dinsdag 6 oktober 2015

Dictee dinsdag 06 okt 2015 (1): dictee Oplossing Voorronde Baarn [743]

Dictee - dictees [743]

Oplossing Voorronde Baarns Dictee

De inzendtermijn is verlopen, daarom kan de oplossing gepubliceerd worden!

Driekeuzevragen (groen = goed)

1          kakketoe                   kakkatoe                   kaketoe
2          Curaçaoënaar          Curacaoënaar          Curaçao-enaar
3          trukendoos                trucendoos                truquendoos
4          nekaannekrace         nek-aan-nek-race     nek-aan-nekrace
5          tweeëiig                     twee-eiig                   twee-eiïg
6          aktetas                       actentas                     actetas
7          impresario                 impressario               inpressario
8          konsensus                 consensus                 concensus
9          dislektisch                 dislectisch                 dyslectisch
10       entre-acte                  entreacte                   entr'acte
11       diners                         dinés                          diné's
12       kabballa                     kaballa                       kabbala
13       plusminusteken         plus-minusteken       plus-minus-teken
14       Nietscheaan              Niezscheaan             nietzscheaan
15       crapaudje                  crapaudtje                 crapeautje
16       baccil                         bacil                           basil
17       in spé                         in spae                       in spe
18       gecrosst                    gecrossed                 gecrost
19       prinsessenboon        princessenboon        prinsesseboon
20       caleidoscoop            kaleidoscoop            kaleidoskoop

Beschrijf per zin de spelfout(en) [rood was fout, groen is goed]

1) De meeste vwo'ers zijn geslaagd voor hun Citotoets Cito-toets, sommigen van hen zelfs met mooie cijfers.

2) Wie beweerd beweert alle regels van het Nederlands te kennen, zal er bekaaid vanaf komen van afkomen.

3) Wie kent bij voorbeeld bijvoorbeeld alle ins en outs van de svarabhaktivocaal in het Standaardnederlands?

4) Soms kan de drankduivel, uw u aller vriend, soelaas bieden; met slivovitsj is voorzichtigheid echter ten enen male enenmale geboden.

5) De aan lager wal lagerwal geraakte opa, danste tot diep in de nacht de cha cha cha chachacha, terwijl zijn dulcinea zich vermeidde vermeide met een man in bonus bonis.

6) Terwijl opa zich uitleefde op de dansvloer, fakete zei zij een appelflauwte ten einde teneinde haar beoogde amant te verlijden verleiden tot een mond-op-mond-beademing
mond-op-mondbeademing.

7) Zeg hem maar eens flink de waarheid, anders wordt hij nog in zijn halstarrige halsstarrige houding gestijfd.

8) De staatsmedia beëindigde beëindigden de speculaties met een foto waar op waarop Kim Jong-un (internet) met een stok loopt.

9) Het tot de grond toe afgebrandde afgebrande huis, werd afgerasterd met een palisade palissade van vijgeboomhout vijgenboomhout.

10) Tijdens het tête-à-tête spraken de attachés over de toe te passen procédés procedés.