maandag 9 maart 2015

Dictee maandag 09 mrt 2015 (2): dictee 821 (2) [545]

Dictee - dictees

Dictee 821, alinea 4 t/m 6.

4. Hij is een beetje traag en komt altijd met een esprit de l'escalier (esprit d'escalier), een treppenwitz, die dan ook nog esprit gaulois is. Een essayeur essayeert of essaaieert, maar is geen essayist die essays schrijft. EDTA is ethyleendiaminetetra-azijnzuur. Niet om aan te horen: een verhaal in euphuïsme en dan eufoniumspel daarbij. Alle eurolanden maken deel uit van Euroland. Een EP'er is een Europarlementslid (Europees Parlementslid). Euville [geen 'luh'] is zekere kalksteen. De Bijbelse Eva was in evapak (evakostuum): ze droeg zelfs geen evaatje. Een evangelisch-lutheraan is
evangelisch-luthers en lid van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Bij de aandelenhandel is exdatum een bekend begrip. Een executoir is een exequatur.

5. Op het toneel betekent 'exeunt': zij gaan af. Om de pauselijke Vaticaanse censuur te passeren moeten achtereenvolgens het approbatur (formule van goedkeuring door de (kerkelijke) censuur) en het evulgetur (verlof tot verspreiding) worden verworven. Die
ex-priester is geëxcommuniceerd (geëxcommunieerd). Excusez-moi: excusez le mot. De afkorting van executeur-testamentair is [voorlezer: vult u maar in …] ex(c). test. Hij heeft een exigeante schoonmoeder. Een big spender heeft geen expander nodig, een bodybuilder wel. Een experimentum crucis is cruciaal. Een expogee is een ex-politieke-gevangene. XXL is extra extra large. Een achterafverklaring is een ex-post-factoverklaring. Hij is extreem autoritair, extreem conservatief en extreemfascistisch. Crimineel met extreme make-over.

6. We gingen chinezen in het Chinese restaurant. Er was veel chinezerij over wat we zouden eten. Een chrismon is een monogram dat is gemaakt van de eerste twee letters van de Griekse naam van Christus, chi (Χ [opschrijven: hoofdletter chi]) en rho (Ρ [opschrijven: hoofdletter rho]). Er staat echt: christene zielen, wat hebben de christenzielen van de eerste christengemeente hier te lijden gehad in het amfitheater van brood en spelen (panem et circenses) waar de keizer over leven en dood beschikte. Als twee zwaardvechters hun strijd begonnen, groetten zij eerst de keizer met: morituri te salutant, zij die gaan sterven, groeten u. De verdwaalde guppy's werden verzwolgen door de cichlidenschool. Wanneer liep het Chroesjtsjovtijdperk af? De man zou erg van borsjtsjsoep, kaviaar en drank gehouden hebben.