vrijdag 29 mei 2015

Dictee vrijdag 29 mei 2015 (1): dictee 838 (1) [650]

Dictee - dictees [650]

Dictee 838, alinea 1 t/m 3.

1. Bord bij de kustversterking in Breskens: dumpers voorrang! Dumper? Soort van grote kiepkar, gebruikt bij dijkwerken! In de Tour de France (Ronde van Frankrijk) gaat het om de maillot jaune, in de Giro d'Italia (Ronde van Italië) om de maglia rosa. Men onderscheidt de academische bachelor of wo-bachelor en de professionele bachelor of hbo-bachelor. Een bachelor of science mag BSc achter zijn naam zetten. Trouwens, verder gezocht op '*lor': counselor (raadsman), exitcounselor (voor uittreden uit een sekte), flor (schimmellaag op (sherry)wijn), lor (prul, vod), ni fallor of nisi fallor (als ik mij niet vergis), Selor (in België: Selectie en Oriëntatie (selectiebureau van de federale overheid)), semilor of similor = pinsbek (goudkleurige legering van koper en zink, ook: spinsbek) en tailor (kleermaker).

2. Verder: technicolor = procedé bij de vervaardiging van (de oudste) kleurenfilms waarbij kleuren afzonderlijk maar wel gelijktijdig zijn opgenomen, tricolor (bnw.: driekleurig, znw.: driekleurige amarant – plant, geen edelsteen) en VLOR = Vlaamse Onderwijsraad (instantie die de Vlaamse regering adviseert over onderwijsmateries). Een selectie van de 581 woorden op '*ler': 06-dealer, aadler (adelaar), de bedeler en de bedelaar, appenzeller = Appenzeller kaas, blu-rayspeler, CO2-vervuiler, cobbler, derdeprovincialer, geblèr, geiger-müllerteller, hairstyler, heckler (debatverstoorder), intercooler, kahler = de ziekte van Kahler, kniller (gewezen soldaat bij het KNIL), laisser aller (achteloosheid), ländler (dans), lonsdaler (draagt Lonsdale), mp3-speler, Oranjespeler, penaltykiller en (au) pis-aller, (in) het ergste geval.

3. Ook nog: quatre-mainsspeler, relithriller, rottweiler, satkiller, silent killer = verschijnsel dat of ziekte die vaak sluipend of onopgemerkt door het slachtoffer of zijn omgeving de dood veroorzaakt, bv. koolmonoxide of hepatitis B, teetotaller, tolk-vertaler, trainer-speler, Statenvertaler, vriestreiler, webcrawler = spider, een Westfaler op een westfaler, wortkoeler en zaterdagvoetballer. En nou vergat ik propeller nog, waarom alles eigenlijk draaide. Zoeken op '*tor' en '*ter' is een onbegonnen sisyfusarbeid. Wel interessant was het zoeken op '*ue' (174 treffers, enkele hits daarvan, maar niet die op '*que'): âme de boue = verachtelijk wezen, autocue = afleespaneel, avoir toute honte bue = de schaamte voorbij zijn, avoué = procureur, à vue = op het eerste gezicht (een muziekstuk spelen) en bévue = misslag, bok, flater.