woensdag 18 november 2015

Dictee woensdag 18 nov 2015 (2): dictee Ditjes en datjes (73) [791]

Dictee - dictees [791]

Ditjes en datjes (73) 

A. Het GB zegt dat naast ICT nu ook ict verdedigbaar is.

B. Tegenwoordig mag naast 'typefout' ook 'typfout' (GB). Daarbij komt 'typ' als stam van het ww. typen en kwam 'type' van het znw. type = gietvorm, gegoten letter = lettervorm.

C. Vervolg zoekfunctie GB: over v* had ik het al gehad. Als je op (kaal) v zoekt, vind je die kale v en daarbij 'Zie ook:' CD&V'er, CD&V-lid, V&W, V-effect, V-formatie, etc. Het ziet ernaar uit, dat de ellende met (bij de v*) aanvallen (wegens vervoeging 'val aan'!) ons hier bespaard blijft, maar ook hier dus geen echte alfabetische lijst. We blijven dus maar uitkijken naar de (bij de volgende herziening) toegezegde 'bladerfunctie', waarmee je kennelijk wel door de hele alfabetische lijst heen kunt gaan!

D. Mij werd nog iets raars gemeld: VD heeft consanguiniteit en consanguïen, GB had die woorden in de vorige editie niet, nu (alleen elektronisch) consanguien (geen consanguiniteit). Hoe zit dat en hoe heeft VD daarmee het keurmerk van de Taalunie gekregen? Wel, als er tienduizenden woorden gecontroleerd moeten worden, zal er ook wel eens iets misgaan … Feitelijk: omdat bij de woorden van vreemde bodem in beide gevallen de uitspraak 'gwie' is en niet 'guu-wie', denk ik dat er geen trema nodig is voor de uitspraak. Mogelijk zal VD dus bakzeil moeten halen … Een voorbeeld, waarbij de uitspraak wel 'guu-wie' is, en dus klinkerbotsing optreedt, is contiguïteit. En dat geldt ook voor genuïen: ook daar is de uitspraak immers 'uu-wie'.

E. Nog een pregnante kwestie, deels al eerder aan de orde geweest: links van het Woord vooraf in de papieren GB: de merknaam Het Groene Boekje is als merknaam beschermd. Kijk echter op de homepage van www.woordenlijst.org, daar staat pontificaal: 'De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje'. Hoe dat nu weer zit? De vraag ligt voor bij de Taalunie! Overigens: is vanwege het beperkte vocabulaire van boekje t.o.v. internet deze zin misleidend: in boekvorm krijg je immers veel minder dan op internet!

F. Voor de rekenliefhebbers onder u nog een puzzeltje: a) Is een getal van 37 negens deelbaar door 37?, b) Is een getal van 38 negens deelbaar door 37?, c) Is een getal van 39 negens deelbaar door 37? Ik heb de getallen zo groot gemaakt dat de rekenmachine of het spreadsheet waarschijnlijk geen soelaas biedt. Natuurlijk kunt u er een rol behangselpapier aan opofferen en via heuse staartdelingen de antwoorden achterhalen, maar u begrijpt dat dit niet echt de bedoeling is … Beter is het te proberen om door redeneren tot de antwoorden te komen. Enne … de rekenmachine kan allicht een beetje helpen … Oplossing volgt binnenkort.