woensdag 22 maart 2017

Dictee woensdag 22 maart 2017 (1): dictee Groot Edes Dictee 2017 [1084]

Dictee - dictees [1084]

Groot Edes Dictee 2017 (auteur: Harry Oonk)

1. Mopperen over de spelling is voor veel Nederlanders en Vlamingen een favoriet tijdverdrijf. Schrijvers en taalpuristen kwetteren lustig mee in het peloton van criticasters.

2. Dit dictee is geen inluisactie, volgeplempt [niet: volgepland] met instinkers zoals rock-'n-roll, déjà-vugevoel, pop-upcafés, coquille(s) Saint-Jacques [VD] en crème(s) brûlée(s), maar is een oefening in
jip-en-janneketaal.


3. Ik ga u verwennen met de mirakels van de tussen-n. Er is de laatste decennia flink gesleuteld aan de schrijfwijze maar de uitspraak ijlt zodanig na dat wellicht te allen tijde de tussen-n niet altijd duidelijk wordt gearticuleerd.

4. In correct Nederlands: duivenkervel, kippengaas, spillepoot, paddenstoel, bolleboos, ruggengraat, ruggespraak, klerezooi en zielenpiet. Zo spel je rattenkruit als het gaat over gif en rattenkruid als het een plant betreft.

5. In onze taal is globalisering een verengelsing. Onlangs heb ik namelijk een iPhone [nog niet in GB, VD] aangeschaft, heb appjes consciëntieus gedownload en geïnstalleerd, iedereen ge-sms't, ge-e-maild en geback-upt; tenslotte heb ik mezelf getrakteerd op mokka-ijs met drambuie [VD, uitspraak: drèhm-bjoe-wih of
drahm-bwie - Schotse likeur]
.


6. In het feest van de afkortingen schrijven we zonder schroom: NAVO, havo, CVA, tbc, MB [megabyte], kHz [kiloherz], AOW, a.h.w. [als het ware], B en W [burgemeester en wethouders], CDA, zzp'er, en dan hebben we het in deze ver-van-mijn-bedshow nog niet gehad over A4'tjes, cd'tjes en het inmiddels oprispende maag-darmstelsel.
NB: cva = commissie van advies!

7. Een blijvende uitdaging zijn de d's en de t's. Wat wordt je vakantiebestemming dit jaar? In het cruijffiaans [GB, bnw.; voor 'het' cruijffiaans: vgl. steenkolenengels]: als je [cijfers] 52 wordt, word je nooit meer [idem] 51.

8. Uiteindelijk zitten wij hier te schrijven voor het goede doel: Manege zonder Drempels [in ontvangen e-mail en op folder die voor het dictee op de tafels lag ...], alwaar het huifbedrijden [stond aaneen in die folder!] wordt verzorgd. Dit betreft hippotherapie: het therapeutisch en orthopedagogisch werken met het paard als partner. De bewegingen van het paard zorgen, bij deze vaak rolstoelgebonden kinderen voor plezier en ontspanning.

9. Tot slot dank ik u diep voor uw liefdevolle medewerking aan deze collectieve kwelling voor het goede doel. Blijf schrijven in een gulden snede!

10. Met de meeste hoogachting,
uw stadsdichter van Ede