woensdag 8 maart 2017

Dictee woensdag 08 maart 2017 (1): dictee Voorronde Emelwerda-NOP-dictee 2017 [1075]

Dictee - dictees [1075]  

Voorronde Emelwerda-NOP-dictee


Let op: de fouten en antwoorden van de meerkeuzevragen staan onderaan dit document!


A. Zoek de fouten

1. De glamoreuze TV-showpresentatrice annex soapactrice, die normaliter gestand-ind werd bij blootscènes, stond in dubio of ze met haar bikini'tje het strand opdurfde.
2. In de lijdraad staat dat je bijtels, klouwhamers en hydraulische boors met belijd moet hanteren om te vermijden dat je van stijgers en bouwplatforms valt.
3. De bouwondernemer die vervolgens eigengerijd zijn wenkbrouwen vronst en iets wauwelt over bouten en moeren zal bakzijl halen. Het zij zo.
4. De tweede week bivakeerden ze temidden van de pretentieuse jetset in een vijf sterren hotel op Ibiza, waar ze diverse exeptionele gerechten met kreeft en inkvisringen verorderden.
5. Uit onderzoek blijkt dat proactief optreden regelmatig opgrond van ethnische profilering gebeurt.
6. Als je door buitennissige schranspartijen, bachanalen en bankhangen uitdijdt en eruit ziet als een Michelinmannetje, word je geregeld een nieuw diëet aangeraden.
7. Het meredeel van het squadron ging er vanuit dat de exercitie met de gewensde acuratesse ten uitvoer was gebracht.
8. De Tweede Kamerleden bestreden deze visie en beklemtoonden dat de taktische planning van de paratroopers in de helikopters weldegelijk te wensen overliet.

B. Kies de juiste schrijfwijze
1. a. colepotlood        b. kohlpotlood        c. koolpotlood
2. a. nietscheaanse     b. nietzscheaanse  c. nieztscheaanse
3. a. gelogenstraft      b. geloogenstraft    c. geloochenstraft
4. a. knickebocker     b. knickerbocker    c. nikkebokker
5. a. beauties             b. beautys              c. beauty’s
6. a. politie optreden  b. politieoptreden   c. politie-optreden
7. a. anti Amerikaans b. anti-Amerikaans c. antiAmerikaans
8. a. shiitisch              b. sjiiietsch             c. sjiitisch
9. a. fricandeau          b. fricandau            c. friquando
10. a. galloperen        b. gallopperen        c. galopperen

Oplossingen.

A. De 37 fouten (groen = goed)
1. glamoreuze --- > glamoureuze * TV-showpresentatrice --- > tv-showpresentatrice * bikini'tje --- > bikinietje * opdurfde --- > op durfde * [gestand-ind – dubieus, maar lijkt niet fout] 2. lijdraad --- > leidraad * bijtels --- > beitels * klouwhamers --- > klauwhamers * boors --- > boren * belijd --- > beleid * stijgers --- > steigers 3. eigengerijd --- > eigengereid * wenkbrouwen --- > wenkbrauwen * vronst --- > fronst * bakzijl --- > bakzeil 4. bivakeerden --- > bivakkeerden * temidden --- > te midden * pretentieuse --- > pretentieuze * vijf sterren hotel --- > vijfsterrenhotel * exeptionele --- > exceptionele * inkvisringen --- > inktvisringen * verorderden --- > verorberden 5. opgrond --- > op grond * ethnische --- > etnische 6. buitennissige --- > buitenissige * bachanalen --- > bacchanalen * uitdijdt --- > uitdijt * eruit ziet --- > eruitziet * Michelinmannetje --- > michelinmannetje * word --- > wordt * diëet --- > dieet 7. meredeel --- > merendeel * er vanuit --- > ervan uit * gewensde --- > gewenste * acuratesse --- > accuratesse 8. taktische --- > tactische * paratroopers --- > paratroepers * weldegelijk --- > wel degelijk

B Antwoorden meerkeuzevragen, juist is:

1. b kohlpotlood
2. b nietzscheaanse (opvatting)
3. a gelogenstraft
4. b knickerbocker
5. c beauty's
6. b. politieoptreden
7. b. anti-Amerikaans
8. c sjiitisch
9. a fricandeau
10. c galopperen