vrijdag 16 oktober 2015

Dictee vrijdag 16 okt 2015 (7): dictee Presentatie GB (6) [756]

Dictee - dictees [756]

Presentatie GB (6, slot) 

Taaladviezen en lijstjes

Uit de logfiles bleek verder ook dat er veel behoefte is aan informatie over een aantal specifieke soorten woordcombinaties. Met stip op nummer 1 in de lijst van opgezochte woorden stond bijvoorbeeld te allen tijde, dat in de afgelopen jaren in alle denkbare combinaties blijkt te zijn opgezocht: te alle tijde, te aller tijde, ten allen tijde; dit is nog maar een handgreep uit de talloze verschillende pogingen die werden gedaan om de juiste schrijfwijze te achterhalen. Daarom zijn deze combinaties niet alleen in de woordenlijst opgenomen, maar staan ze ook nog eens achterin het Groene Boekje bij elkaar in een apart lijstje, zodat degene die daar behoefte aan heeft, ze allemaal nog eens bij elkaar kan zien.

Datzelfde geldt voor de combinaties met een voornaamwoordelijk bijwoord, dus van het type eraan toe zijn, erbij neervallen en erdoorheen jagen. Deze combinaties zijn eveneens allemaal op hun alfabetische plaats in het Groene Boekje opgenomen, maar achterin het boekje komen ze nog eens apart aan de orde in een taaladvies, waarin wordt uitgelegd in welke gevallen ze los of aaneen worden geschreven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij erop( )uit( )zijn, dat in de vorm erop uit zijn ‘als doel hebben’ betekent en in de vorm eropuit zijn ‘op stap zijn’. 

Tot slot

Veel - oude en nieuwe - nieuwe woorden dus in deze editie van het Groene Boekje, uit alle windstreken en domeinen van de samenleving. Alleen daarom al is het de moeite waard om er eens lekker mee in een fijne stoel te gaan zitten en erin te bladeren en te lezen. Want dat is toch het prettige van een echt boek, dat je het beet kunt pakken en er in heen en weer kunt bladeren.