woensdag 20 mei 2015

Dictee woensdag 20 mei 2015 (1): dictee 835 (1) [638]

Dictee - dictees [638]

Dictee 835, alinea 1 t/m 3.

1. Een sicav is een beleggingsmaatschappij. Shoyu is dunne sojasaus uit Japan. Ze probeerden een simulacre van hem neer te zetten. Ik wil mijn handen liever vrijhouden. Dat geheime vakje kan vast open. Die politicus canvast open en bloot. Wat authentiek is, kan geauthenticeerd worden. Met de linkerhand, sinistra, afkorting s. of sin.; met de rechterhand is destra (d.), in het Frans main droite (d., antoniem: main gauche, g.). De mainport werd bij wijze van coup de main ingenomen. Hij is erg sinofoob. Op Sint-Steven eet Steven graag een steven. In het Sint-Jansevangelie zal het sint-jansschot toch wel niet genoemd worden? Die vrouw droeg als jakje een sjek. Hij kon met opgeheven hoofd, salvo jure et honore (s.j. et h.), vertrekken. Hij had sjalotjes in zijn sjakootje gedaan. Een sjappietouwer is een baliekluiver.

2. Sjarriewarrie is havenarbeidersgereedschap. Er is maar één echte Zwarte Piet, die andere zwarte pieten lopen er voor Piet Snot bij. Ja, maar bedoel je de thermometer van Celsius, Fahrenheit, Réaumur of de sixthermometer (ook wel maximum-minimumthermometer genoemd)? Een rauwariër eet alleen raw food. Op sabbat komt die sjikse altijd. Op die dodelijke sjlemazzel volgde de sjivve. Een s(j)ikkere siksijoeroe, kom nou … Hij dreigde van het padje te raken, maar slaagde erin zijn paadje schoon te vegen. Daar (in Tonga) kun je met pa'anga's betalen. Pace tua persisteer ik hierin. Churchill, pace tanti nominis (ook: viri). Hij is zo lomp als een pachyderme olifant. Wat is het verschil tussen een packet- en een pocketradio? Ze zijn onder pacta dotalia gehuwd. Komen alle paddy's uit Ierland?

3. Paeans zijn overwinningsliederen. Een pager kan piepen. Hij is een luis in de pels, een pain in the ass. Het is weer pais en vree tussen die twee. Zullen we nog een paitje pakken? Pakfong is nieuwzilver. De vorst werd gepalankijnd. Een paleobotanicus is een fossieleplantenkenner. Dat wist je toch wel: palladiaans is à la Palladio. Het PAL-plussyteem is heel geraffineerd (de suiker ook). Dat bekt toch niet, zo'n pancake? Mocht je van de panghoeloe die pangolin wel verorberen? Een panopticum is een wassenbeeldenmuseumpje. Tijl Uilenspiegel was een panurgisch persoon. Een papalist is de tegenhanger van een conciliarist. Niet uit elkaar te houden: papier collé en papier-maché. Die libellensoort werd par accident ontdekt, net als dat kunstmatige chemische element. Bij de paraclub wordt veel parachutegesprongen.