donderdag 23 maart 2017

Dictee donderdag 23 maart 2017 (6): dictee 200 jaar UGent [1090]


Dictee - dictees [1090]

Dictee 200 jaar UGent 2017

Van 60 woorden of uitdrukkingen moest via meerkeuzevragen (2-5 antwoorden) de juiste vorm gekozen worden. Hier de juiste antwoorden (later misschien nog wel de gehele tekst ...). Overallwinnaar: alumnus Leen Ribbens 3 fouten (Rein ook 3 fouten – via livestream op internet: dik tevreden!) Er waren 485 deelnemers. De beste student had 4 fouten.

1. hoezees (znw., VD)
2. whatsappte
3. balalaika
4. insignes
5. distantieerde
6. amice
7. zevenmijlsstappen
8. horizonten
9. gildebroeders
10. comité
11. éminences grises (ook goed: éminence grises – GB – maar stond niet bij de alternatieven).
12. aanwensel
13. peroreren
14. West-Vlaamse
15. praktiseerden
16. Sapristi (begin zin, één p)
17. smartboardapplicatie
18. semiserieuze
19. fraseologie
20. meesten (van ons)
21. vermeiden
22. dinertje
23. rood aangelopen (GB)
24. pijp- en sigaardampen
25. broeierig
26. konterfeitsel
27. breugeliaanse
28. filisters
29. gerstenat
30. bijkans
31. rock-'n-roller
32. Pajottenvlaams (niet in wdb., als: Verkavelingsvlaams)
33. diste
34. impressionistische
35. wim-t-schippersgehalte (VD, is: à la ...)
36. ditjes en datjes
37. ontologische
38. Piet Snot
39. stresssyndroom
40. onstelpbaar
41. logorroe
42. (gij) werdt
43. verslonzen
44. lavallière
45. rekwisieten
46. Somma sommarum (begin zin)
47. gefriseerd
48. dedain
49. Emile Clausachtig (gaat om de persoon zelf)
50. goudgeel
51. hijgerig
52. ewigweibliche
53. picknickmand
54. brie (kaas)
55. gekaramelliseerd
56. resuscitatie
57. cruiseten
58. squameuze
59. gps'en
60. leidden (v.t.)