vrijdag 24 april 2015

Dictee vrijdag 24 april 2015 (2): dictee Wassenaar 2015 [607]

Dictee - dictees [607]

Dictee Wassenaar 2015
[Geen geannoteerd dictee beschikbaar]

Een culturele oase van uitzonderlijk niveau (auteurs: Carl Doeke Eisma en Dick den Ouden)

1. Ons rustieke dorp is niet alleen letterlijk een groene oase in de Randstad, ook op cultureel gebied kunnen de bewoners zich in groten getale laven aan talloze bronnen van creativiteit die opwellen uit de stabiele bodem.

2. Op auditief gebied worden we in De Paauw telkenmale vergast op musici van ongeëvenaard niveau: hoboïsten, saxofoon- en xylofoonspelers brengen hun repertoire daar ten gehore om maar te zwijgen van de bespelers van een balalaika of een bouzouki.

3. Menig Wassenaarder, al of niet vergezeld van zijn eega, bezoekt exposities of vernissages in de dichtstbijzijnde galerieën om tussen producten van naoorlogse kunst, kitsch te leren onderscheiden.

4.Over de feeëriek verlichte molen zullen we niet te veel uitweiden, maar deze oer-Hollandse visuele sensatie, waarvan we tezamen genieten, is van een exceptionele klasse, ook zonder die illuminatie.

5. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zouden het ongetwijfeld hartstikke leuk vinden om ons dorpscentrum frequenter te kunnen bezoeken, maar staatsiebezoeken hebben helaas vaak prioriteit.

6. De villa Eikenhorst, gesitueerd in De Horsten, is een vrijesectorwoning die onlangs rigoureus werd uitgebreid met een container, vanwaaruit onze soevereine vorst zijn oekazes verzendt.

7. Historici suggereren dat in het verleden dit soort berichten niet digitaal werd verzonden, maar door een koerier te paard te bestemder plaatse werd gebracht.

8. Etymologisch is in het woord krant die koerier nog terug te vinden, maar zijn paard is met de noorderzon weggegaloppeerd.

9. Gedurende een decennium doet de redactie van De Wassenaarse Krant op adequate wijze verslag van het lokale reilen en zeilen, een wekelijkse nek-aan-nekrace met de tijd.

10. Het zou overigens wel gênant zijn wanneer een reclamecommissie ons voor deze laatste zin een financiële sanctie zou opleggen, al was het alleen maar omdat we dit dictee uit liefde voor onze taal hebben geschreven en niet om de pecunia.