donderdag 16 april 2015

Dictee donderdag 16 apr 2015 (1): dictee Terneuzen 2015 [601]

Dictee - dictees [601]

Dictee Terneuzen 2015

Cursief: invulplaatsen liefhebbers (40)
Onderstreept: invulplaatsen specialisten (40)

Geannoteerd dictee beschikbaar: leentfaar@zeelandnet.nl of laat je op de maillijst 'Annotatie' zetten …

Waan-zin (auteur: Marc de Smit)

2026. De beroemde oud-lexicograaf, die na het innemen van een portie tributyltin onder continue camerabewaking staat in een van de toppaazen van de Lage landen, kijkt als een gekke henkie verdwaasd om zich heen. Hij bevindt zich in een gecapitonneerde cel waar aan de muur een paar calques hangen. Op een ervan staan op een plateaugletsjer zes toggenburgers afgebeeld, door de anonieme kunstenaar knap weergegeven als politika zoa. Vanuit zijn raam kijkt hij uit over een tuin, waar door de conciërge vigna wordt geteeld, enkele chayotes, wat broccoli en zelfs een napi, de laatste welke afgelopen paasmaandag in zijn sajoer lodeh zat. Een buitenvolièretje met daarin enkele cirlgorzen completeren het rustgevende uitzicht.

De voormalige woordenboekmaker draagt een pashmina (hij heeft wel iets met sjaaltjes [shawltjes]), een galabia met ruches [ruchejes] en hij heeft flats aan. Al zijn kledingstukken zijn gede-etiketteerd. Waarom? Wel, omdat hij – laci! – op geen enkele manier nog met woorden geconfronteerd mag worden: woorden hebben hem zinneloos gemaakt. Volgens zijn behandelend arts (die van opleiding myoloog is en in zijn geboorteregio, Erets Jisraël, een beroemd wetenschapper was wiens magnum opus over het spierweefsel van canthariden al decennialang toonaangevend is) was de kuur met kleine hoeveelheden raneynikkel die door zijn eten werden gemengd nochtans hoopgevend. Tot enkele jaren geleden, irrevocabel de vierde spellinghervorming c.q. –aanpassing in zijn leven zich aandiende…

Hij had in de jaren vóór 1995 probleemloos de question brûlante van de tussen-n helpen oplossen, was in 2005, weliswaar met enige résistance, overgegaan op de schrijfwijze paddenstoel en had zich in de aanloop naar 2015 gebogen over woorden als 'hardlood' en 'schutsluis'. De tics douloureux die zich na afloop van deze opdracht bij hem manifesteerden, verontrustten hem in eerste instantie niet al te erg. Maar eind 2022, toen na de dodelijke ghazidsja, die
Noord-Brabant bijna volledig in de as gelegd had, de hoedna werd ondertekend in het stadhuis van de overwonnen Bosschenaren, kreeg hij de opdracht die zijn leven zou maken tot wat het nu is: dat van een psychastheen wrak.


Internationaliseer de spelling, was zijn taak.

Antoine Beaune, de kwestieuze persoon, vatte zijn werk energiek aan. 'En van je hela, hola, houd er de moed maar in,' zong hij de eerste dagen zelfs, zijn minigilles-de-la-tourettesyndroom als een akkefietje [akkevietje] dapper negerend. 'Oe's worden u's, j's Griekse y's, appeltje-eitje is dit,' knikte (of eigenlijk: schudde) hij tevreden. Tot hij aan woorden kwam die hun oorsprong hadden in het Akkadisch, het Nieuwgrieks en de kliktaal Xhosa. Tja, en toen ging het snel, dames en heren… De hoogleraar in woorden verviel in no time tot hoe we hem in de eerste alinea van deze sobstory hebben leren kennen – zijn cortex een puinhoop, van appestaat tot hypofyse. Een plant is hij nu nog slechts, laten we zeggen een lycopodium, wolfsklauw, om nog iets van zijn vroegere grandeur in zijn huidige toestand te laten doorklinken.

Kan het u ook gebeuren, geachte aanwezigen? Het kan. Zit daarom niet steeds met uw neus in de boeken! Sport wat: trek er bijvoorbeeld eens op uit met een sharpie of doe iets anders nautisch, tai-chi of kickboks desnoods een paar uur in de week, zodat wij volgend jaar coram Deo een ex aequo in het danmalige dictee niet hoeven te doorbreken door u polyhydroxyaldehyde te laten opschrijven, maar door degenen die gelijk eindigen honderd meter te laten skiën op een buckelpiste.

Zullen we dat bij dezen maar afspreken?