donderdag 18 juni 2015

Dictee donderdag 18 juni 2015 (1): dictee 3e Groots Dordrechts Dictee 2015 [666]

Dictee - dictees [666]

3e Groots Dordrechts Dictee
Geannoteerd dictee beschikbaar (leentfaar@zeelandnet.nl)


De kalle op de beemd (auteur: Caty Groen)

1. Was zij kassiewijle of lazarus?
2. Het lichaam in de hoogstamboomgaard gaf geen sjoege.
3. Rechercheur Rick Benson stond voorovergebogen bij de ogenschijnlijk ter ziele gegane jonge vrouw toen hij geluid hoorde uit de nabije twee-onder-een-kapwoning.
4. Kuifleeuweriken zongen in de annapaulownaboom [aaneen, kleine letters] toen Rick zijn semiautomatisch pistool trok.
5. Het was (een) sisyfusarbeid alle entrees van het huis te controleren.
6. In het souterrain was niemand.
7. Het geluid dijde uit en leek te komen vanuit de entresol.
8. Consciëntieus spurtte Rick de traptreetjes op waar het laweit aanzwol.
9. De corridor was leeg op twee piëdestals na met daarop vlijtige liesjes.
10. Achter een deur hoorde Rick een kakofonie aan timbres in diverse nuances.
11. Plotseling vloog een deur open en verscheen een bejaarde man in een maliënkolder.
12. Hij richtte een kalasjnikov op Rick en zei: "Welaan, een koddebeier zonder secondant.
13. U bent solitair, ik ben een anachoreet en dat terwijl ik cytologie studeerde. [kluizenaar, cel, celkunde; sitologie = voedingsleer]
14. Maar ik verdiepte mij ook in de leer der nikolaïeten [niet in wdb., internet, zowel c als k!] en weet alles over de Drie-eenheid, Boeddhabeelden en het Keltisch kruis.
15. Kom binnen amice, dan vertel ik u over de kalle op de beemd die coûte que coûte de paso doble met mij wilde dansen.
16. Welk een hypocrisie!
17. Maar neemt u toch een hors-d'oeuvre, een stukje gruyère of wat papaja-ijs.
18. Als u mij arresteert, wat is dan de tenlastelegging?
19. Wacht, ik verruil mijn wapen voor een uzimitrailleur [geen koppelteken!] zodat u een vuurwapenballistisch onderzoek kunt uitvoeren.
20. Helaas laat de telecommunicatie-infrastructuur in mijn domicilie te wensen over.
21. De dode temeier op de beemd beaamde dat zo-even nog.
22. Ze zei dat ze mij had ge-e-maild en wilde in een café een coffeïnerijk cappuccinootje of latte macchiatootje met me drinken.
23. Wat een laag-bij-de-gronds individu.
24. Zodra zij acte de présence gaf heb ik haar letterlijk te gronde gericht.
25. Een dergelijke attitude vind ik tenhemelschreiend.
26. Heer Benson, laten wij ons ten burele van de officier van justitie vervoegen.
27. Het recht moet zegevieren, nietwaar?"