dinsdag 24 november 2015

Dictee dinsdag 24 nov 2015 (3): dictee 856 (3) [798]

Dictee - dictees [798]

Dictee 856, alinea 7 t/m 10.

7. De HIJSM was de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. De meeste high-end producten zijn duur. In de Highlands wonen veel lowbrows. Zó spreek je dus 'hihat' uit! Een lift wordt in het
quasi-Zuid-Afrikaans een hijsbakkie genoemd. Wat houdt het Japanse hikikomori in? Hilleken zijn hiltiken. Hoe schrijf je hindipop in het Hindi? Een hinkjambe is een choliambe. Noem je dat nou hip of square? Het hypocentrum is het epicentrum, het episch centrum, waar epiek beoefend wordt. Ik heet Ab: dat is een hypocoristicon. Het bier smaakt niet: hypogeusie? Hypospadie: lastig! Hypotheekhouder: hypotheeknemer, hypothecaris. Helpt hypo tegen hypo's van hipo's? Het hypostasenbegrip: de Drie-eenheid. De hijlikmakers waren heerlijk.

8. Tegenover het hypsochroom staat het bathochroom. De hysop is lipbloemig. Mind you, die grachtengordelianen. Ze adverteren nu veel via i-ads. Emmes is ibbus. Wat is die Iberische iberis mooi! Gelieve niet in te nemen: aspidosperma-alkaloïde, catharanthusalkaloïde =
vinca-alkaloïde, ergotalkaloïde (antimigrainemiddel), iboga-alkaloïde en opium- respectievelijk salamanderalkaloïde. Het ibuprofen is een acrylpropionzuurderivaat. Een icd is een implanteerbare
cardioverter-defibrillator. Die boef had ijs en ice in de icetea, de ijsthee, gedaan. Bij de Beeldenstorm van 1566 gingen iconoclasten tekeer. Arachidonzuur is icosatetraëenzuur. ICSI's zijn intracytoplasmatische sperma-injecties. Ik zeg regelmatig: "Ich bin ein Bressiaander".

9. Zij lijdt aan icterische hepatitis. Ken je de ideaalgaswet van
Boyle-Gay-Lussac? Hij etaleert een ideeëloze ideeënarmoede. Zo'n idée reçu moet geen idee-fixe worden! Die auto's zijn geïdenticardiseerd. De uitdrukking op-en-top is identiek aan op end' op. De fraude bestond uit online identiteitsdiefstal. Vroeger verafgoodden de idisten het Ido. Velen vereren hem als disco-idool. Een IED is een improvised explosive device (bermbom). Johan genoot van het iepenloftspul. Hij ging eruitzien als de dood van Ieperen. Het schip verging in de Ierse Zee. Het niksisme is maar niks, geloof in iets: doe aan het ietsisme. Het 'if not unmoved, yet undismayed' is duidelijk op hem van toepassing. Ifalpa: International Federation of Air Line Pilots' Associations.

10. Zijn ifo's een soort van drones? De ihram is de staat van reinheid waarin een hadji verkeert. De ijara is een zekere in de moslimwereld gangbare transactiewijze. Zij waren de ijbokking en de ijbot nog niet vergeten. Vloeken is de naam van God ijdellijk gebruiken. De Grote IJsbarrière is een loodrechte muur van ijs in de Rosszee, begin van de ijskap van de Zuidpool. Het was ijselijk, afgrijselijk. Geef mij maar frappuccino. Een ijsselsteen is kleiner dan een waalsteen. Lekker, die ijswijn? Hij heeft de beide IJszeeën bevaren. Iezegrim: ijzebijter. Regiment met louter ijzerbijters.