donderdag 9 april 2015

Dictee donderdag 09 apr 2015 (1): dictee Groot Roparun Dictee Breda 2015 [592]

Dictee - dictees

Groot Roparun Dictee 2015 (Breda, auteur: Otto Knitel)

Breda Nassaustad

1. Ons fier en grootsteeds Breda heeft zich, onder meer met plaquettes of neogotische gedenktekens in bas-reliëf, het predicaat Nassaustad waardig toegeëigend.
2. Uitentreuren zocht de familie van Johanna van Polanen, een puissant rijke poppedeine van 11 jaar een adellijke huwelijkskandidaat. Een Duitse kanunnik, graaf Engelbrecht van Nassau, was ten slotte de gelukkige.
3. Hun zoon Jan van Nassau, marketingmanager en lobbyist avant la lettre, haalde het Sacrament van Niervaert [eigennaam] naar Breda. In een geciseleerde monstrans werd de wonderouwel naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk gebracht.
4. 80 jaar later kreeg zijn zoon Engelbrecht II in deze kerk een dramatisch geënsceneerd grafmonument. Aanschouw zijn albasten konterfeitsel. Hoe uitgemergeld en afgepeigerd ligt hij daar, postuum gediagnosticeerd als een van Europa's eerste syfilislijders.
5. Zijn voluptueuze opvolger Hendrik III was allesbehalve een moeë, larmoyante of ideeëloze Heer [van een heerlijkheid] van Breda. Na knoertharde koeliearbeid van velen kreeg de stad een hypermoderne omwalling en Nederlands eerste renaissancistisch kasteel.
6. Zelfs van bosaanleg wist Hendrik het naadje van de kous. Eerder dennenzaad was naatje gebleken. Maar gerenommeerd Beiers plantgoed groeide uit tot de bosschages van ons 500-jarig Mastbos.
7. Fameuze bourgondische exuberante banketten werden voor gasten van Willem van Oranje op het kasteel aangericht. Menig copieus lucullusmaal vormde een aanslag op het maag-darmstelsel van de genodigden: een tournedostje met saffraansaus of soufflés met sliptong en cantharellen.
8. Zijn zoon Maurits trouwde nooit, maar mogen we hem, met 8 kinderen bij 6 vrouwen, niet rechttoe rechtaan een promiscue casanova noemen? Na Maurits' mythische turfschiplist plantte hij – bijna gênant ijzerenheinig – zijn banier in de stad: Breda is en blijft een Nassaustad!

Shoot-outzin
De paloeter [bedrieger, deugniet] mat allolalie [zekere spraakstoornis] palulde [leuterde] onder de paloeloe [zekere grote plant] dat uit de praseodymiumkleurige [chemisch element, zeldzame aarde, atoomnummer 59] ornithopter [door Leonardo da Vinci ontworpen vliegmachine] een illiciet [ongeoorloofd, verboden] pamflettistisch palimpsest [zeker stuk papyrus of perkament] op de pangolin [schubdier] in het collenchymrijke [steunweefsel in planten] orseillemos [soort van korstmos] geworpen was.


4 fouten Rein: 'dat' vergeten (!), collensym i.p.v. collenchym (had ik wel goed moeten hebben), palloeter i.p.v. paloeter (onbekend) en 'pangholin' i.p.v. 'pangolin' (kennelijk onder invloed van 'panghoeloe'). Overigens komt 'palullen' niet meer voor in de nieuwste versie van VD.