zaterdag 14 november 2015

Dictee zaterdag 14 nov 2015 (2): dictee Groot Cuijks Dictee 2015 [784]

Dictee - dictees [784] 

Groot Cuijks Dictee 2015
(auteurs: Louk Hombergen, Karel Janssen & Harrie Vullings)

Van oude dictees, de zinnen, die voorbijgaan …

1. Uit het oeuvreoverzicht van vijftien jaar Cuijks Dictee blijkt dat we indertijd startten met een zin over een Sint-Nicolaasactie in het toen nog feeëriek verlichte Tuigleerstraatje waar diverse neringdoenden onder het toeziend oog van een Curaçaose sinterklaas op een geleasete pick-uptruck en een ex-locoburgemeester in de rol van zielenpiet, hun expansiedrift naar hartenlust botvierden.

2. Over Cuijkse festiviteiten schreven we dat tijdens de Nijmeegse Vierdaagse ontiegelijk veel supporters naar ons Maasstadje tijgen om zich achter de balustrades te vergapen aan de tienduizenden diehards die vlak bij de door de genietroepen aangelegde pontonbrug met veel bravoure een hartstochtelijk appel doen op het onderdehand vermoeide en apathisch toekijkend klapvee in ruste.

3. In 2004 zeiden we dat een somtijds zeer balorige, altijd fors gepiercete en getatoeëerde, maar met de dag sexyer ogende woordvoerster van een Cuijkse professor zonder enige gêne verklaard had dat de rooms-katholieke kerk ook in onze illustere kerkdorpen de beschaving had gebracht, getuige de vele ascetische kanunniken op het staatsieportret in het kruisherenklooster van Sint Agatha.

4. Ook passeerden diverse toeristische attracties de revue waarbij destijds abusievelijk werd vergeten te vermelden dat een geëxalteerd Hapsburger laconiek billenkoek in het vooruitzicht werd gesteld toen die categorisch weigerde mee te gaan barbecueën bij de honk- en softbalclub in het devote pelgrimageoord Katwijk.

5. En in 2009 bracht het heel wat reuring teweeg toen een hautaine, sikkeneurige en onder invloed van ecstasy verkerende Boxmeerse portefeuillehoudster in een wufte peignoir zich permitteerde onbeschaamd te palaveren over een groep in extase verkerende fans van de voetbalclub JVC.

6. In een voorgaand jaar berichtten wij over tenhemelschreiende en laag-bij-de-grondse verhalen van een Cuijkse carnavaleske buutreedner die, voor zover wij weten, na zegge en schrijve twaalfenhalve zin zijn tekst kwijt was en daardoor slechtgehumeurd raakte: wat een naïviteit!

7. Ook hebben wij u kond gedaan, en doen dat nu ten tweeden male, van het feit dat u alert moet zijn omdat in Cuijk-Zuid te pas en te onpas ongelukken vanjewelste gebeuren omdat allesbehalve oplettende scootmobilisten geüploade en vervolgens ge-e-mailde spellen spelen tijdens een dollemansrit.

8. November jongstleden, ten slotte, meldden wij dat het zeventig jaar na de bevrijding nog steeds geen wet van Meden en Perzen is dat geëscaleerde conflicten omwille van de lieve vrede beslecht worden met een kant-en-klare, voorhanden zijnde fiftyfiftyoplossing, zodat de zwartepiet achterwege blijft.