vrijdag 2 oktober 2015

Dictee zaterdag 03 okt 2015 (1): dictee Column Zeeland (nieuw GB 12 okt) [738]

Dictee - dictees [738]

Column Zeeland

Ook bij de presentatie van het nieuwe Groene Boekje in Den Haag op 12 oktober mag ik aanwezig zijn. Als ode aan Zeeland ook nog maar even gezocht op 'Zeeland' (*zeeland*) … Nog wel in de 'oude' elektronische van Dale …
En gevonden: 1) Nieuw-Zeeland, 2) nieuwzeelander: zeker ras van konijnen, 3) Oostzeeland: de landen die aan de Oostzee gelegen zijn (de Baltische staten Litouwen, Letland en Estland), 4) zeeland (kleine letter): aan of in zee gelegen land, vergelijk: kustland, 5) de begroesde schorren van Zeeland: met een 'groeze' bedekt, dat is: begroeid, 6) Zeeland bewester Schelde, synoniem: Zeeuws-Vlaanderen, 7) de Nieuw-Zeelandse dollar, 8) toen hebben ze heel Zeeland ge├»nundeerd …, 9) de steurgarnaal wordt aangetroffen in de Noordzee, de Schelde en de brakke wateren van Zeeland, synoniem: glasgarnaal, steurkrab (tienpotig schaaldier dat sterk lijkt op de garnaal, met een lengte tot 5 cm (Palaemon squilla), 10) Beatrixvloed: (weinig gebruikt) grote stormvloed waardoor op 31 januari (de verjaardag van prinses Beatrix) en 1 februari 1953 grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en
Noord-Brabant overstroomden, 11) Deltaplan: het plan tot versterking van de dijken en de gedeeltelijke afsluiting van de riviermonden in Zeeland en bij de Zuid-Hollandse eilanden, 12) Eerste Edele: vroegere vertegenwoordiger van de adel in de Staten van Zeeland, 13) HZ: Hogeschool Zeeland, 14) K: (in Nederland, historisch, vroeger op nummerborden van auto's) Zeeland, 15) luctor et emergo: ik worstel en ontzwem (devies in het wapen van Zeeland), 16) meekrap: soort van overblijvend kruid van de sterbladigenfamilie, vroeger vooral in Zeeland in het groot verbouwd om de in de wortelstokken vervatte kleurstof en thans nog wel in kruidentuinen als medicinale plant (Rubia tinctorum), 17) met: landmaat in Zeeland, 18) oorijzer: kap of beugel van edelmetaal onder de vrouwenmuts, in sommige streken, bv. in Zeeland, gedragen, synoniem: hoofdijzer, 19) penninggeld: omslag in sommige waterschappen van Holland en Zeeland van de dijkplichtigen geheven, 20) selbarnen: middeleeuwse methode van zoutwinning in Holland en Zeeland, 21) klein slijkgras: grassoort die in Zeeland op de slikken gevonden wordt en ook langs de Waddenkust wordt aangeplant (Spartina maritima), 22) stelle: opgeworpen hoogte of heuvel, vroeger op schorgronden in Zeeland, waar het vee bij opkomend water een goed heenkomen zocht, synoniem: stelberg, 23) vliedberg: kunstmatige heuvel waarop men bij overstromingen kon vluchten (m.n. in Zeeland), synoniem: vliedheuvel, 24) (in Zeeland) wit op wit: het verbouwen van twee graangewassen direct na elkaar op hetzelfde perceel en 25) ZL: Zeeland.
Ten slotte nog een uitsmijter: wist u dat ze op Zuid-Beveland een inwoner van Zeeuws-Vlaanderen een 'poep' (kennelijk als scheldwoord bedoeld) noemen? Ik in ieder geval niet!