zaterdag 14 maart 2015

Dictee zaterdag 14 mrt 2015 (1): dictee Oostvoorne 2015 [556]

Dictee - dictees

Dictee Oostvoorne (heden)

De Rockanje School * (Auteur: Klaas Schipper)

1. Toen een aantal ijverige Zuid-Hollandse Rotarians hoorde van misère in Afrika wendden zij zich tot een Brielse oud-leraar Nederlands en ex-wethouder en -locoburgemeester ** met de vraag een taalkundige lijdensweg in de vorm van een dictee te creëren.

2. Aan fundraising zou ook een loterij verbonden kunnen zijn waarbij enigszins slechte prijzen te winnen waren, zoals geëmailleerde sieraden, handgebreide pullovers, autoaccessoires en allerlei tinnen en porseleinen voorwerpen.

3. Naar verluidt kan de Rockanje School * in de Ghanese stad Kumasi * de hieruit voortvloeiende financiën te allen tijde goed gebruiken om de accommodaties uit te breiden en de hygiënische omstandigheden te verbeteren.

4.Even werd er nog gedubd over het organiseren van een viertal braderieën waarbij ook gebarbecued kon worden, maar die gedachtegang werd nochtans als te onesthetisch betiteld.

5. Na veel weifelen en twijfelen werd dientengevolge definitief besloten voor overleg naar Brielle te gaan, het pittoreske stadje waar bij de 1 aprilfeesten de Spaanse commandant symbolisch geëxecuteerd wordt, wat op de omstanders een choquerend effect heeft.

6. Terwijl het comité echter halverwege met de aspirant-schepper van het dictee discussieerde over de moeilijkheidsgraad van het concept in de tuin van het Tintese *** museumpje, ontwaarden de leden in de weidse bosschages en landerijen daaromheen plots haviken én **** leeuweriken – en waren zij ten enenmale afgeleid.

* Kon men weten van aan de muur hangende affiches (of van de site).
** Ook locoburgemeester was hij niet meer (bekend van info op de site).
*** Tinte: dorpje, buurtschap bij Den Briel.
**** Hier moesten wij goed opletten … (zei de voorlezer).