dinsdag 17 maart 2015

Dictee dinsdag 17 mrt 2015 (2): dictee Rozenburg 2015 (volwassenen) [562]

Dictee - dictees

Het Groot Dictee van Rozenburg (6e editie, auteur Mariëtte de Vries, volwassenen)

Exposé over Muziektheater De Ontmoeting

Muziektheater De Ontmoeting is gedurende het afgelopen decennium een bekend fenomeen geworden in de Rozenburgse samenleving.

Sceptici bezwoeren dat de hele onderneming zou uitlopen op een echec, dat alle
subsidie-eurootjes als weggegooid geld aangemerkt konden worden en dat er nooit ofte nimmer sprake zou kunnen zijn van een eclatant succes.

Nochtans kan binnenkort alweer de zevende verjaardag van deze uitgaansgelegenheid gevierd worden.

Waar eerder een religieuze gemeenschap was gehuisvest, is een bloeiend theater verrezen met heuse theaterprogramma’s van grote en minder grote allure, waarvan sommige leiden tot deceptie en andere tot euforie.

Een grote groep vrijwilligers, grotendeels bestaand uit leden van de muziek- en zangverenigingen die gezamenlijk het theater exploiteren, onderhoudt het gebouw, en zorgt ervoor dat er bardiensten gedraaid worden, dat er schoongemaakt wordt en dat gasten er tiptop ontvangen worden.

Jaarlijks wordt er een x-aantal activiteiten georganiseerd in een gevarieerd aanbod van theatervoorstellingen die muziek, dans, toneel en cabaret omvatten, min of meer gevat in feeërieke en soms zelfs antonpieckachtige decors.

Naast vele andere successen was een saillante activiteit dit jaar de valentijnsspecial, een valentijnsscratch waarin liederen uit Nederlandstalig en Engelstalig repertoire ingestudeerd en ten gehore gebracht werden.

Lang leve Muziektheater De Ontmoeting!