vrijdag 16 december 2016

Dictee vrijdag 16 dec 2016 (1): dictee Oefendictee december 2016 (9) [1026]

Dictee - dictees [1026]

Oefendictee december 2016 (9) [ongecorrigeerd]

1. Stop nou eens met dat gemierenneuk! Met de Uiver vlogen ze naar Nederlands-Indië. Wat usance is, is usantieel. Als computerdeskundigen werken wij veel met NAS'en (network-attached storages). Hij hield zijn aam in (vergelijk: aâr is ader). Alle Bhutanen, Lesothanen, Sri Lankanen en Thebanen: verenig(t) u! Ook mooie woorden: nietzscheaan en elizabethaan. Wat is het verschil tussen rem- en déblai? Ik kan hem recommanderen. Zit een aanbrug aan de oever of op het schip? De overheid heeft golden shares. Het is de shareholdervalue die telt. Je moet je jas aandoen. Zij zijn elkaars aangeërfde. Utile dulci: het nuttige aan het aangename gepaard. Ze dacht: gekker moet het niet worden. Je krijgt het document met den aankleve van dien. Met de Aankondiging des Heren wordt
Maria-Boodschap bedoeld. Die trompettist heeft een goede embouchure. Die sloebers zullen nooit aanrijken. Zou de tv aanstaan?


 2. Aanschouw de mens: ecce homo. Die plant is een conquest. De appelen aan de laagstamboom hingen laag bij de grond. De brandstapel stond ij lichter laaie vlam. Is een laai(e) een flakkerende vlam? Het lacrosse is een zeker balspel. kerels, pas op voor ladettes! Lamé is weefsel met goud- of zilverdraad. Een lamunchi is een citroen. Het is al lang geleden dat hij die langgekoesterde wens uitte. Laqué is gelakt hout. In de late middeleeuwen vonden laatmiddeleeuwse gebeurtenissen plaats. Larp kan een zweep zijn, maar ook live-action role-playing. Een leba (SR) is een geest. Leeggoed lijdt aan leegstand. Zullen we gaan legoën? Aan een limmetjeboom groeien citroenen. Lethargie hoeft niet letaal te zijn. Saba heeft de LGO-status (Landen en Gebieden Overzee). Aan een leer-werktraject komt leerwerk te pas.

3. Een lieveheer is een beeld van Onze-Lieve-Heer. In het limbisch systeem zetelen de emoties. Met lingo bedoelen ze onbegrijpelijke taal. Het woord 'liostage' schrijf je echt zo. Die lionfishinvasie deed de alarmbellen rinkelen. Een loelav (mv.: loelavim) is een palmtak voor Soekot. Een goede look-and-feel is voor zo'n product onontbeerlijk. Een lostu (SR) is een moedervlek. Een lota is een schimmelaandoening of huidvlek als gevolg daarvan. Een louis (d'or) is een oude Franse gouden munt. Een lukuman (SR) is in het wintigeloof de medicijnman, m.n. in zijn rol van ziener. Luna is in de alchemie zilver. Lurex is een zeker garen. Een lyra is een draagbaar staafspel in een muziekkorps.

4. Een gutmensch is iemand die politiek correct is en daar op demonstratieve wijze uiting aan geeft (goedmens, policor). Ik ben hartstikke blij: heppiedepeppie. De illuminati (illuminaten) zijn leden van occulte genootschappen die vanaf de 16e eeuw opkwamen en hun wortels hebben in christendom en vrijmetselarij. Is hier een wifihotspot? In SR geef je elkaar een lekkere knuffel, omhelzing: brasa. In Vlaanderen kennen ze het AAP. Koetsiers in Amsterdam hadden
grijs-met-rode kleding. De parapluplant en de knolcyperus zijn voorbeelden van cypergrassen. Een bataat is zoet. Is er verband tussen Aardappel-, Aansprekers- en Biddersoproer? Aardappelrooien is aardappels rooien. Wat heeft die een rhinophyma, zeg! Mijd aardbeimijten, maar ook zand- of aardbijen! Staat die aarddistel in jullie flora? Aard(e)lingen, ook geofagen, moeten de aarde delen. Hoe heet die chtonische god?


5. Hij heeft een aardje naar zijn vaartje. De chique namen voor aardwas zijn ceresine en ozokeriet. In stripverhalen tref je weleens 'argh' of 'aargh' aan. Op zijn (Oud-)Aarlanderveens is op (ouderwetse) boers-eenvoudige wijze. Aäron was de zoon van Amram en Jochebed. De aäronitische zegen is naar hem genoemd; de aäronskelk (aronskelk) ook? Oud en nieuw: zij is aârs een spetter van een chickie! Hij stemde aarzelloos toe. Wat betekent de niet-stotteruitdrukking a.a.u.b.?