zaterdag 18 maart 2017

Dictee zaterdag 18 maart 2017 (2): dictee Groot Dictee van Voorne-Putten 2017 [1083]

Dictee - dictees [1083]

Groot Dictee Voorne-Putten 2017

(Geen titel; auteur: Esther Kreukniet)

1. Aan de Voornse duinrand lagen in het de epoque [tijdvak] van de negentiende eeuw (19(d)e eeuw) verschillende idyllische buitenplaatsen.

2. Als ware lusthoven vormden zij een apotheose [indrukwekkend hoogtepunt] van Voorne.

3. Deze idiosyncratische [karakteristieke] Vinex-locatie avant la lettre [voordat het genoemde begrip bestond] was volgens oude gegevens in handen van de burgemeester en de baljuw, die tijdens het ancien régime [gevestigde orde vóór een omslag] de vorst vertegenwoordigde(n). [((burgemeester en) baljuw)] 

4. Op een duin westelijk van de Noortdijk [straatnaam Oostvoorne? Niet te vinden in heden en verleden] zou ooit een houten belvedère [toren, koepel, etc. met fraai uitzicht] geweest zijn.

5. In dat paviljoen bespraken de heemraden van de Generale Dijkage [van Voorne-Putten; door de Staten van Holland in 1630-1631 ingesteld] na een inspannende inspectietocht hun myopie [bijziendheid].

6. Ze alludeerden [toespelingen maken] op apocriefe vondsten, die ze artificieel [vero: kunstig] en met bisbilles [gekibbel] eloquent [welsprekend] van prolegomena [inleidende opmerkingen] voorzagen.

7. Niettegenstaande zijn royale herenhuizen in het centrum van Heenvliet en zijn omvangrijke landerijenbezit, had een niet nader bekend vigilante [waakzaam, wakker, flink] bloedverwant behoefte aan zeelucht.

8. Zowel zoöplastiek [opzetten van dieren] als xylografie [houtsnijkunst] was een hobby van de afgepeigerde concubinaten [buitenechtelijke samenlevingen].

9. In 1958 [ook in letters toegestaan] vond de laatste openbare houtverkoping plaats, het einde van driehonderd (300) jaar oude pernicieuze [verderfelijke] traditie in Oostvoorne.

10. Met affectie [liefde] weidde de divagerende [(ook) uitweiden] nieuwe herenboer uit over de modernisatie van Kooysigt [oude boerderij, ook wel: Kooysight].

11. Zo kon hij met Googleoptimalisatie een bed and breakfast faciliteren met gin-tonic, hotstoneyoga, suppen [= peddelsurfen] en paintballen voor recruiters [rekruteerder, werft personeel] met het chronischevermoeidheidssyndroom.

12. Door zijn verbeelding leed de kadee [kwant] aan somnambulisme [slaapwandelen] en promoveerde hij tot doctor in de rechtswetenschappen, waardoor hij het notariaat in Brielle kon uitoefenen.