zaterdag 3 oktober 2015

Dictee zaterdag 03 okt 2015 (3): dictee Voorronde Baarns Dictee 2015 [740]

Dictee - dictees [740]

Voorronde Baarns Dictee 2015

Later (na passeren inzenddatum) te publiceren, op aanvraag verkrijgbaar: leentfaar@zeelandnet.nl

A. Kies het juiste antwoord

1       kakketoe               kakkatoe                kaketoe
2      Curaçaoënaar        Curacaoënaar         Curaçao-enaar
3      trukendoos             trucendoos             truquendoos
4      nekaannekrace       nek-aan-nek-race   nek-aan-nekrace
5      tweeëiig                 twee-eiig                twee-eiïg

6      aktetas                   actentas                  actetas
7      impresario             impressario            inpressario
8      konsensus              consensus              concensus
9      dislektisch             dislectisch             dyslectisch
10    entre-acte               entreacte               entr'acte

11    diners                     dinés                      diné's
12    kabballa                  kaballa                  kabbala
13    plusminusteken      plus-minusteken    plus-minus-teken
14    Nietscheaan           Niezscheaan           nietzscheaan
15    crapaudje                crapaudtje             crapeautje

16    baccil                      bacil                       basil
17    in spé                      in spae                    in spe
18    gecrosst                  gecrossed                gecrost
19    prinsessenboon      princessenboon       prinsesseboon
20    caleidoscoop          kaleidoscoop           kaleidoskoop

Beschrijf per zin de spelfout(en)

1) De meeste vwo'ers zijn geslaagd voor hun Citotoets, sommigen van hen zelfs met mooie cijfers.
2) Wie beweerd alle regels van het Nederlands te kennen, zal er bekaaid vanaf komen.
3) Wie kent bij voorbeeld alle ins en outs van de svarabhaktivocaal in het Standaardnederlands?
4) Soms kan de drankduivel, uw aller vriend, soelaas bieden; met slivovitsj is voorzichtigheid echter ten enen male geboden.
5) De aan lager wal geraakte opa, danste tot diep in de nacht de cha cha cha, terwijl zijn dulcinea zich vermeidde met een man in bonus.

6) Terwijl opa zich uitleefde op de dansvloer, fakete zei een appelflauwte ten einde haar beoogde amant te verlijden tot een mond-op-mond-beademing.
7) Zeg hem maar eens flink de waarheid, anders wordt hij nog in zijn halstarrige houding gestijfd.
8) De staatsmedia beëindigde de speculaties met een foto waar op Kim Jong-un met een stok loopt.
9) Het tot de grond toe afgebrandde huis, werd afgerasterd met een palisade van vijgeboomhout.
10) Tijdens het tête-à-tête spraken de attachés over de toe te passen procédés.