maandag 25 mei 2015

Dictee maandag 25 mei 2015 (2): dictee 837 (2) [647]

Dictee - dictees [647]

Dictee 837, alinea 4 t/m 6.

4. De bekende uitdrukking Sisyphi saxum versare betekent overigens: sisyfusarbeid verrichten. Uit de synthesizer klonk synthipop. Met syzygie wordt samenstand bedoeld, syncytia zijn tot een massa samengesmolten cellen. De syrinx klonk arcadisch, bucolisch en idyllisch. Die tagrijn – vaak tevens chagrijn of sacherijn – is een knorrepot. Dat is toch tacheles: c'est simple comme bonjour. In de Sydneyse contreien rijden veel jockeys op een sydniër. Swipen is met een vinger over het touchscreen van een tabletcomputer of telefoon bewegen om te navigeren en swypen is letters typen op een touchscreen waarbij de vinger van de ene naar de andere letter beweegt zonder de aanraking met het toetsenbord te verbreken. Ha swa, swell! Op de tabula rasa kwam de rekening voor de taboulé (GB, VD: tabouleh).

5. Die bon vivants behorend tot de nouveaux riches, vormden regelmatig tableaux vivants. Achter zijn naam stond d.n.f. (did not finish). Ik vind taille-douceprenten misleidend. Die blauwgroene takahe's verdienen toch zeker de naam (vliegende) vogel niet? In de zeventiende eeuw waren er in Parijs precieze precieuses. Haar preciosa liggen in de kluis. Hij hield een predikerspredicatie. De troepen voerden een preëmptieve aanval uit. Een non-pre-eclampsie is preëminent. Eerst werd de prequel vertoond. Wordt die zwangerschapsreactie van Aschheim-Zondek nog steeds gebruikt? Om dit prefab skelet wordt een huis gebouwd. Er ontstaat dan een prefabwoning. Dat je van die preibrij nog een pot kunt stoven …

6. Een rechter oordeelt sans préjugé. Ook een prejudiciële uitspraak moet sans préjudice zijn. Zij wonen in een premie A-woning. Veel plezier met dat prêt-à-porter. Was Don Quichot een preux chevalier? Hij is een geile en priapische sybariet. Prima facie lijkt hij een prima de luxe versterking voor het team. Ik heb de buitenmuur geprimed met primer. Die voorman is een primus inter pares. Die school had al eerder primi perpetui. Printanière is een soort lentesoep. Stop nou toch eens met die prinzipienreiterei. Het prinsmetaal heet voluit prinsrobertsmetaal. Een pro-Deaan hoeft niet te betalen voor de rechtsbijstand. Vat u dat: problematische Naturen zijn problematische naturen? Een profeet produceert profeteumata. Een proces-verbaal is een pro justitia. U mag meegaan pro hospite. Het zeïne in mais wordt ook prolamine genoemd.