vrijdag 31 maart 2017

Dictee vrijdag 31 maart 2017 (3): dictee Groot Alphens Dictee 2017 [1101]

Dictee - dictees [1101]

Groot Alphens Dictee 2017 (auteur: Alexander MacLean)

Saters. advocatenvocabulaire en een dichter – Groot Alphens Dictee 30 maart 2017

1. Het begon met een deceptie vanjewelste [GB ook: van jewelste, van je welste]: Liesbeth Spies kon niet komen voorlezen. De dicteeschrijver had zich erop verheugd dat het oud-Tweede Kamerlid van CDA-huize, dat tevens oud-minister en oud-lid van de Zuid-Hollandse Gedeputeerde Staten is, een stuk te laten lezen waarvan haar wangen karmozijn zouden kleuren.

2. In zijn op hol slaande fantasieën had hij haar een in een feeëriek landschap gesitueerd poëem laten voordragen, waarin een reidans werd uitgevoerd door een equipe van in niemendalletjes en negligés gestoken saters en nimfen, wier heen en weer lopen en op en neer bewegen menig mannen- en wellicht ook vrouwenhart zouden doen fibrilleren.

3. Niets daarvan: een excellente remplaçant werd gevonden in de
ex-Artsen zonder Grenzenmedewerker Arjan Erkel voor wie tekstueel in een minder esoterische richting moest worden geopereerd.


4. De dicteeschrijver liet zich niet terneerslaan en raakte zelfs extra geïnspireerd. Hij is oud-advocaat en had nu eenmaal de taak aanvaard: hij zou zich er op consciëntieuze wijze van kwijten en voldoende contentieuze elementen toevoegen. Overigens was hij door de Alphense soroptimisten al onverbiddelijk peremptoir gesteld [verder uitstel niet toestaan] tegen kerstavond; hij moest onmiddellijk en zonder meieren of jeremiëren aan de slag.

5. Het juridisch metier biedt een keur aan dicteewaardige en de facto negentiende-eeuwse rariteiten, zoals het judicium, de procureur en het faillissement, het sepot en de conditio (VD) sine qua non. Het is bepaald geen jip-en-janneketaal die de confrères en amices bezigen.

6. Zou dat de reden zijn dat hun emplooi zo exorbitant wordt betaald? Of gaat er van dat jargon een placeboachtige heilzame werking uit, zoals dat volgens sommigen het geval is bij homeopathie, fytotherapie, chiropraxie, reiki en voetzoolreflexologie?

7. Over juristen gesproken: in het Alphense was 2016 het J.C. Bloemjaar. Er verschenen over deze tot jurist opgeleide dichter hagiografieën en er was zelfs een Bloemdictee! Bloem zou er moe van zijn geworden: hij was lethargisch en leed waarschijnlijk aan oblomovisme; wat hij al deed, deed hij op z'n janboerenfluitjes en hij werd meermaals ontslagen.

8. In zijn biografie worden trouwens meer mindere kanten van Bloem besproken: hij viel op zeer jonge fabrieks- en dienstmeisjes, die volgens de biograaf zijn seksuele appetijt opwekten. En Bloem schreef in het interbellum onder meer enkele antisemitische teksten. Hij was voor een wijle NSB'er en sprak positief over het Derde Rijk.

9. Later distantieerde hij zich van de nazi's en hij ontving alsnog vele literaire [GB ook: tt] prijzen en medailles: met recht en reden mag Alphen trots zijn op Bloem, die opgroeide in Villa Nuova, dicht bij 's Molenaarsbrug [eigennaam, hotel-restaurant] gelegen.
[Geschrapt in de laatste zin: Heimanswetering, water in Alphen.]