maandag 2 november 2015

Dictee maandag 02 nov 2015 (1): dictee Ditjes en datjes (67) [768]

Dictee - dictees [768]

Ditjes en datjes (67)

A. Daar hoop je nou al die jaren op: Jut: kop van Jut, werkelijk niet te bevatten! Overigens is de kop-van-jut als kermisattractie er nog steeds.
B. Uit correspondentie met Lansingerland (Bergschenhoek) blijkt dat inderdaad het ophalen van geld voor het hospice leidend was en dat men in de toekomst naar andere activiteiten gaat uitkijken. Dit was dus het laatste dictee voor Hospice Lansingerland, waarvan akte.
C. Voortaan moet je ampèrage schrijven …
D. Vraag: is het 'God en Zijn/zijn koninkrijk'? Volgens GB schrijven we aanduidingen en voornaamwoorden die naar een heilig persoon of een heilig begrip verwijzen, met een hoofdletter. De GSG (Grote Spellinggids Van Dale) is wat minder beslist: ook voornaamwoorden waarmee naar God verwezen wordt, kunnen (!) met een hoofdletter worden geschreven. Ik weet dat er regelmatig overleg is tussen NTU (Nederlandse Taalunie) en NBG (Nederlands Bijbelgenootschap). Uit de huidige NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) citeer ik (2 Tessalonicenzen 1:5): Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. Dit alles overwegende, zou ik zoiets maar niet in een huidig dictee opnemen …
E. Interessante kwestie: VD schrijft 'ahboris' = in NL: algemene toestand, hart, bovenste ledematen, onderste ledematen, reflexen, intellect, stabiliteit (bij de keuring voor de militaire dienst gebruikte term), vergelijk S5. De 'r' zou dus staan voor 'reflexen'. Een vooraanstaand arts, heel vroeger betrokken bij die keuringen, meldt echter dat het nooit anders dan 'ahbozis' geweest. De 'z' stond daarbij voor 'zien'. Gezien alles wat ik tot nu toe vernomen heb, denk ik dat VD bakzeil zal moeten halen en het lemma 'ahboris' zal moeten veranderen in 'ahbozis'! Waarvan akte.
F. In het nieuwe GB staat lio-stage. Het letterwoord lio komt van leraar in opleiding. Het wordt uitgesproken als 'lie-oo' en dus niet als 'èhl-ie-oo' (initiaalwoord). De NTU laat me weten, dat het lemma aangepast zal worden naar liostage. Het is dus ook lioër (en dus niet lio'er). Vergelijkbaar: heaoscholier en heaoër (en dus niet heao'er zoals in GB). Wel vwo-leerling en vwo'er (een echt initiaalwoord, net als bij tv'loos en tv-toestel, ook: teeveetoestel).
G. Lastig, dat GB geen verwijzingen meer heeft … Lees je rauwdouwer, moet je opzoeken of rouwdouwer er ook nog in staat, Ja, dus.
H. Hetzelfde met ristorno en restorno.
I. Ook de rial en de riyal staan er nog in, maar die hebben een verschillende betekenis (nou ja, verschillende landen dan …).
J. Ook Saudisch en Saoedisch zijn nog aanwezig.
K. Bij GB is alleen schnaps goed, bij VD mag ook: snaps.
L. Let op: smörrebröd en smørrebrød mogen nu allebei van GB.
M. Schnabbel mag nog steeds naast snabbel.
N. Op de Antillen ga je naar een snèkbar.
O. Het is nu snaardrum, geen snaredrum meer …