donderdag 7 mei 2015

Dictee donderdag 07 mei 2015 (2): dictee 831 (2) [625]

Dictee - dictees [625]

Dictee 831, alinea 4 t/m 6.

4. In de nivôse had je wel een nivometer nodig. Zij is mijn poolster, mijn gids. Dat meisje is nog mijder dan de rest. De Noord-Nederlandse bevolking spreekt Noord-Nederlands. Gooi dat maar in de milco. De vliegende tering wordt ook wel met miliaire tuberculose (van die tuberkelbacillen) aangeduid. Een Mileziër woonde in Milete: daar kwam ook de filosoof Thales vandaan. Millefeuille is een gerecht, millefiori kunstglas en millefleurs een specifiek bloemetjespatroon. Millefolium is duizendblad en groeit in mijn tuin. De milieuorganisatie onderzoekt de milieu-invloeden van een en ander. Hij is televisieminded (tv-minded), maar ook wel open-minded te noemen. Minauderen is koketteren. Het mingporselein herinnert ons aan de Mingdynastie. Zij sluiten alleen maar min-maxcontracten af. Een minnekästchen ging van hand tot hand, van bruidegom naar bruid.

5. Hij bleef seconde-, zo niet minutenlang onder water. Deze minotaurus was niet in het Labyrint opgesloten. Quid mirum, dat hij het dictee gewonnen heeft? Deze mirabel is toch wel mirabile visu. Miscere [k] utile dulci: het nuttige met het aangename verenigen. Een misogyne vrouwenhater is vrouwen hatend. Stelen van mispickel is mispikkelen. Hij miste de boot, omdat het mistte. Hij was bezield mit heiẞem Bemühn. Ben jij je mobi soms kwijt? De afkorting m.m. staat voor mutatis mutandis (en ook voor memento mori). De modus procedendi is de procesorde. Spreken alle moffrikanen Moffrikaans? Ik rijd nu Mondeo. Ze beleefden een mondbeglänzte Zaubernacht. Eén bureau-ministre, twee bureaux-ministres.

6. Kun je wel: montes auri polliceri (gouden bergen beloven)? Een mopé is een zekere vrucht. Wie moppen tapt, is een moppentapper. Moqueca is een traditioneel Braziliaans visgerecht. Moraine [èh] is hetzelfde als morene [ee]. Hij was mortibus, mortelefitikus, morsdood. Op hardrock en heavy metal kun je moshen. Een mousqueton is een zwaar soort musket. We eten muesli: lekker! Een MPV is een multipurpose vehicle. Geef eens een goeie definitie van 'moiety'. Moleskin of bevertien [e] komt van het (ook Engelse) beaverteen [ie]. Is dat niet wat overdone: een molton ondersprei onder een moltondeken? Het MON is het motor octane number, een LON is een Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Trouwens: het RON is het research octane number. Bij monofyletisch of monogenetisch denk je aan één stam (fyle).