] en eschscholtzia [èh-sjohl-sie-jaa].

L15. Voor de mindere goden verschenen deze bijzinnen op mijn dicteeretina: ik heb me verreikt bij het verwisselen van de plafondlamp; hoe schrijf je 'Bevrijdingsdag' en 'nationale dodenherdenking'?

S16. Een bijzonder soort postiljon op zijn calèche (vergelijkbaar: op zijn kales) is de postillon d'amour. Wat is een postille ook al weer?

S17. De Grote Beer (Wagen, steelpannetje, Hemelwagen) is een bekend sterrenbeeld dicht bij de noordpool van de hemel.

L18. Kop-hals-rompboerderijen zie je in West-Zeeuws-Vlaanderen niet; wel toemaathooi (hooi van het tweede gewas, soms aangetast door wildvreterij) en af en toe zie je zelfs een paar spring-in-'t-velds.

S19. Tussor is de grijsgele stevige zijde van het spinsel van de rups van de tussahvlinder. Hij heeft zich eigen gemaakt hoe je zelfgemaakte kaas maakt. In Limbabwe wonen trouwens limbo's.

S20. Als je daarheen gaat, maak je een canossagang. Bij argoteren bedient men zich van cant [kènt]. De cannelures leken wel op cannelloni.

L21. Hij spotte zijn moeder, ontwaardde zijn kaartje en heeft een aardje naar zijn vaartje: hij gelijkt naar zijn vader.

S22. De chemieles ging over acetylsalicylzuur, aceetaldehyde en de zeaxanthine, de fysicales over de brug van Wheatstone en de geisslerse buis.

S23. Langs het paadje stonden planken met een pâtelaagje. In het gras werd de pâté de foie gras gereedgemaakt. Een dronkenlap kun je gemakkelijk shanghaaien.

L24. Een trukendoos zit meestal vol trucs, maar wordt niet per truck vervoerd. Acts worden opgevoerd ten genoegen van een breed publiek.

S25. Een cachelot is een potvis, een cache-pot een sierpot. Met zeil en treil is niet helemaal hetzelfde als met wijntje en trijntje. De jezuïet was van orthodox-roomsen huize.

S26. Cacheren is bedekken, kasjeren koosjer maken. Hij lijdt aan een vie manquée.

L27. De leerling-onderwijzeressen, de juffen in spe, zaten op verschillende Nederlandse p.a.'s. Mag je met zo'n hbo-diploma ook lesgeven in het Vlaamse a.s.o. [GB, VD 2015: aso]? Zitten daarop asoërs of aso'ers?

S28. De havoër, later vwo'er geworden, kreeg een aioplaats en werd aioër en later zelfs doctor honoris causa.

S29. De hoogrode astrilde is een Australische prachtvink. In meerdere nouveaux romans komt het ancien régime ter sprake in het kader van de nouveaux riches.

L30. Het allerallergênantste was dat ze allerbekrompenst en allerbelabberdst gehuisvest (gedomicilieerd) waren.

Dictee donderdag 23 juni 2016 (1): dictee Dictee Terneuzen 2011 [933]

Dictee - dictees [933]

Ook Terneuzen 2011 verdient het (nog eens) vermeld te worden!

Vriendschap en andere ongemakken (specialisten/liefhebbers) (Marc de Smit) 

1. Hij heette Désyré, met twee accents aigus [GB ook: accent aigu's; andere uitspraak!] en een i-grec. Een priester-genezer die aan gyromantie [cirkels] deed, rond het millennium vanuit de Equato-Guinese bushbush aan een dreigende ABC-oorlog ontsnapt, geëmigreerd naar het land van Bruegel [GB] en zich daar gesetteld. 

2. Breugeliaans werd hij evenwel niet, mijn vriendlief. Na eerst smidsenbouwer [GB, VD: smidsebouwer] en reetrekker te zijn geweest en vervolgens comitélid van een amateurtae-boclub, vond hij zijn roeping: diskjockey. Mogelijk rappelleerde de vorm van de compact discs (ofwel cd's) hem aan zijn oudvaderlandse beroep, wie zal het zeggen?

