woensdag 14 december 2016

Dictee woensdag 14 dec 2016 (2): dictee Groot Harens Dictee 2016 [1025]

Dictee - dictees [1025]

Groot Harens Dictee 2016

De kleine nederzetting die moedig weerstand blijft bieden (auteur: Trees Roose)

1. De eerste echte burgemeester van Haren werd heel chic de 'maire' genoemd. Hij had nog geen wethouders in zijn ambtsaccommodatie, maar assessoren. Dat is een vroegnegentiende-eeuwse usance uit de tijd dat onze gemeente nog in statu nascendi was, in heerlijke onwetendheid van de latere ruzieachtige herindelingspeilingsavonden in spaghettiwesternsfeer. 

2. In 1914 kreeg onze Groene Parel bij koninklijk besluit [GB, VD: K... B...] en met 's rijks toestemming * een eigen heraldisch gemeentewapen, met in het vrij kwartier [heraldiek, VD] een adelaar die een schildje vasthoudt met een sinopeldwarsbalk [correcte samenstelling] eroverheen.
* Geen enkele twijfel hierover: lemma kas 1: 's rijks kas, lemma thesaurie: 's rijks gelden en lemma aannemingsbiljet: 's rijks zeedienst. NB door een misverstand is 's rijkstoestemming (aaneen) in de officiële tekst terechtgekomen!

3. Het Wassenaar van het Noorden [landstreek] groeide uit tot een idyllische place to be met chique art-decovilla's. Daar resideerden in groten getale professoren, alsook sociaal psychologen [wel: sociaalpsychologisch], gynaecologen en andere alfa- en bètawetenschappers. In Onnen kwamen een paar honderd stateloze azc'ers de gelederen versterken.

4. Maar dan kieperen Gedeputeerde Staten in 2016 met een simpel pdf'je [PDF heeft geen verkleinwoord] een serie fragmentatiebommen in de rustieke dorpse alleeën. De financiële stresstest had volgens de brief zonneklaar uitgewezen dat het forens/zendorp in zijn eentje als de Titanic ten onder zou gaan. Een fusie met de Stadjers [in GB alleen stadjer, maar ja ... Haren bij Groningen, dus toch maar VD] zou rücksichtslos door de dorpse strot worden geduwd.

5. Haren heeft er sowieso geen barst zin in om de toch al superroyale onroerendezaakbelasting à la Groningen omhoog te jagen. Ook weigeren zij hardnekkig de groene tussenzoom vol te plempen met Rem Koolhaasachtige ** horrornieuwbouw. De lokale pers werd daarom overspoeld met het ene strijdbare quoteje na het andere. Sommige dorpelingen waren ternauwernood van zielenknijpers en antidepressiva af te houden.
** Zie kafka-achtig in GB. Als de binding met Kafka heel sterk is, is het Kafka-achtig, anders kafka-achtig. Omdat Rem Koolhaas in Groningen zelf gebouwen heeft ontworpen (ik had dat niet gecontroleerd) is Rem Koolhaasachtig hier beter dan remkoolhaasachtig. In principe kunnen James Bondachtig en jamesbondachtig dus allebei, net als Jacobse en Van Esachtig en jacobse-envanesachtig ...

6. Haren loerde nog even slinks naar Tynaarlo. De gemeente voelde zich als een monozygote tweeling verwant met hun rurale knusheid. Maar die zuidelijke dommeriken weigerden ostentatief een samengaan, en hebben dit gênante debacle later schaterlachend aan elkaar doorge-sms't.

7. Het dorp houdt nochtans onvermoeibaar stand, zoals de dappere Galliërs oudtijds tegen de Romeinen. Ach, kon Asterix ons dorpje maar redden, liefst met een druïdische toverdrank! Dan werd onze kleine nederzetting vast niet ten grave gedragen in de ijstijdelijke pingoruïnes van de Hondsrug.