zaterdag 13 juni 2015

Dictee zaterdag 13 juni 2015 (1): dictee 840 (1) [660]

Dictee - dictees [660]

Dictee 840, alinea 1 t/m 3.

1. Deze rogge heeft de reup. Ik kende wel die coupes soleils en ook die gekleurde hairextensions (haarextensies), maar de puntjes van dipdyeharen die in 'verf' worden 'gedipt', daar had ik echt nog nooit van gehoord. Onwetend hebben onze vrienden het eerst uitgeprobeerd op hun poedel en die loopt er nu als een fluorescerende alien bij. 'Om door een ringetje te halen', zeiden de vrienden liefkozend. Mijn voorkeur gaat dan toch uit naar mooie, natuurlijke, grijze duiven. Vast schrijven is aaneenschrijven. Deze medewerker is vastbenoemd. Als het bij de velleïteit tot moorden blijft … De Vendéese droeg een bonte bonten pelsmantel. De reis zou nog verder gaan dan Winterswijk. Voortwerken is verder werken. Op welke verblijfplaats zouden zij verblijf houden? Vilein verdonkeremaande hij het velijn. Die opleiding is voor deze leerling veel te hooggegrepen. Dat stuk grond is veier dan ik dacht. Moet ik die verbeuze verbiage nog langer aanhoren? Hij werkt bij IenM. Is dat het meest verafgelegen oord? Hij verknoertte het maar met moeite. Het verguldsel begint los te laten. Een retardo hoeft nog geen retard te zijn. Het reticulaire stelsel wordt ook wel het
reticulo-endotheliaal systeem genoemd. Hij werd geretorqueerd.

2. Hij droeg baggy (hobbezakkerige) trousers, zij een tregging. Het reuzenfeest was een reuzefeest [of omgekeerd]. Een reveillon is een nachtelijk feestmaal. Er zouden 80 oproerkraaiers zijn, re vera 30. Deze stap is irreversibel. Op die goederen rust een revindicatoir beslag. Hij woonde in Reykjavik, hoofdstad van IJsland in een
rez-de-chaussee. Een rhinestone is een rijnsteen. Ze droeg een régencejapon. De référérechter doet vanmiddag uitspraak. De ridder-grootkruis was trots op zijn decoratie. Wat voor wonderen mag je van een ricinus(boom) verwachten? Een opwarmertje in de schouwburg is een lever de rideau. Sommigen zouden daarbij ridere in stomacho (rire entre cuir et chair). En in de vreemde doos zat … ridiculus mus. Het riele meisje had haar zakken vol riels. De rijkaard kreeg een rijkaart.

3. De RLD was de Rijksluchtvaartdienst, de RGD de Rijksgeologische Dienst en de Rgd is de Rijksgebouwendienst. De RDW is de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de RIJP was de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. In de Rijn leven rijnkreeften en -forellen. Een Jan de Rijmer is een kei in rijmerij, rijmelarij. Een reder reedt en een rijder rijdt weleens achter op een voorligger. Bij een reidans reit hij. Dat gedeelte wordt ripieno gespeeld. Op het menu stonden ris de veau (kalfszwezerik) en poudre de riz (poudre d'iris: blanketsel, maar dan toch niet om op te eten …). Querulanten zijn experts in rixari de lana caprina, ruziemaken, ruzie zoeken over niets. Een roadie mag geen rowdy zijn. Roastbeef is rosbief. Wat is het verband tussen rocaille en rococo? De rocksteady is een soort van ska. Return on investment: ROI.