zaterdag 21 maart 2015

Dictee zaterdag 21 mrt 2015 (1): dictee Ditjes en datjes (31) [566]

Dictee - dictees

Ditjes en datjes (31)

A. Gelukkig kent GB wel de volledige vervoeging van hanggliden … En wel (2 keuzes): hanggliden [hang·gli·den], ww., hangglidede [hang·glide·de], gehangglided [ge·hang·glided], hangglide [hang·glide], hangglidet [hang·glidet].
B. VD, zou 'lekkersmakend', 'viessmakend' en 'zoetsmakend' echt aaneen moeten?
C. Let op dat Biblebelt nu met een hoofdletter is. In dit verband wordt natuurlijk niet het boekje, maar de Heilige Schrift zelf bedoeld.
D. Een P.C. Hoofttractor schrijf je zó, maar de P.C. Hooft-prijs weer zó, want dat is een eigennaam en dan geldt het donorprincipe!
E. VD deelt mee dat de genoemde kwestie haloumi – halloumi bij de volgende herziening zal worden opgelost.
F. Melding van Taaladvies: je schrijft mbo'isering, maar bij afbreken moet je mbo-  en isering schrijven.
G. Tegenover 'skiester' staat 'waterpoloster' (GB) een beetje raar, vinden we. Of zou GB (er staan nooit klemtonen vermeld) dan toch bedoelen: waterpoloster? Ik heb het hen gevraagd.
H. Dictee van Laren: dubbele e-klank (in 'afdeeling'). Uit tactische overwegingen schreef ik dat zoals hiervoor. Echter, of het nu ((dubbele e) + klank) of (dubbele + (e-klank)) is, in beide gevallen is de juiste schrijfwijze van deze drieledige samenstelling dubbele-e-klank! In deze context moest 'afdeeling' aldus geschreven worden; dat deed ik dan ook: bonuspunt, fout minder!
I. [Laren] Tot mijn verbazing is de 'Laarder Courant de Bel' nog een actuele krant. Volgens het donorprincipe moet je dat dus met 3 hoofdletters schrijven en niet (zoals ik) met 4. Een halfuurtje googelen op Laren had me dat misschien wel onthuld.

J. [Laren] Ook curieus: met datzelfde googelen zou ik ontdekken dat in de context van 'het Brinkhuis' 4 van de 5 keer geschreven werd 'Hart van Laren' en maar 1 keer 'hart van Laren'. Zonder die kennis koos ik tactisch voor 'Hart' en ik denk dat zulks juist is: het is dus (de) Brink, het (stads- of dorps)hart van Laren, maar dus wel (het) Brinkhuis, het Hart van Laren (als zelfgekozen eigennaam).
K. [Laren] Ik kon niet plaatsen, dat in het dictee 'Openbare Leeszaal' met hoofdletters geschreven moest worden, al kom je dat op internet wel zo tegen (als eigennaam of zo?) in oudere teksten; en over zo'n tekst ging het in dit dictee …