3. Ik leerde Désyré kennen toen hij voor een opnamestudiootje coulissemuziek samplede [2015 ook: sampelde] , niet echt zijn pakkie-an, maar zo gaat dat zo altemet. Liever committeerde hij zich aan iets nieuwerwets, zei hij, zouk bijvoorbeeld, of iets uit Amy Winehouse' speci jazzrepertoire, u weet wel, die vorig jaar sjewijne gegane diva die nu haar eeuwige doornroosjesslaap houdt, de zielenpiet.

4. Het toeval wil dat ik epoden-, burlesken-, arabesken- en zelfs akteschrijver ben geweest, dus al snel kreeg ik het volgende lumineuze idee: Désyré portretteren in een boek!

5. Mijn vriend bleek evenwel een gewezen pappert [zuiplap] te zijn, wat ik totaal niet had bevroed, en toen die wetenschap mij tijdens de voorbereidende pourparlers ter ore kwam, gaf mijn dierbaar Désyreetje mij een no-go. Snaps [uitspraak, anders schnaps], clairet die in de kleur keel [= rood, wit = clairette!], welteverstaan , kava, tequila, ja zelfs nog maar een simpele malvezij, zulke reminiscensen zouden hem, zei hij, vast en zeker te veel worden vooral dan die derde, de worteldrank [kava]!

6. Ik zuchtte, kuchte, vlijde mij als een couchpotato neer op de bank in zijn twee-onder-een-kapwoning van de geopzoomerde vogelaarwijk en ik keek hem met ogen als röntgenstralen stoïcijns aan. 'Désyré,' becommentarieerde ik zijn besluit, 'zo'n vie de bohème, waarom je ervoor generen? ’t Is toch niet alsof je bij de V-Mannen of een SS'er bent geweest?'

7. Het was een poging om bij hem in het gevlij te komen die ten ondomme was, en hij wees mij hierna nota bene linea recta de deur. Ik was knotsstupéfait, en ik heb hem nimmermeer weerom gezien.

8. 't Schijnt, maar dat is hearsay, dat hij een Noord-Koreaanse liefdezuster heeft ontmoet, en dat hij tegenwoordig drenteniert benoorden Pyongyang.

9. Conclusie? Vriendschap is mooi, beste toehoorders, maar kom vooral niet te dichtbij.

maandag 20 juni 2016

Dictee maandag 20 juni 2016 (1): dictee Groot Breskens Dictee 2011, een hersenkraker ... [932]

Dictee - dictees [932] 

Dictee Breskens 2011 (nog maar eens: hoge moeilijkheidsgraad!)

Een dagje Breskens 

Vet: invulwoorden Specialisten (100) 
Cursief: invulwoorden Liefhebbers (80)
Onderstreept: invulwoorden Beginners (50) 

1. Ah, u besteedt uw lente-uitje ditmaal aan een spellingbeetje op een zaterdagnamiddag in dit vissersdorp? U bent tot-en-met betoverd door en gefocust op de victorie? Een lange rist van popi popiejopies, refo's en dickensiaanse dicteeacolieten e-mailden me al: tot befs! Dit in de haast ineengeflanste essaytje probeert een discussie van welles of nietes, een welles-nietesspelletje, te ontlopen. U als dicteehipobuzzword – krijgt een suikerzoet invuljuweeltje voorgelegd; zorg dat u geen dicteehypo oploopt en ook geen initiaaldigestie. U aller kennis wordt verondersteld van het GB (Groene Boekje, groene bijbel, veelgelezen en -geprezen), niet van dat vermaledijde je-weet-wel Boekje (2015 mogelijk ook: je-weet-wel-Boekje), maar weer wel van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (VD, Dikke Van Dale). U zult veine of deveine hebben. We refereren logischerwijze aan het GDNT, het Groot Dictee der Nederlandse Taal en het Genootschap Onze Taal. Hé joh, je kunt toch wel 'half ontbloot' en ‘halfnaaktgoed schrijven? Ja, ik weet het: goedschrijven is crediteren. Hopelijk wordt dit geen wel-of-niet-met-streepjesdictee, want dat zou een echt koudedouchedictee worden. Bent u dicteewoordendiarreebestendig, hebt u de ORS (oral rehydration solution (2015 ook: salts), middel tegen poeperij, racekak) bij u? Want de aanwezige dokter zal u niet tegemoetkomen en te hulp schieten. U kunt nu nog Hooge Platen door de zijin- of -uitgang verlaten. Maar dan mist u wel de strijd in het lijf-aan-lijfgevecht om de (het) palmares. Wint uw camaraderie het trouwens van uw competitiedrang?

