woensdag 25 november 2015

Dictee woensdag 25 nov 2015 (3): dictee Ditjes en datjes (74) [802]

Dictee - dictees [802]

Ditjes en datjes (74) 

A. Let op de voluit geschreven vormen van SARS en URL: nu ook in GB met kleine letters, net als in VD.

B. Treurig in Middelharnis: denk je 3 fouten te hebben, ben je een zinseindepunt vergeten en ook vergeten het woord 'oeuvre' (vervelende plek: achter aan de regel geen plaats meer, had op de volgende regel gemoeten) op te schrijven en heb je dus 5 fouten …

C. Troefcallen (dat was wel goed) – getroefcalld – zal in de herziene versie dubbel-l hebben!

D. De Taalunie doet weten: binnenkort komt er een geheel vernieuwde Technische Handleiding. Als die gereed is, wordt deze ook aan GB-gebruikers beschikbaar gesteld!

E. Je kunt dictee 856 maar beter inlijsten. Het was het laatste. Genoeg is genoeg. Ondanks Bart Chabots: "Wilt u meer of minder dictees?". Meer! Meer! Meer! De klus om alle dictees (856 dus) in één bestand te verenigen, zal ik nog wel afmaken …

F. In het correctiemodel van het Groot Erasmus Dictee stond, dat de vormen hart(s)grondig allebei goed zijn. Dat klopt natuurlijk niet. Bij een dictee mag je alleen opschrijven wat er voorgelezen wordt …

G. In dat dictee ook de zinsnede: … en branches zoals wiskunde, sterrenkunde en tenslotte ook wijsbegeerte. De uitleg 'per slot van rekening' is wellicht te billijken, maar 'ten slotte' (aan het eind) kan hier moeilijk fout gerekend worden! Overigens ook in Rotterdam: mooi dictee!

H. In Groningen kwam voor 'beatlejaren'. Daar was ik het niet mee eens. Dat zijn gewoon de jaren waarin de Beatles optraden, onvergelijkbaar met beatrixkapsel – dat is gelexicaliseerd – en heeft een eigen betekenis gekregen. Volgens mij dus Beatle(s)jaren.

I. Al mijn blunders in Groningen zal ik maar niet melden (wel een leuke: reindivo i.p.v. rijmdivo – het verstaan blijft een probleem). Wel kwam voor: elandlende en wildzwijnvlees. Ik had daarvoor: elandlenden- en wildzwijnvlees; samentrekking met 'vlees'. Beslist niet fout (een tussen-n wordt immers niet voorgelezen), maar wel fout gerekend. Nou, één blundertje dan: laisser-passer met r i.p.v. z. Dan ben je trots dat je weet dat het nieuwe GB een koppelteken heeft (VD – nog – niet!), maar je wist ook echt wel dat het (voorheen) laisser faire, laisser aller (met r) en laissez passer (met z) was!

J. Een leuke was natuurlijk in het ollekebolleke 'doctorandus P-dofiel'. Leverde een bonuspunt op!

K. In Groningen kwam ook aan de orde: "Tweede Wereldoorlog, maar dat moet u als een afkorting opschrijven." Nogmaals, ik was totaal uit vorm, dus de 'frank' (WO II) viel niet. Ik meen echter, dat de juiste uitspraak is wee-oo-twee dan wel "wereldoorlog 2", maar dus niet die rare 'omschrijving' van wat je op zou moeten schrijven …

L. Overigens: geen misverstand, geweldig (knap) dictee, geweldige happening.