woensdag 7 december 2016

Dictee woensdag 07 dec 2016 (1): dictee Groot UT-dictee 2016 [1014]

Dictee - dictees [1014]

Groot UT-dictee 2016

[I t/m IV = de fouten van Rein]

Niet terug- maar vooruitblikken (auteur: Paul de Kuyper)

1. Het is verleidelijk om op-de-borst-klopperig terug te blikken op de vijfenvijftigste (55e, 55ste) dies natalis, waar eredoctoraten werden toegekend aan onder anderen VVD-coryfee, oud-Eurocommissaris [GB; ook goed: eurocommissaris (VD)] en start-upambassadrice [I eerst Start-up..., later Start-Up, maar geen eigennaam of zo, gewoon het beginnen van een nieuw bedrijf] Neelie Kroes, die heden ten dage adviseur is van een postmoderne taxionderneming.

2. Deze illustere grande dame verkeert in gezelschap van presentatoren van een populairwetenschappelijk tv-programma [ook: teeveeprogramma], een Zuidoost-Aziatische ex-president en een medicus die naamgever werd van een planetoïde, vier Nobelprijsnominaties kreeg en furore maakte met zijn werk aan de hart-longmachine en nierdialyseapparatuur.

3. Superinteressante UT-historie, maar vooruitkijken op [naar] het komend(e) vierenhal(f)(ve) decennium is relevanter: niet door tarotkaarten te leggen of ins Blaue hinein te fantaseren over hyperirreële toekomstscenario's; enkel een helicopterview [in wdb. helicopterview, helikopterblik en helikoptervisie; echter helicopterview wordt in het Engels met 'èh' uitgesproken en niet met 'ee' – fout in VD, aldaar gemeld! Zie Engelse bronnen! – dus nu er 'ee' werd voorgelezen, kwam ik tot 'helikopter' + 'view' = 'helikopterview' – ook goed gerekend. In feite is dat laatste qua uitspraak het enig juiste, echter de preciezen zullen zeggen: je hoort te weten wat er in de wdb. staat, de rekkelijken zijn wat toeschietelijker] en een paar to the pointe [II met koppelteken; GB bnw., dan oké, VD bijw., dan kan dit zo niet; mijn overweging was: uit de tijd --- > uit-de-tijds] vragen voldoen.

4. Hebben we bijvoorbeeld nog steeds fiducie in het Angelsaksische [eerst a, toen A ...] bamastelsel of bepleiten we de rentree van de oldskool doctorandussen [III GB en VD bnw.; maar ook bij beide znw., dus is mijn oldskooldoctorandussen – samenstelling van 2 znw. 100% correct!] of zelfs de baccalaurei uit onze Drienerlose beginjaren?

5. Willen we louter numerus-fixusstudies voor bèta's aanbieden en sociaalwetenschappelijke opleidingen als cashcows, of beogen we een brede universiteit met humaniora als Fins-Oegrische [uitspraak: oe, net als in finoegristiek] talen en sinologie en met een eigen academisch medisch centrum, inclusief ok's en intensivecareafdeling?

6. Zeggen we adieu tegen de mcdonaldisering in het onderwijs of willen we aan de lopende band dertien-in-een-dozijnstudenten afleveren die de massagetallen van beryllium tot krypton vanbuiten kennen maar dichtklappen als ze polyinterpretabele probleemstellingen moeten tackelen?

7. Verdwijnt ten slotte na het Standaardnederlands ook het steenkolenengels als academische lingua franca uit de collegebanken en is ons idioom straks niet meer te onderscheiden van dat van de Oxonians [student of geleerde van Oxford, IV, eerst O, later o], of knauwen we juist als een Texaanse rancher met gingivitis?

8. Genoeg existentiële vragen om over te delibereren, met één bottomline: na het magnifieke diesfeestje met excellente wetenschappers en BN'er Kroes moeten we niet relaxed op onze lauweren rusten, maar zorgen dat we ook rond onze centenniumviering nog de wowfactor [de rekkelijken zullen zeker 'wauwfactor' – samenstelling van 'wauw' (= 'wow') + 'factor' - ook goedkeuren] hebben.