vrijdag 6 november 2015

Dictee vrijdag 06 nov 2015 (2): dictee Groot Dictee der Leuvense studenten 2015 [772]

Dictee - dictees [772]

Groot Dictee der Leuvense studenten 2015 [geen toelichting beschikbaar]

De ondergang van de titan

Deel I. Blasfemische pseudo-intellectuelen, briest de rector. Vol dedain springt de would-bepresident van het Noordoost-Brabantse hogeschoolassociatieverbond uit zijn mondaine negentiende-eeuwse pluchen fauteuil. Torfs' [rector Rik Torfs!] stentorstem overrulet driest de caleidoscopische discussies betreffende de gederfde valuta-inkomsten, de opgestarte sollicitatieprocedures voor adjunct-urgentieartsen, de downstemming vanwege de ontaarde secularisatie op deze godgeklaagde aardkloot.

Al die recalcitrante coming-of-ageromanachtige clichés verzwinden bij het prangendste zwaard van Damocles: de aanslag van allerlei querulante rabauwen op de hypercorrecte articulatie van het Standaardnederlands. De eustachiusbuis van onze grootmoefti werd immers recent reëel overweldigd door miljoenen belgicismen, cruciale orthografische blunders en daarbovenop dialectische incantaties uit Tadzjikistan en Wit-Rusland. Die hooligans lijken wel een blasfemische reïncarnatie van de legendarische Visigoten en Vandalen, die eertijds via het steppegras van de Oost-Hongaarse poesta's onze contreien verreisden.

In plaats van ellenlange litanieën of lethargische schietgebeden roept de juveniele rector zijn humanresourcesmanagement uitentreuren op om geëngageerd hand-en-spandiensten te verlenen bij het concipiëren van een gebenedijd heil. Op een verschrompeld A4'tje creëert Torfs – verbeidend 't volle leven, zoals zijn betovergrootmoeder placht te peroreren – de contouren van zijn erasmiaanse utopie. Zijn sibillijnse trouvaille bestaat in het ontwerpen van een ark die, zoals in de oudtestamentische era, het zielenheil van de mensheid enigszins moet remediëren.

Inderhaast verrijst op het mythische Martelarenplein [Leuven] een exuberant piramidaal bouwwerk, een asymptotische ark gesampled uit galjoenen, triremen, een U-boot en een skreivlet (!). Voor de ingebruikneming heeft de pauwetrotse [? Taalunie] nestor zich omgeturnd tot een bourgondische kaperkapitein, compleet met harrypotterbrilletje, vermiljoene [bnw.] epauletten en kapper Maurice' [!] befaamdste haarinplant.

Deel II. Enthousiast word je publiekelijk rondgeleid langs een adembenemende ziekenboeg, voorzien van geraffineerde apparatuur voor katheterisatie, röntgentherapie en fMRI-scans. De kombuis geurt verrukkelijk naar exquise, met kurkuma-extract bereide zwezeriken, naar goulashsoep met zee-egel en met whisky geflambeerde przewalskipaardensteak. Voor hypochondrische zenuwlijdsters is er een sauna, voor sportieve plebejers een ruimte om te frisbeeën, en voor geitenwollensokkenbreiers een volière met kolibries en quetzals en een aquarium met coelacanten, guppy's en reuzensalamanders.

Maar jezus christus nog aan toe, het mag niet baten. Seismografen detecteren onverhoeds een armageddon, zesenhalf op de schaal van Richter. Het plaveisel splijt en zuigt de ark in zijn gitzwarte drab. De verbouwereerde supportersschare ziet in de magmahaard vaag demonische beëlzebubs (!) en succubi met bokkenpoten.

Na het instellen van de routineuze no-goarea's kunnen politieagenten en een secondopinionarts enkel de verdwijntruc van de goochemerd beamen en onverrichter zake terugkeren. Zelfs Torfs' schoenen zijn pleite, gewoonweg happa tot
sint-juttemis. De commerciële media sturen niettemin een authentiek spelkoninginnetje als consciëntieuze verslaggeefster, geenszins een Groene Boekjesregelfreak (!), maar wel onoverwinnelijk bij
mens-erger-je-niet.

's Anderendaags melden (!) zich overigens myriaden dragonders en douairières als kandidaat-bewindvoerders voor de excellerende universiteitsstad. Zij keuvelen in het Platduits, het steenkolenengels en het Papiaments.