vrijdag 20 maart 2015

Dictee vrijdag 20 mrt 2015 (2): dictee 2e Larens Lente Dictee [565]

Dictee - dictees

Uit de oude doos (dictee Laren 2015, auteur: Gerard Beentjes)

1. Als volleerd data-analist zit ik met gefronste wenkbrauwen achter mijn keyboard en bekijk het door bits en bytes zichtbaar geworden document uit het online historisch archief van de Laarder Courant de [niet: De, dat kon je niet weten; overigens bestaat de krant nog steeds!] Bel.

2. Mijn ogen scannen vocalen en consonanten, terwijl mijn lippen de syllaben omzetten in de volgens de syntaxis correct geformuleerde zinsnede: "Op 1 september 1945 is te Laren opgericht een afdeling [1 e, zie ook verderop, immers: syntactisch correct!] van de Volksuniversiteit voor Laren en Blaricum." [eigennaam]

3. Ik ben stupéfait over de archaïsch aandoende vooroorlogse schrijfwijze van het woord afdeeling [2 e's: leverde bonuspunt op!] met een dubbele e-klank [feitelijk is 'dubbele-e-klank' correct, zowel bij ((dubbele + e) + klank) als bij (dubbele + (e + klank))], zoals in het woord dictee.

4. Een malicieuze grijns siert mijn ooit door acne craquelé getekend gezicht bij het hardop uitspreken van de zin: "De minimumcontributie is vastgesteld op één gulden per jaar."

5. Vanaf het oprichtingsjaar dateert al de samenwerking tussen bibliotheek en volksuniversiteit [hier geen eigennamen], zoals prominent blijkt uit de vermelding van de Openbare Leeszaal [hoofdletters lijken aanvechtbaar, wel (vero) vaak zo op internet] als locatie voor lezingen.

6. Heden ten dage is deze samenwerking uitgekristalliseerd in de gezamenlijke huisvesting in het [niet: Het, zie de website] Brinkhuis, het hart [stadshart, dorpshart, hier niet: de stichting Hart van Laren, die her en der op de aanplakborden te vinden was, maar het Brinkhuis wordt op de website wel 4 van de 5 keer met Hart van Laren aangeduid!] van Laren.

7. Voldaan maak ik als gelouterd digibeet een selfie met mijn iPhone en stuur een facsimile-uitgave van dit document uit de doos als extra bijlage bij een e-mail aan een bevriende relatie, een expert in digitale analyse, waarbij ik een smiley toevoeg aan deze elektronische missive.

8. Zijn respons is to the point: "Ik prefereer een amoureus gedicht van jou over de lente."

9. Ik antwoord onmiddellijk met een haiku.

10. Een pimpelmeesje

vlindert met een pluisje wol

naar een nestkastje.

Barragezin (dialect):

As je neit [niet] ete [eet] keindje [kindje] gae [ga] je naer [naar] de asmodee [ratsmodee].