maandag 25 mei 2015

Dictee maandag 25 mei 2015 (3): dictee 837 (3) [648]

Dictee - dictees [648]

Dictee 837, alinea 7 t/m 10.

7. De proletkult voerde toneelstukken op met een ode aan de machine. Heeft yakult iets met reincultuur te maken? In België gaan de studenten veelal naar de fakbar. Een kümbet is een vrijstaand islamitisch grafmonument, een külliye een bijgebouwencomplex van een moskee. Heb ik dat echt allemaal pro nihilo gedaan? Hij wordt beschuldigd van promiscue gedrag. Bij een dictee zou de pronunziare wel meer aandacht mogen hebben. Het Hollands papier wordt ook wel pro-patriapapier (pro patria) genoemd. Pro praesenti (voor heden) is dat genoeg. Hij heeft voor mij geprouveerd. Ik heb het liefst Provençaalse provenceolie. Een proteus waait met alle winden mee. De sfeer is daar provrouw. Een prud'homme is een vertrouwensman, présence is de wijze van presenteren en provolone kan op het brood.

8. Latijnse uitdrukkingen: proprio jure = volgens, op grond van eigen recht, propter barbam et staturam = uit hoofde van de eerbiedwaardigheid, niet om zijn vaardigheden, proprio vigore = door eigen kracht, proprio motu = uit eigen beweging, uit vrije wil, propriis verbis = precies in die termen, proprie communia dicere = alledaagse dingen zeggen op gepaste wijze, propria vineta caedere = zijn eigen glazen ingooien, propria quae maribus = dingen die echtelieden passen, propria manu (manu propria) = eigenhandig, propria auctoritate = op eigen gezag, eigenmachtig, pro salute animae = voor het zielenheil, pro studio et labore = voor gedane moeite en arbeid, pro stylo = voor de vorm, pro tempore = tijdelijk, voorlopig, pro viribus = naar vermogen, pro rato is naar ieders aandeel en een prostylos = een zekere klassieke tempel.

9. Pyongyang is de hoofdstad van Noord-Korea. Een pyrronist is een aanhanger van Pyrrho. De wilde pyrethrum wordt ook wel wilde bertram genoemd. In Vlaanderen worden nogal wat kortverhalen geschreven. Ze droeg een prune japon. Een prévôt is een verouderde rang op floret, degen, sabel of geweer. De pseudo-islamiet hing de pseudogentleman uit. Pseudonimiteit gaat minder ver dan de anonimiteit van een anonymus. Die twee psychen hebben mijn psyche onderzocht: ik moest in de psyché kijken. De pu is een Chinese lengtemaat van zeg maar een meter plus een el. Publica auctoritate, op gezag van de overheid moest ik dat doen. Lang niet alle conceptpublicaties zijn publicabel. Met public spirit bezit je gemeenschapszin, gevoel voor verplichting jegens het algemeen belang.

10. Publice heeft ze haar ongelijk bekend. Hij sloeg de puce vlo morsdood. Met je pudenda loop je niet te koop als niet-exhibitionist. De vrouw stierf in het puerperium. Op Porto (GB ook: Puerto) Rico wonen veel Porto (GB ook: Puerto) Ricanen. Ze willen dat pugnis et calcibus, met alle middelen, bereiken. Die ruiter heeft de puissance gewonnen. Waar vind ik die pukcode dan? Vergeet je pulli (ook wel: pull of pullover) niet. In een pullmantrein of -bus slaap je overheerlijk op een pullmanmatras. Een puna [oe] is een koude hoogvlakte in
Zuid-Amerika. Onze vakantie gaat naar de Punjab. De pull-up is een rekoefening.