maandag 5 december 2016

Dictee maandag 05 dec 2016 (2): dictee Oefendictee december 2016 (5) [1013]

Dictee - dictees [1013]

Oefendictee december 2016 (5)

1. Een dokun is een SR-versnapering. Een doño is een baas of eigenaar. Hij is de gedoodverfde kampioen. Zijn dopegebruik is onaanvaardbaar. Ik dopeer: ik gebruik doping. De index van Dow en Jones is de Dow-Jonesindex. Dat dozeren moet je wel doseren. Drab(be) is droesem of koffiedik. Een dradu is een dorade of goudmakreel. Op zijn discman – ga bij klachten naar de dienst na verkoop (naverkoopdienst) – hoorde hij veel ditjes en datjes. Hij wilde wel hand-en-spandiensten verrichten, maar geen kunst- en vliegwerk. Hij viel ten offer aan een rapdissaanval. Djak(ken) is krik(ken). Jaran (djaran) kepang is een magisch ritueel. Een djeroek is een vrucht. Djoinen is meedoen, bijv. aan een couppleging. Djorken doe je met een auto. Het doetje was in goeden doen. Djus is SR-sap (ook -sperma). Bij een flexorganisatie horen docking stations. Hij moffelde iets diks weg. Een doks is een (muskus)eend.

2. Waar vind ik zo'n dagublad? Danki, zei de Surinaamse. Leg eens uit, wat een dansbathon is. Een dansi is een danspartij (dansparty). Een datu is een zekere cactus. dawet is een zekere drank. Debris [klemtoon op e] is ruimteafval en débris [klemtoon op i] is puin. Een dedoso is in SR een SR wake en rouwceremonie. Een dedeoso is iets vergelijkbaars. DEET is (N,N-)di-ethylmetatolueenamide. De-icen doe je met een vliegtuig. Bij MS treedt demyelinisatie op. Hij zal de pee inhebben, nu de problemen de pan uit rijzen. Het des is di-ethylstilbestrol, de des is een muzieknoot. Hé, lekkere dibbes, wil je dijonmosterd of mayo? Kan een derde-betaler ook een derde-belanghebbende zijn?

3. Namens de Taalunie: het is 2-duims gat (tweeduims gat) 2 duimsgat (twee duimsgat) en 2- à 3-duims gat resp. 2-à-3-duimsgat (zie ook lemma 'walmgat'). En ook nog: Amsterdamseschoolvilla's of Amsterdamse Schoolvilla's [VD heeft 'school']. Waarvan akte. Door de luidsprekende telefoon kon je de luid sprekende man nog beter horen. Hij is machochistisch en heeft een macho-uiterlijk. Pas op voor die maffioze maffiosi. Voor hem was het: einde loopbaan. In de eindeloopbaan hoef je minder te werken. Mijn opa zegt dat hij een eken stoel (ekenstoel) heeft. Wie won het EK voetbal? Succes, éksito! Heb jij al een eID (e-ID)? Elektriciteitspanne: iets met 'spanne'? Mooi niet! Kijk, dat is nou emmes (ibbus, immes, ippes)! Een empaná lijkt een zekere snack te zijn. Het EMS was het Europees Monetair Stelsel en is de enhanced message service. Zijn engelsebollen [in GB geen mv.] net zoiets als berlinerbollen? En Bossche bollen dan?

4. Luidt tromp een nieuwe entente in? Hoe zou het eraan toegaan, hoe zouden ze eraan toe zijn? De dader zou eraf komen met een taakstraf, de slachtoffers zouden er bekaaid van afkomen. De juiste schrijfwijze is: en-enverhaal of en/en-verhaal. Met ERP wordt enterprise resource planning bedoeld. De tegenpartij kon evengoed thuisblijven. Zijn exje stond naar het exerceren te kijken. Wat is je excuus? Wat zou 'exequatur' betekenen? Waar staat die expohal? Ken jij dat [VD ook: die] e-zine? Extracomptabel is buiten de boekhouding om. Wat betekent bij het BE-onderwijs: ex cathedra? Eerst was het: ertegen aankijken [GB, je kunt ook tegen iets aankijken], later: ertegenaan gaan. Wat zal het ertoe doen? Doordat de heler ertegen (betreft een muur) aangelopen was, zou de dief ertegenaan lopen.

5. Het zal ervan afhangen of de bonussen er nog vanaf kunnen. Wil je ervoor zorg dragen, dat ik ervan op (erop) aan kan? Hij is pur sang essayist. We moeten nog etheen en eterniet bestellen. Een ergon is een stof met stimulerende of remmende werking. We hebben ernaar toegeleefd: we zullen ernaartoe komen. Ze zullen eropaf vliegen als vliegen op de stroop. We zullen erop losgaan en erop los slaan. Zwijntjesjagers zullen erop uit zijn, veine te hebben. Recreanten willen gewoon eropuit zijn. Als het a-al-tolletje op de hoofdletter A valt, krijg je alles, de hele pot. A dream of perfect bliss is een droom van volmaakte gelukzaligheid. Krijg je die op de Gelukzalige, Canarische, Eilanden? Er zijn nog te veel asieltoeristen.