2. De VVV-post (geopend tijdens bureau-uren), voorheen gevestigd in het kapitale Breskense Visserijmuseum, gewaagt (doet kond) bij monde van de business development manager (2015 mogelijk ook alles aaneen) van een eendaagse, oer-Hollandse Breskenstoer in Breskens c.a. (cum annexis). Ge begint bij de rodepinguïn(s)stellage, maar kondt ge dat die niet traceren (komt van tracé), begin dan bij de vismijn en het museum. U ziet daar in de collectie van het zeeaquarium met enige mazzel, bruta Fortuna, zeedieren als hemichordata en zeevissen als hozebek, wijting, rode poon, calamaris (pijlinktvis) en witte koolvis, maar geen cetaceeën, cachelots en andere behemoths. In het museum vind je ook 864 opgezette vogels uit de nalatenschap van Tijs Verschoor, waaronder niet de feniks, maar wel Dougalls stern, jakob-evertsen, kerkkauw, koenekraan, spechtje, Kuhls pijlstormvogel, Blyths rietzanger en tijgerreiger. Uw daaraanvolgende actie is een blik op de haven en de Westerschelde. Breskens heeft nauwelijks geleden onder de Watersnoodramp [eigennaam] van 1953 (in die winter was de haven bedekt met rulijs). De grote veerboten zijn inmiddels vervangen door een fiets-voetveer met een fast ferry. Op de plaats van de oude spuikom ligt nu een prachtig Spuiplein met een kaaswinkel, waar je bluefort, appenzeller, feta, komijnekaas, Parmezaanse kaas, edammer, taleggio, texelaar en pecorino kunt kopen. En als u nog geen etalagebenenclaudicatio intermittens – voelt onder uw met rijggaren dichtgemaakte, ruimvallende plusfour, kunt u binnenlopen bij de brocante(-) annex spellenwinkel. U koopt daar de strip [VD 2005] met als titel "Bulletje en Bonestaak" [eigennaam] van circa 1930. Ze hebben ook een dartsspel [GB, VD 2005] met bull's eye. Alvorens huiswaarts te keren, legt u vanzelfsprekend nog even aan bij dicteesponsor Taverne J & B voor bisque d'homard, rodebietensoep (borsjtsj), wagyuvlees of vol-au-vent en als dessert pistache-ijs, pêche melba of crème brûlée met ten slotte nog mazagran, decafé of cappuccino toe. Rein (er heerst hier tenslotte een soort van caciquisme) doet u uitgeleide naar uw autootjes, die uit veel auto-onderdelen bestaan.

3. Een ander dagje Breskens begint via de Oude Rijksweg in een van de dorpsstraten waaraan ik (nog met dievenkrap in het raam) woon, de Dorpsstraat. Een ritje met vélocipède of calèche valt aan te bevelen. We passeren eerst de veterinair die in brouille verkeert met de kno-arts en de cardioloog. Ik hoorde de dit-en-datse vent ooit zeggen: "Onder brucellose vallen de maltakoorts en de abortus Bang." We passeren een jarenzestighuis met een tig aantal verdiepingen, waarin een balie-employee haar kind zoogt, alvorens zich met rugdecolleté naar een familie-evenement in een à-la-carterestaurant te begeven na ruggespraak met haar eega. We passeren cafés en transactieloos de ING-bank en komen bij de verkoper van Flora's kinderen. Hij is een expert in zakendoen en hoopt natuurlijk op ook met ons goede zaken doen. Hij heeft een x-aantal soorten: caerulea (passiebloem), amaryllis, guernseylelie, hanenkam, suzanne-met-de-mooie-ogen en nog tweeëntwintig andere.

