donderdag 26 november 2015

Dictee donderdag 26 nov 2015 (8): dictee Groot Juridisch Dictee Overijssel 2015 [811]

Dictee - dictees [811]

Groot Juridisch Dictee Overijssel 2015

De rechter [auteur: Hans Bloebaum, diverse fouten verbeterd!]

Aan het eind van de ochtend liet de rechter, enigszins uitgeblust, zijn gedachten gaan over de zojuist beëindigde zitting.

De modieus geklede jongeman die als eerste op de strafzitting verscheen, verdacht van brandstichting, leek niet onmiddellijk op de psychiatrische patiënt van de over hem uitgebrachte rapporten, maar gaande de zitting kwamen zijn theatrale, narcistische trekken steeds duidelijker naar voren.

Daarna kwam een oplichter die een ingenieuze carrouselfraude had bedacht, kennelijk als compensatie voor een eerder faillissement en mislukt gegoochel met tanteagaathleningen.

Die verdachte had een getuige meegenomen die iets moest verklaren over moratoire interesten bij een hypotheek, maar hij was al snel op verdenking van meineed afgevoerd.

Uiteraard zal de rechter met zijn collegae straks gaan oordelen op basis van de tenlastelegging, maar heel stiekem dacht hij weleens dat die wetten vervangen zouden kunnen worden door één groot caoutchoucartikel.

Maar als hij die gedachte uit zou spreken, zou dat dan geen opruiing zijn?

De rechter glimlachte zijns ondanks en ordende zijn gedachten voor het raadkameren na de lunch.

In ieder geval zouden de vonnissen blijk moeten geven van empathie voor de slachtoffers.

Bij de carrouselfraude had de raadsman iets aangestipt over de civiele procedure waarbij zijn cliënt als geïntimeerde was betrokken. De advocaat achtte de strafzaak vexatoir, omdat het in die civiele procedure ging om paulianeus handelen; hij was inmiddels peremptoir gesteld.

De rechter was daarnaar wel nieuwsgierig maar voor de strafzaak leek dit niet relevant.

Hij wilde nog iets in de jurisprudentie nakijken, maar wat ook alweer?

Zijn bijzitters waren wel veel jonger, maar gelukkig geen types die dachten dat je daar met wat googelen ook wel uit kwam.

Maar nu eerst maar een broodje kroket !