donderdag 14 mei 2015

Dictee donderdag 14 mei 2015 (2): dictee 833 (2) [633]

Dictee - dictees [633]

Dictee 833, alinea 4 t/m 6.

4. Ze zou haar geluk niet op kunnen. Ik zou die berg wel op willen. Het heeft wel wat, die farizeeërs met hun orantenhouding. De orangeade is een verfrissende drank. Een oranjehuis is een orangerie (oranjerie). Het Oranjehuis is het huis van Oranje. Waar ligt het prinsdom Orange? De kleur oranje-blanje-bleu is lichtblauw, bleumerant (bloemerant). Een oraison funèbre is een lijkrede. Oral history is een soort mondelinge overlevering. Een orang blanda (Maleis) is een blanke. Een ordale is een godsoordeel. Gemakkelijk, ore tenus! Waarvoor worden arrêteerkogels gebruikt? Een orthopeed heeft een heel orthesearsenaal. Een Viking (Noorman) is naar de Oslofjord genoemd. De Ossenhoeder stond boven de ultracyclist met ossenstuur. De oudkatholieken behoren bij de Oudbisschoppelijke Cleresie (Cleresij).

5. Hoe werkt een osloconfrontatie? Ik zag haar overeind schieten. Hij moet daar heel wat voor overhebben. Hij heeft ook Overrijnse bezittingen, met o.a. Neder-Rijnse gotiek erin. Die aandacht voor hem lijkt me over the top. De merknaam voor diazotypie is ozalid. De officiële naam van het knuffelhormoon is oxytocine. De Oxonians komen uit Oxford. Oxim zou tegen gifgas helpen. Zij is een kei in pronunziare. Een beroemd dicteebegrip is de PTSS, de posttraumatische stressstoornis. Zij las devoot psalm 133 uit het Bijbelboek Psalmen. Een houten vloer kan, maar een betonnen of cementen vloer is het soliedst. Een putt is een poging de bal in de hole te slaan. Is 'putain respectueuse' een rasechte contradictio in terminis?

6. Wat is punische trouw waard? Denk maar eens aan de drie Punische oorlogen. Welke rol speelt het anglokatholicisme in de
Anglo-Amerikaanse verhoudingen? Quant-à-moi: val dood! Raadsel: ze zijn puce en je kunt ze hebben … Een pyrrusoverwinning is geen kwestie van pyrronisme. Langs de weg staan soms pylonnen. Een pycnicus is van het pyknische type. Hoe spreek je 'quasar' uit? Ik ga een evenveeltje, een quatre-quarts, maken. In dat verhaal uit het quattrocento speelde de would-begelegenheidssazzer onder de quebracho op zijn cuatro. In pueblo's wonen Pueblo-indianen uit het Pueblovolk. Is acquiesceren een kwestie van consciëntieuze quiëscentie? Let op voor theologen: rabies-theologorumgevaar! Hij is schutter vanjewelste: raak schieten en raakschot zijn z'n handelsmerk. Geloof die qu'en dira-t-on niet!