woensdag 15 maart 2017

Dictee woensdag 15 maart 2017 (2): dictee Oefendictee maart 2017 (3) [1080]

Dictee - dictees [1080]

Oefendictee maart 2017 (3)

De 100 onderstreepte woorden moeten worden ingevuld.

De wereld om ons heen: Sarah, Sjors, Jelle, Maria en Kobus

1. Kijk haar nou in dat prêt-à-porterpakje. Ik had liever een
haute-couturedeux-piècesje gezien. Met XXL-T-shirt ken ik haar wel en ook Sarahs afgedragen en bijna-versleten [zie Taaladvies 578], uitgelubberde fantasiebikinietje ken ik wel. Zou ze neo-islamaficionada worden, dan zou ze zich na elke adhan – later gevolgd door de ikamagevolg geven aan die oproep tot asr [ah-suhr], het namiddag-, en fajr [fah-djuhr], het ochtendgebed. Maar dat deed ze niet. Ze schafte een boeddha aan, las hoe je bodhisattva kon worden, had haar karma – dat de samsara, eindigend met het nirwana, bepaalde – te verliezen en zag wel wat in dat non-theïsme van met name het zenboeddhisme; in de stoepa zou ze een reliek van Boeddha vereren.


2. Sjors' leven is niet te omschrijven als een vie manquée, gekenmerkt door chaerofobie met afkeer van vreugde en vrolijkheid. Weliswaar kende hij als niet-jood de Vreugde der Wet niet, maar dat mocht de pret niet drukken. Een polygyn huwelijk zat er niet in en zijn monogame verbintenis strandde zoals bij velen op de seven-year itch. De sexcuses van zijn eegade brachten hem in de bdsm-scene, dat is voluit trouwens: bondage, dominance, sadism & masochism. Het sadomasochisme sprak hem aan. Hij kickte met name op ponyplay. Hij onderging dat en gaf geen kik. Een rare aberratie – kwam dat door het fragiele-X-syndroom? – zorgde ervoor dat hij zijn kiksen altijd aan wilde. Op de ene sekscapade volgde de andere en uiteindelijk leidde dat tot het oplopen van chlamydia-averij.

3. Hierbij een in-extensoverslag van Jelles bemoeienis met Flora's kinderen. Zijn centre d'intérêt is ontstaan uit en gegroeid door de floriade in Venlo van 2012. De baard van Mozes (het slaapkamergeluk), de uchiki kuri (een Japanse pompoen), de
suzanne-met-de-mooie-ogen
(uit de acanthusfamilie), de pyrethrum (wilde bertram) en de eschscholtzia (de goudpapaver), ja daar viel hij voor. Venlo's bekendheid is enorm gegroeid – gij vondt dat toch ook? – en Jelle heeft inmiddels een bloemisterij-bv, die er wezen mag. Als dga verdient hij goed aan deze businesscase. Het op een na laatste verrassende e-mailtje dat hij recent ontving – nou vraag ik je – was of hij ook thomasslakken- en/of arrowrootmeel kon leveren: tenhemelschreiend, toch?


4. De Jakobsdag is de dag van de Heilige Jacobus. Maar we willen vooral Maria's gedachtenis accentueren. Het gaat dus niet over de scala caeli (de jakobsladder) of "Rorate coeli desuper" (Dauwt hemelen uit den hoge). We beginnen met de mariamaand oktober, vervolgen met de zeven smarten en vreugden van Maria, op een schilderij wordt de Virgo inter Virgines uitgebeeld, 'stella maris' is een epitheton van Maria, ook in een Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt
Maria-Tenhemelopneming
herdacht, 'mater gloriosa' is een glorieuze benadering van haar, 'mater dolorosa' een wat droeviger; 'jasses marante' is een bekende van haar naam afgeleide bastaardvloek, een engelse groetenis komt haar toe, in een deësis doet zij met Christus en Johannes de Doper een goed woord voor de mensheid, met 'consolatrix afflictorum' wordt zij als troosteres der verdrukten aangeduid en we besluiten met haar titel 'Allerreinste Moeder'.


5. Kobus' ambitie was: ook een hele alinea vullen. Lukt dat met Kille Kobus (de dood) en een kobus (visdiefje, penis)? Nee, dus. Dan maar wat inleveren en overgaan op '*obu*': aleppobuil (ook: oriëntzweer of kala-azar, dan wel leishmaniasis), en biobutanol (verkregen via pyrolyse), business-to-business (ook wel: b2b), labor improbus (onvermoeibare arbeid), locoburgemeester en robusta (koffieplant). Ten slotte: er zijn vier isomere butanolen: 1 en 2butanol en
2methyl-1-propanol (= isobutylalcohol) die alle drie vloeibaar zijn, en
2methyl-2-propanol, een naar kamfer ruikende kristallijne stof die geproduceerd wordt door katalytische additie van water aan isobuteen.