vrijdag 27 november 2015

Dictee vrijdag 27 nov 2015 (2): dictee Ditjes en datjes (76) [813]

Dictee - dictees [813]

Ditjes en datjes (76) 

A. Een assemblee (zoekterm): de Nationale Assemblee is het Surinaamse parlement, ook het bestuurslichaam van de Verenigde Naties wordt 'assemblee' genoemd. Curieus, dat binnen lemma 'raad' wel '(assemblee)' voorkomt, maar dat zoeken op 'assemblee' of '(assemblee)' binnen dat lemma (zoekvak rechtsboven) niets oplevert: gemeld aan VD! Verder vind je binnen lemma 'rechts' (1, bnw.) nog de Assemblée tijdens de Franse Revolutie: al even curieus dat je dát bij zoeken binnen het lemma met 'assemblee' wel vindt (VD kijkt bij zoeken overigens onder andere niet naar diakritische tekens!) … Overigens levert 'assembl*' geen andere vondsten op (althans niet in de bedoelde betekenis).

B. Probleem is bekend bij VD: als je 'wiedersehen' als zoekterm opgeeft, krijg je niet 'auf Wiedersehen' (zelfs geen enkele verwijzing ernaar), daarvoor moet je het volledige 'auf Wiedersehen' als zoekterm opgeven … Ook met 'wieder*' kom je er niet, wel met auf* (via het lijstje trefwoorden). Dit probleem geldt voor alle meerwoordige lemma's!

C. Edward Vanhove meldde over de(n) dag dat 'den dag' nog slechts 4x voorkomt binnen VD: 1) lemma 'al' 2: al den dag = archaïsch voor 'al de dag', 2) lemma 'dag' 2: voor den dag komen = archaïsch voor 'voor de dag komen', 3) lemma 'morgen' 3: morgen aan den dag = archaïsch voor 'morgen aan de dag' en 4) lemma 'dag' 2: uitdrukking – doe wel en wandel in den dag (naar Romeinen 13:13) = verberg uw handelingen niet. [Rein:] Curieus! De Statenvertaling had: "Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid;", de NBG-vertaling van 1951 had: "Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd!", terwijl de huidige NBV geeft: "Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie."

D. Op 1 oktober wordt de St.-Bavomis gehouden. Die dag wordt ook wel aangeduid met bamis of baafmis. Bij uitbreiding ook: de oktobertijd en zelfs de herfsttijd.

E. Ik baal van al die fouten in Harderwijk, Baarn, Groningen, Brussel, etc. Dus maar weer eens aan de lijst begonnen (sinds de zomer niks meer aan gedaan): inmiddels op pagina 15 (van de 177). Samen met het komende (ge)hoorapparaat moet dat wel tot succes leiden: mind you!

F. Zomaar even: zoeken (VD, in GB: noppes, noppie de nop) op '*etq*', resultaat: 1) e.t.q. = (Italiaans) e tutti quanti = en alle(n) van die soort; en alle(n) die erbij horen, 2) en grappig ook: Frans, geen meervoud – trente-et-quarante = uitbreiding van het kansspel rouge-et-noir met twee velden, namelijk couleur en inverse en 3) net zo grappig: internetquiz.