dinsdag 24 november 2015

Dictee dinsdag 24 nov 2015 (2): dictee 856 (2) [797]

Dictee - dictees [797]

Dictee 856, alinea 4 t/m 6.

4. Een chòler of choller is een bedelaar, zwerver, junkie. Het conceptregeerakkoord is geaccordeerd. Het docentenkorps is al behoorlijk uitgedund. Dyompofuto is een hinkelspel waarvoor een figuur met genummerde vakken op de grond wordt getekend. Er heerste die Ruhe eines Kirchhofs. De asielzoekersvoorlichting werd verstoord door hecklers. Je zult maar aan het Hellp-syndroom lijden. Door de hersen werd er een helder beeld gecreëerd op het toneel. Komt er door hersenatrofie meer ruimte om iets op te slaan? Hervese kaas is een sterkruikende en -smakende kaas van Herve of uit het Land van Herve. Het vervangen van 'vanielje' door 'vanille' noemen we herverfransing. De psych heeft haar diepste zielenroerselen blootgelegd.

5. Kun je goed hazen zonder haze? Een hesychast gedijt in contemplatie. Wat heet? Dat wordt een heterdaadje. Wat is een heteroatoom? De aanslagen vonden homochroon plaats. Waarin verschillen heterofilie en heterofyllie? Synchroonzwemsters kunnen beter niet heterokinetisch zijn. De heuenroute [geen tussen-n] is nog niet bekend. Heui, hoe is ie? Een heupbreuk is een collumfractuur. Bij dieren treden wel HD's, heupdysplasieën op. De heupprothesewerking was ruim voldoende. Rubber verkrijg je uit de Hevea brasiliensis. De weg ging heuvelaf. 'Trebuchets' zijn hevelblijdensynoniemen. Piet Hein heeft het spel hex bedacht.

6. De Decamerone verhaalt beslist niet over de hexameron. Wat bedoelt u met 'Hexateuch'? In wormkoekjes zit hexylresorcinol. Kent de HHS ook een hhs? Voorbeeld van de hiaat: geef tante-n-eens een kusje (de n is de hiaatdelger). Kwam die hibakusha uit Hiroshima of uit Nagasaki? Een vertegenwoordiger is een soort hic et ubique. De kapucijn of barrevoetmonnik ging vroeger barrevoets. Een hiel- is geen klokojief. We leven nu in het hier en hiernamaals. Van VD moet je hiëroglifisch schrijven, van GB mag je ook hiëroglyfisch schrijven! De hi- en lofi weergave was uitmuntend. Een infans in utero matris ofwel hansje-in-de-kelder leidt een hiervoormaals leven. Door het drinken van te veel highballs (whisky-soda's) kregen ze last van highs.