donderdag 19 november 2015

Dictee donderdag 19 nov 2015 (1): dictee Groot Papendrechts Dictee 2015 [792]

Dictee - dictees [792]

Groot Papendrechts Dictee 2015

Tienmaal mens-erger-je-niet (auteur: Hans Verzijl)

1. Een decennium geleden vatte de sectie Letteren [eigennaam] het plan op een dictee te organiseren. Elk jaar vlijden tientallen durfallen, gestrest of niet, zich achter de in parallelle rijtjes geplaatste krakkemikkige tafeltjes om op buitenissige woordjes en grammaticale puzzeltjes te zwoegen.

2. Ongetwijfeld werden schielijk schietprevelementjes gedaan in de hoop op een goede score. Bepaald niet overbodig, want wie had zich ooit afgevraagd hoe geëchood of ge-e-maild correct gespeld moest worden om van zee-egeltje en twee-eiige tweeling maar te zwijgen.

3. Menigeen baadde dan ook in het zweet. Heel gênant maar een reële kans, dat lijdt geen twijfel. Zou zo'n taalproeve, doorgaans niet in jip-en-janneketaal, uitsluitend voorbehouden zijn aan briljante taalcoryfeeën en bijdehante pietjes-precies gezegend met stalen zenuwen?

4. Onzin, want nog nooit gelastte de selectie een dictee af. Men ontwaarde vogels van diverse pluimage. Niet alleen gedweeë AOW'ers en flamboyante yuppies gaven acte de présence, maar ook geharnaste hobbyisten en enthousiaste jongvolwassenen.

5. Hoewel het niet altijd [een - pred. bnw!] appeltje-eitje was en sommigen zelfs een allerbelabberdste uitslag tentoonspreidden, bleef de geestdrift groot. Van lieverlee lijkt het Papendrechts dictee tot een authentieke rage te zijn geëvolueerd.

6. Oké (OK), na afloop geen polonaises of goudenmedaillewinnaars. Voor de drie laureaten is [zijn - meervoud!] er wel te allen tijde eeuwige roem en een prijsje. Het gros zal het echter moeten doen met de olympische [kleine letter] gedachte dat het meedoen belangrijker is dan het winnen. Ook leuk.