zondag 29 maart 2015

Dictee zondag 29 mrt 2015 (1): dictee Documentatie bij dictees [572]

Dictee - dictees

Documentatie bij dictees

Misschien vind je het wel interessant eens kennis te nemen van de hele documentatieriedel die bij een dictee te pas komt. Op aanvraag (leentfaar@zeelandnet.nl) stuur ik je de complete bestandenverzameling van Ter Aar en Goes door. NB Als je op de maillijst 'Annotatie' staat, krijg je al dat soort zaken automatisch toegestuurd!

Ter Aar was een zogenaamd meeschrijfdictee. Daar moest het hele dictee worden opgeschreven. Daarvan is aan documentatie beschikbaar:
1. De tekst van het dictee.
2. Twee A4'tjes met uitleg over vrijwel alle (zelfs maar een beetje) moeilijke woorden
3. Een powerpointpresentatie van het dictee met stukjes tekst, vergezeld van de uitleg ad 2.
4. Het voorleesexemplaar – met uitspraakaanwijzingen etc. – voor de burgemeester-voorlezer.

Goes (beschikbaar nĂ¡ 1 april!) was een invuldictee. Daarbij moesten 61 (iedereen) en 18 (specialisten) woorden worden ingevuld.
Hiervan zijn beschikbaar:
1. Tekst gewone deel.
2. Tekst specialistendeel.
3. Invulformulier gewone deel.
4. Invulformulier specialistendeel.
5. Powerpointpresentatie met stukjes tekst en uitleg.