vrijdag 31 maart 2017

Dictee vrijdag 31 maart 2017 (5): dictee Oefendictee maart 2017 (6) [1103]

Dictee - dictees [1103]

Oefendictee maart 2017 (6)

1. Carotte is verdedigend spel (bij biljarten; bij voetbal is dat catenaccio), maar het is ook een peen. Bij een karot moet je aan pruimtabak of een rolletje geldstukken denken. Malagassische inwoners spreken Malagasi. Die maître(s) toch: als chef-kok en bij het schermen (niveau boven prévôt), de maître-chanteur(s) (afperser), maître d' [die] (mv.: maître d's – maîtres d') = maître(s) d'hôtel (GB ook: maître d'hôtels), maître(s) Jacques = manusje-van-alles, maîtresse (n, s) (GB: s), dus ontegenzeggelijk: zijn maîtresseverzameling ..., maître(s)-tambour (GB zou (!) ook hebben: maître-tambours) en ... zijn maîtresse maitriseren. Zijn coup d'essai was een coup de maître: zijn proefstuk was een meesterstuk. Matressen beheerden een bewaar- of kleuterschool. verder met 'maitr*' nog even binnen artikelen kijken: lekkere agnèssorelsoep (kippenroomsoep), baisait [baaj-saajt] (Antilliaanse maîtresse, vgl. bijzit, concubine, man: concubin), chère amie, hulpverloofde en deuxième bureau (eufemistisch), cinq-à-sept (bezoektijd, vast bezoek aan ...), mekake (een Japanse ...) en petite maison (woning voor ...). Ook kledingstukken zijn wel aan dit onderwerp gelinkt: fontange (hoog dameskapsel – die van Lodewijk XIV), lavallière (genoemd naar die (ze was wel de eerste) van – toe maar! – ook: Lodewijk XIV, die kon er wat van) en pompadoer (stof genoemd naar die van Lodewijk XV).

 2. De marine-eenheid voerde een marien onderzoek uit. De dijonnaise is op! De afkorting van mebibyte is MiB. Een MBA is een master of business administration en de mba is de moderne bedrijfsadministratie. Met CFC wordt cfk bedoeld. Achteraf kan ik zo'n
ex-post-factoverklaring ook wel verzinnen ... Een knoert is een knoeperd. Ook op Bikini worden minieme bikinietjes gedragen. Het dictee-event was erg geslaagd. Aan de haven vindt je partner een bric-à-bracwinkeltje. Even verder zoeken met '*cw*': ABC-wapens (atomaire, biologische, chemische wapens), abc-werk, ACW (o.a. Algemeen Christelijk Werkersverbond), cw (internet Curaçao), CW (contante waarde), CWI (in NL: Centrum voor Werk en Inkomen), cwt (centweight), FME-CWM (Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie - Contactgroep van Werkgevers in de Metaalindustrie), macwaarde, micwaarde, NBC-wapens (nucleaire, biologische of chemische wapens), nordic walken en nordic walking, OCW (in NL: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – ook wel OCenW), OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons), stucwerk(er), VNO-NCW (Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlandse Christelijke Werkgeversorganisatie), wc-wand, stucwand, pc-warenhuis, pc-wereld, languedocwijn, medocwijn (zoals pauillac), malbecwijn en pc-winkelier.


3. Gezocht op '*werk' (een selectie): art-nouveau-ijzerwerk,
terra-nigra-aardewerk, duw- en trekwerk, gooi-en-smijtwerk,
knip-en-plakwerk en kunst- en vliegwerk. Let op: tegenwoordig laat GB je een Nisskakam kopen (tegen hoofdluis). Hij draagt geen goatee, maar een henri-quatre. De huichelaar had huigproblemen. De avondmaalstafel is de tafel des Heren. Met de esofagoscoop kan de arts de oesophagus op esofagitis inspecteren. Ze bracht orfische gezangen ten gehore: luisterde de orpheusgrasmus mee in het timotheegras? Het project vordert met reuzenschreden – à pas de géant. In mijn furor scribendi ga ik tekeer als een animal scribax. Ben jij lid van die roei- en zeilvereniging? Hou 'm in de rojem. Er heerst daar een rivièraklimaat.


4. Gezocht op '*coeur*': (à) contrecoeur (met tegenzin), affaire de coeur (liefdesaangelegenheid), amant de coeur (geliefde), cache-coeur (kort damestruitje), coeur de boeuf (grote tomaat), coeur de palmier (palmhart = spruit van palm als groente), cri du coeur (hartenkreet), de bon coeur (van harte, gewillig), en coeur (hartvormig), intelligence du coeur (uit het hart voortkomend begrip), le coeur léger (met een licht gemoed), mauvaise tête et bon coeur (driftkop met een goed hart), politesse de coeur (fijngevoeligheid in het omgaan met anderen) en une chaumière et son coeur (ongecompliceerd geluk). Let op: ook courage komt van 'coeur'. En S.C. staat voor Sacré Coeur (congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Jezus).