donderdag 14 mei 2015

Dictee donderdag 14 mei 2015 (1): dictee 833 (1) [632]

Dictee - dictees [632]

Dictee 833, alinea 1 t/m 3.

1. Ze was behoorlijk teut van de oloroso. Er zat een omineus tintje aan. 'Onbeschrieën' betekent zoiets als 'afkloppen' (ook: unberufen, unbeschriejen). Onder handen genomen werk is onderhanden werk. We zitten op een cursus one- en twostep. Voorlopig was het nog een oneirisch vooruitzicht: onze one-issuepartij wint de verkiezingen. Hij is in ongenâ gevallen. Zij is een cultuursnob, een ongle-bleu. Ook de heer Koekoek (onomatopee, onomatopoësis) stond in het onomasticon. Mijn broer zei: "Ons beider naam boezemt al angst in." Hij had er ontiegelijk de pest over in. Ik heb het ontzaglijk koud. De onus probandi ligt meestal bij de eiser. Hij is hoogleraar keel-, neus- en oorheelkunde. Ootmarsum is bekend van het vlöggelen (slingerprocessie als paasgebruik). Hij heeft me altijd met ope et consilio terzijde gestaan.

2. De OPEC is de Organization of the Petroleum Exporting Countries, de Organisatie van de Olie-exporterende Landen. De oplaaiing van het vuur was onstuitbaar. Hij werd bevorderd tot oppermeester-chef. Je moet de opportunity's wel benutten. Het OPS is het organisch psychosyndroom, de schildersziekte. Leg zo mogelijk het verschil uit tussen opéra bouffe (opera buffo) en opéra comique. Voor 'op staande voet' geeft VD ook e vestigio, terstond, hic et nunc, onmiddellijk, illico, in continenti, ogenblikkelijk, dadelijk, staandebeens, staandevoets, stante pede, sur-le-champ en voetstoots. De Opta is de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (zelfstandig bestuursorgaan dat toeziet op eerlijke concurrentie, 1997-2013), later samengegaan met de NMa in de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

3. Er zijn heel wat opussen, opera (zoek maar op!): opus alexandrinum (mozaïekwerk), opus anglicanum (soort van fijn Engels middeleeuws borduurwerk voor paramenten), opus Dei (koorgebed), Opus Dei (conservatieve katholieke spirituele organisatie), opus Herculeum (herculeswerk, reuzenarbeid), opus magnum (magnum opus: belangrijkste werk), opus mallei (stippelgravure), opus operatum (theologie: ieder werk dat de mens zonder eigen toedoen ten goede komt, objectieve werkzaamheden der sacramenten), opus postumum (nagelaten werk), opus sectile (mozaïekwerk), opus spicatum (Romeins metselwerk met visgraatverband) en opus testaceum (Romeins metselwerk, bestaande uit een kern van opus caementicium – geen lemma! – en een buitenkant van gebroken dakpannen). Dat bedrijf heeft de opting-out benut.