4. Weer een ander dagje Breskens gaat met landauers door de landouwen. We zien dichtbegroeide tuinen met altijdgroene skimmia's en maretakken. Veelgehoorde kritiek op de dienst Gemeentewerken is het onderhoud in de buitengebieden. We zagen veel brandnetels (een ruigtekruid). Het leek in de buitendreven allemaal rust en ruimte, maar plotsklaps verstoorden een Boeing 747-vliegenier en F-16-piloot onze dik verdiende rust, als werd er een F1-race gehouden, met buitenproportionele herrie. In het volgende negorijtje oefende een bugelspeler met bühnenfieber, bühneangst. Bij een potje voetbal op het trapveldje net buiten dat dorp viel een owngoal. De dienstdoende schepen, te gast en uit op verkiezingssucces, was er, hoewel zijn auto eerder die dag dienst weigerde. Hijzelf deed ooit aan dienstweigeren. De godvrezende man voldeed overigens aan de kwalificatie: hbo- of wo-werk- en -denkniveau hebbend. Dezen en genen bij het voetbalpotje zouden con amore op hem stemmen, anderen slechts bij de gratie Gods, Dei gratia. In een aanpalend zwembad oefende de kampioen in spe voor de rugcrawl. Vervolgens passeerden we het golfterrein waar de golfballetjes ons met hun dimples om de oren vlogen. Daarnaast woonde een ichtyoloog. Hem hoorde ik denken: spookkreeftjes zijn hongerlijders, maar die zullen niet vaak hongerlijden [VD en toelichting GB 2015 ook: honger lijden]. De kelner moest tijdens de tussenstop bij een tournée générale onder andere het volgende serveren: een marctjemjammie! , roosje-zonder-doorns,  juffertje-in-'t-groen, crème de cacao en anisette. Welgedaan en goedgemutst lieten de meest Vlaamse bezoekers hun euro's achter. Ze waren tevreden over hun bestede geld.

5. Je kunt ook een dagje gluurogen in de Philips van Kleefstraat. Op 73 wonen spelletjesfreaks; mens-erger-je-niet, triktrak, trou-madame, stuivertje-wisselen en mahjong zijn naast quadrillespel en haasje-over het populairst. Op 80 woont een lid van het korps van de heilige hermandad. Er komt een vrimibo en de politie rukt niet meer uit voor drie-tientjes. Op 94 woont een doblo van een Belgische kakmadam, een van de diva's in deze straat. Haar dochter is ME'ster, tevens macrameester, die ook aan dicteeën doet. De vrachtwagenchauffeur op 107 kijkt vaak in zijn doblispiegel. Thuis is hij chef lege dozen. Zijn zoon won ooit een Touretappe (evt. t), een
Tour de France-etappe, en is nu chef d'équipe van een baseballteam. Op 134 roepen ze je toe: kom bij ons cluppie. Een jointje? We hebben ook speedball, een drug met libidoversterkend effect, DXM (dextromethorfan), methamfetamine, fencyclidine en crack. We wheelen en dealen erop los en we doen aan naming-and-shaming. Afgetobd over de afgetopte boom vermeiden de ABBA-fans op nummer 159 zich in de popsong 'Dancing queen' (van 1976). Een van hen is televisie-imitator: een na-aperijkei. Het meisje op nummer 212 heeft een vermaledijde woprelatie – wippen, ontbijten, pleite – met een meesteroplichter, in het dagelijks leven meester-opzichter.


6. Een dagje Breskens: voor herhaling vatbaar!