vrijdag 13 maart 2015

Dictee vrijdag 13 mrt 2015 (1): dictee Urk 2015 [553]

Dictee - dictees

Groot Urker Dictee 2015

Urk in 2014

1. Voor het dicteecomité was 2014 weer een inspirerend jaar, want de keileembult is zeker geen achenebbisj gebied als het gaat om onderwerpen die reuring veroorzaken.
2. Voor de kleine allotria was er de bestverkochte glossy van fictieve vip Tromp van Buurtjen die met zijn Fetjen verhaalde over samen statten, vertelde hoe hij ammenooitniet in de politiek zou gaan en appetijtelijke recepten doorgaf van zijn betbetovergrootmoeder.
3. Een groot deel van de Noordzeevloot ging in staking vanwege laag-bij-de-grondse honteuze visprijzen totdat een compromis werd bereikt dat op voorzichtige agreatie kon rekenen.
4. De SGP roerde zich met een driemusketierachtig ménage à trois die weigerde te coöpereren met een intern onderzoek naar wat er was ge-e-maild over hoe het Berechja College bijna naar de filistijnen is geholpen, wat uitliep op een salomonsoordeel van onze burgervader.
5. Op sportief gebied viel er voor vierduizend Urkers wat positiefs te beleven in de scrimmage tussen Urk en Ajax, een echt david-en-goliathduel dat bijna aanvoelde als een Champions Leaguewedstrijd.
6. Verder werd er elke zondagavond een show vanjewelste verzorgd door illegitieme vuurwerkfetisjisten, maar het rechercheonderzoek hiernaar hortte, omdat de goegemeente de tweetende Cobussen van informatie van likmevestje voorzag.
7. Ons protestants volkje maakte bijkans een gioer door, wat betekent dat we bijna joden werden, op het chanoekafeest nadat een menora van gargantueske afmetingen werd ontstoken door een opperrabbijn uit het volk der Joden.
8. Ten slotte konden we in de kerstkrant lezen hoe Cees Dekker, gedoodverfde winnaar van dit dictee, vanuit een verre overzeese Nieuw-Zeelandse onnozelehalzenstad ons toewuifde en groette met: veel spellingplezier in 2015!